Меню

Процишин Оксана Романівна

Процишин Оксана РоманівнаПРОЦИШИН Оксана Романівна – кандидат економічних наук, доценткафедри економіки та менеджменту Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

ОСВІТА:1981 – 1985 рр.Львівський торгово-економічний інститут, Кваліфікація: товарознавець вищої кваліфікації. 1999 р.– захист кандидатської дисертації на тему «Формування конкурентного середовища в торгівлі» за спеціальністю 08.07.05 «Економіка торгівлі і послуг».

СТАЖУВАННЯ:

1.   Підкарпатська вища школа ім. Вл. Фіндиша в м. Ясло (Польща)Wydziałekonomii, gospodarkiprzestrzennej i transportu05.01. 2015 р. – 06.02.2015 р. (Сертифікат, звіт (протокол кафедри №2 від 20.02.2015 р.).

2.   Львівський торговельно-економічний університет, кафедра теоретичної та прикладної економіки з 28.10.19 р. по 26.11.19 р. (Довідка ЛТЕУвід 26.11.2019 р. вих. №110/16, наказ № 208/02 від 17 жовтня 2019 р.).

3.   Сумський державний університет, центр розвитку кадрового потенціалу навчального закладу з 04.02.2021 р. по 10.02.2021 р., програма «ОсобливостізастосуванняMicrosoftOffise 365 для організації дистанційного навчання в закладах освіти». (свідоцтво СП №05408289 / 0199-21).

ВИКЛАДАЄ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:мікроекономіка, макроекономіка, обік і аудит, інвестування, інвестиційний менеджмент, основи біржової діяльності.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: проблеми розвитку конкурентного середовища, підприємницької діяльності, управління конкурентоспроможністю соціально-економічних систем.

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ.

Основна діяльність:

1985 – 1993 рр. – товарознавець Дрогобицької райспоживспілки.

1993 – 1998 рр. – викладач Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

1998 – 2002 рр. – ст. викладач Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

З 2002 р. – доцент кафедри економіки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Додаткова діяльність:

1996 – 2002 рр. – вчитель загальноосвітніх навчальних закладів Дрогобицького відділу освіти (ЗОШ №1, ЗОШ №18, педліцей).

2001 – 2010 рр. – заступник відділення економіки та менеджменту Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

2012 – 2020 рр. – викладач Львівського центру зайнятості професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості.

2014 – 2015 рр. – заступник директора Інституту ФМЕІТ ДДПУ ім. І. Франка з наукової роботи.

2017 р. – член журі IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з економіки.

2017 – 2019 рр. – голова тендерного комітету ДДПУ ім. І. Франка.

З 2017 р. –бухгалтер (за сумісництвом) Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. 130 публікацій Publications (Google Scholar)https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=TkbUvxEAAAAJ

ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ ТА ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ: відмінник освіти України (нак.№741-к від 18.09.2002 р.), нагрудний знак Василя Сухомлинського(нак. 347-к від 24.07.2015 р.).

Основні публікації:

  1. Попадинець Н.М., Процишин О.Р. Проблеми моніторингу регіональних і місцевих стратегій. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: Зб. наук. Праць ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». №3. С.39 – 44.
  2. Процишин О.Р. Мікроекономіка. Частина 1. Методичні матеріали до семінарських / практичних занять та самостійної роботи студентів Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2018. 56 с.
  3. Процишин О. Р. Стратегічні вектори реалізації моделі нової економіки в Україні. Європейський Союз: проблеми консолідації та асиметрії економічних інтересів. Монографія / За ред. д. е. н, проф. А. В. Рибчука. Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020. – 464. С. 393 – 411.
  4. Процишин О. Р., Скотний П. В. Формування туристичної привабливості Дрогобиччини. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: Зб. наук. праць ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». 2020. С.21-28.
  5. Павлова О., Павлов К., Гораль Л., Новосад О., Король С., Перевозова І., Обельницька К., Даляк Н., Процишин О, Попадинець Н. Integral estimation of the competitiveness level of the western Ukrainian gasdistribution companies. (Інтегральна оцінка рівня конкурентоспроможності західноукраїнських газорозподільних компаній). Accounting. (Бухгалтерський облік). 2021. 7 (5), 1073-1084. homepage: www.GrowingScience.com/ac/ac.html. Проіндексовано в Scopus (CiteScore 0.9 (Q3)), Scimago (Q3).