Меню

Скотний Павло Валерійович

СКОТНИЙ Павло Валерійович – кандидат економічних наук, доцент, заступник директора ІФМЕІТ з навчальної роботи. Народився 14 січня 1982 року у місті Лубни Полтавської обл.

e-mail: skotnyy@ukr.net

ОСВІТА. 

У 2004 році закінчив з відзнакою Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Міжнародні економічні відносини”. 2005 р. – закінчив магістратуру Вищої школи інформатики та управління (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie), факультет економіки, спеціальність «Управління персоналом, логістика». 2010 р. закінчив магістратуру Класичного приватного університету за спеціальністю «Управління навчальним закладом». Захистив дисертацію на тему: «Організаційно-економічне забезпечення активізації єврорегіонального співробітництва» 18 квітня 2008 р. у спеціалізованій вченій раді Д 35.154.01 Інституту регіональних досліджень НАН України зі спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, номер диплома – ДК № 046834. 10 листопада 2011 року присвоєно вчене звання доцента, номер диплома – 12ДЦ № 028703.

СТАЖУВАННЯ: Жешувський університет (Польща) (02.03.2012 – 02.04.2012); Київський національний університет імені Тараса Шевченка (15.09.2014 -14.06.2015); Підкарпатська вища школа ім. Вл. Фіндиша в Ясло (Польща) (03.01.2019 – 02.02.2019); Карпатська державна вища школа в Кросно (Польща) (02.08.2021 – 31.09.2021).

ВИКЛАДАЄ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ: Інновацiйний менеджмент; Інновацiйний розвиток пiдприємства; Державне регулювання економіки; Державне та регіональне управління; Економiчна теорiя; Інноваційна політика; Інноваційний менеджмент; Логiстика; Регiональна економiка; Управління інноваційним розвитком підприємства.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: транс-кордоне співробітництво; кластеризація економіки; інноваційний менеджмент; розвиток інформаційного суспільства; модернізація економічної теорії; синергетика.

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ.

У 2004 році розпочав трудову діяльність на посаді менеджера управління діяльністю ТОБО Акціонерного комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК», в тому ж році, вступив у аспірантуру в Інститут регіональних досліджень НАН України та прийнятий на посаду старшого викладача кафедри економіки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. В продовж роботи в університеті обіймав посади заступника декана з наукової роботи та міжнародних відносин факультету менеджменту та маркетингу, заступника директора з наукової роботи та міжнародної співпраці навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій, а з 2018 заступник директора з навчальної роботи.

Організатор щорічної міжнародної науково-практичної конференції викладачів та студентів навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій  Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка «Актуальні проблеми сучасної науки», 2014-2021р.р.

Cпіворганізатор низки міжнародних наукових конференцій: «Економіка – Менеджмент – Освіта : проблеми та перспективи», 4-6 жовтня 2012, м.Дрогобич;  «Зміни в енергетиці в контексті німецько-польського сусідства», 25-26 вересня 2013, м. Ченстухово Республіка Польша; «Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: філософсько-економічні читання»,  12 – 14 травня 2014 року, м. Львів; «Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: філософсько-економічні читання», 13 – 15 травня 2015 року, м. Львів; «Проблеми соціально-економічних змін», 12 червня 2015 р., Ясло (Польща);  «Транспорт крізь призму розвитку сучасності», 21 жовтня 2017 р., Ясло (Польща); «Актуальні проблеми моделювання та управління соціально-економічними системами в умовах глобалізації»,11 травня 2018 р. м.Дрогобич;   «Проблеми соціально-економічних змін з урахуванням розвитку просторових систем», 22 червня 2019 р., Ясло (Польща).

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ:

– проект 4088/ В/ Н03/2011/40 «Інтелектуальний капітал як акселератор розвитку інформаційного суспільства». Жешувський університет (Республіка Польша), Кошіцкий  політехнічний університет (Словатчинна), 2012р.;

– проект VEGA č. 1/0562/14 «Вплив інструментів Business Intelligence на діяльність підприємства» Економічний університет в Братіславі. Кафедра менеджменту(Кошіца) (Словатчинна), 2014р.;

– міжнародний дослідницький грант міністерства економіки Польщі «Перспективи розвитку підприємств Центрально-Східної Європи». Варшава (Республіка Польша), 2015р.

– співавтор та координатор проекту Erasmus+ KA107 з Університетом прикладних наук VIVES (Бельгія), 2020-2023р.р.

Член редакційної колегії «Наукових зошетів» Підкарпатської Вищої школи в Ясло (Польща).

Член-засновник «Українського філософсько-економічного наукового товариства».

НАГОРОДЖЕНИЙ:

–        Грамотою Обласного головного управління освіти і науки за довголітню плідну працю, вагомий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів для педагогічної галузі України.

–        Подякою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ.

Автор понад 160 наукових та навчально-методичних праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях, серед яких дві одноосібні монографії:

  1. Скотний П.В. Економіко-теоретичне знання в парадигмі методології: монографія / П.В. Скотний. – Дрогобич : РВД ДДПУ ім. Івана Франка, 2011. – 408 с.
  2. Скотний П.В. Економічна синергетика: теоретико- методологічний аналіз: монографія / П.В. Скотний. – Дрогобич : РВД ДДПУ ім. Івана Франка, 2013. – 312 с.

 Publications (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZxGVpUsAAAAJ