Меню

Скотний Павло Валерійович

доцент кафедри математики та економіки, кандидат економічних наук, доцент

e-mail: skotnyy@ukr.net

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8150-8946

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZxGVpUsAAAAJ

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/1589594

 

Освіта

У 2004 році закінчив з відзнакою Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини».

У 2005 р. закінчив магістратуру Вищої школи інформатики та управління (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie), факультет економіки, спеціальність «Управління персоналом, логістика».

2010 р. закінчив магістратуру Класичного приватного університету за спеціальністю «Управління навчальним закладом».

Захистив дисертацію на тему: «Організаційно-економічне забезпечення активізації єврорегіонального співробітництва» 18 квітня 2008 р. у спеціалізованій вченій раді Д 35.154.01 Інституту регіональних досліджень НАН України зі спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, номер диплома – ДК № 046834.

10 листопада 2011 року присвоєно вчене звання доцента, номер диплома – 12ДЦ № 028703.

Навчальні дисципліни, які викладає

 • Вступ до спеціальності
 • Державне регулювання економіки
 • Державне та регіональне управління
 • Економічна теорія
 • Інноваційна політика
 • Інноваційний менеджмент
 • Інноваційний розвиток підприємства
 • Корпоративне управління
 • Логістика
 • Логістична підтримка інноваційних процесів
 • Макроекономіка
 • Менеджмент підприємств малого бізнесу
 • Мікроекономіка
 • Проектний аналіз
 • Регіональне економіка
 • Управління інноваційним розвитком підприємства
 • Управління інноваційними проектами

 

Наукові інтереси

Транскордонне співробітництво; кластеризація економіки; інноваційний менеджмент; розвиток інформаційного суспільства; модернізація економічної теорії; синергетика.