Меню

Лапчук Ярослав Степанович

ЛАПЧУК Ярослав Степанович – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та менеджменту Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народився 30 липня 1969 року у м. Дрогобич Львівської області.

ОСВІТА. Закінчив Дрогобицьку СШ № 1 (1986 р.), Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Загально технічні дисципліни з додатковою спеціальністю «Фізика». Кандидатську дисертацію на тему: «Грошово-кредитне регулювання економікою» за спеціальністю 08.02.03 Організація управління, планування та регулювання економіки захистив у спеціалізованій вченій раді Ужгородського національного університету Міністерства освіти і науки України (2006 р.).

СТАЖУВАННЯ: Львівський національний університет імені Івана Франка. Кафедра менеджменту 27.02.2017 р. – 27.03.2017 р.

ВИКЛАДАЄ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ: Операційний менеджмент, Основи підприємництва, Управлінські рішення, Самоменеджмент, Екологічний менеджмент, Організація підприємницької діяльності

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: грошові системи, грошово-кредитна політика, грошово-кредитне регулювання економіки, управління змінами, менеджмент.

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. У 1992 р. прийнятий на роботу в Дрогобицький державний педагогічний інститут, де працював на різних посадах.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Автор понад 45 наукових праць Publications (Google Scholar) https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=aRaK-30AAAAJ

  1. Башнянин Г.І., Паласевич М.Б., Лапчук Я.С. Економічні системи та їх інтегральна динамічна капіталізаційна ефективність / Г.І. Башнянин, М.Б. Паласевич, Я.С. Лапчук // Причорноморські економічні студії. –Випуск 30. Ч.1. – Одеса, 2018. – С.33-38.
  2. Башнянин Г.І., Носов О.Ю., Лапчук Я.С. Соціалізаційна ефективність мікроекономічних систем в умовах екстенсифікації, інтенсифікації і детенсифікації / Г.І. Башнянин, О.Ю. Носов, Я.С. Лапчук // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту: Економічні науки. – Хмельницький, 2018. – №12. – 378 с. – С.8-21.
  3. Башнянин Г.І., Паласевич М.Б., Лапчук Я.С., Городиський Т.І. Соціалізаційний ефект мікроекономічної соціалізації: суть та види / Г.І. Башнянин, М.Б. Паласевич, Я.С. Лапчук, Т.І. Городиський // Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Апопій В. В., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 23. – С.36-42.
  4. Башнянин Г.І., Паласевич М.Б., Лапчук Я.С., Городиський Т.І. Соціалізаційна ефективність економічних систем: аналіз з позицій негативного соціалізаційного ефекту / Г.І. Башнянин, М.Б. Паласевич, Я.С. Лапчук, Т.І. Городиський // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П. О., Барна М. Ю., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 56. – С.78-85.
  5. Башнянин Г.І., Городиський Т.І., Лапчук Я.С. Адаптація європейської політики зайнятості до реалій української економіки / Г.І. Башнянин, Т.І. Городиський, Я.С. Лапчук // Науковий вісник НЛТУ України. Серія економічна. – Львів, 2018, том 28, № 9. – 132 с. – С.27-30.
  6. Башнянин Г.І., Лапчук Я.С., Коцупей В.М. Про соціальне оцінювання в економічних системах / Г. І. Башнянин, Я. С. Лапчук, В. М. Коцупей // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. – 2019. – Вип. 57. – С. 68-74.