Меню

КВАСНІЙ Любов Григорівна

КВАСНІЙ Любов Григорівна – кандидат економічних наук, доцент, членкор Академії економічних наук України, професор Міжнародної кадрової академії, професор кафедри економіки та менеджменту Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народилася у 1964 р. у м. Львові.

ОСВІТА. 1982 – 1987 рр. Львівський ордена Леніна політехнічний інститут, Кваліфікація: Інженер. 2013 – 2015 рр. ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», Кваліфікація: Спеціаліст з комп’ютерних систем та мереж. 2005 рр. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Аспірантка кафедри економічної кібернетики. Захист кандидатської дисертації відбувся 27.10.2005р. у Харківському національному економічному університеті.

СТАЖУВАННЯ: Прикарпатський інститут імені М. Грушевського з 20.09.2019р. по 21.10.2019р.

ВИКЛАДАЄ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

 • Інформаційні системи в економіці та підприємництві;
 • Прогнозування соціально-економічних процесів;
 • Соціальна та екологічна безпека діяльності;
 • Статистика;
 • Управління інформаційними ресурсами;
 • _Інформаційний бізнес.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: розвиток регіонів та підприємницьких структур в умовах трансформаційних змін

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Після закінчення з відзнакою у 1987 р. Львівського політехнічного інституту працювала інженером СКТБ фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка АН УРСР. З 1992 р. працювала інженером Спільного українсько-німецьке підприємства «ІСМ». З 2004 р. працюю у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. У даний час працюю на посаді професора кафедри економіки та менеджменту Інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬАвтор понад 150 публікацій. Publications (Google Scholar)  

УЧАСТЬ У НАУКОВИХ РАДАХ: член експертної ради з питань проведення експертизи дисертації МОН (Цундер О.Е. «Механізм управління конкурентоспроможністю послуг підприємств телекомунікаційної галузі України») захист дисертації 30.06.2016р. у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара; член спеціалізованої ради К 08.051.17 по захисту кандидатських дисертацій по спеціальності 08.00.04 і 08.00.11 у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара. Під моїм науковим керівництвом успішно захищено кандидатські дисертації аспірантів: Щербан О.Я.захист дисертації «Управління економічною безпекою туристичних підприємств» 29.06. 2016р. (м. Дніпро Національний університет імені Олеся Гончара); Фаринович І.В. – захист дисертації «Економічний механізм управління факторингом торговельних підприємств»  12.05. 2017р. (м. Рівне Національний університет водного господарства); Хома Т.В. – захист дисертації «Управління якістю медичних послуг в умовах реформування системи охорони здоров’я в Україні» 22.10.2019р. (м. Київ  ПрАТ «ВНЗ МАУП»); Килівник О.В. – захист дисертації «Управління медичними інноваціями в умовах реформування системи охорони здоров’я» 27.10.2020р. (м. Київ ПрАТ «ВНЗ МАУП»). В даний час – керівник дисертацій здобувачів наукового ступня доктора філософії в галузі економіки (м. Львів)

ЧЛЕНСТВО У ПРОФЕСІЙНИХ НАУКОВИХ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ:

 • Членкор Академії економічних наук України з 2017р.;
 • Професор Міжнародної Кадрової академії з 2014р.

 

 1. Kvasniі L.G. Specificity of the features at social and humanitarian component of economic security of tourism enterprises in the conditions globalization / L.G. Kvasniі // Business Economics, Issue 4 (2),. Volume 53. Palgrave Macmillan Ltd., 2018. рр..528–536. (Sci Verse Scopus).
 2. Kvasnii, L., Soltysik, O., Kvasnii, Z., Paslavska, V. (2018). Prospects of tourism of Lviv region in the context of globalization challenges / PNAP: Scientific Journal of Polonia University . 26 (2018) № 1.  рр..77–81. https:// www.pnap.ap.edu.pl nuife.org/index.php/pnap

3.Квасній Л.Г. Проблеми і перспективи розвитку Прикарпаття в умовах глобалізацій них викликів /Л.Г.Квасній. З.В.Квасній // International journal of innovative technologies in economy. Ajman.– United Arab Emirates. 2017. – С. 144–148

 1. Квасній Л.Г. Еволюція промислових змін у контексті цифрової та поведінкової економіки / Л.В.ЦубовЛ.В.,О.Я.Щербан // Review of transport economics and management.Дніпро: Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна, 2019. Вип. 1(17). – С. 151-157
 2. Квасній Л.Г. Роль інноваційних медичних технологій в період пандемії COVID-19 / Р.М. Грицко, В.Я.Мураль // Перспективи та інновації науки . 2021. № 2(2) 2021. С. 311. С 288-297

6.Квасній Л.Г. Management of financial sustainability of the enterprise and its features in the field of small restaurant business / N. Ye.Hembarska, Kh. P.Danylkiv // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». – 2021. – Т. 5, № 1 (7). – С. 1-14.

Монографії:

 1. Особливості соціально-економічного поступу національної економіки в умовах інформаційно-технологічних викликів: колективна монографія / За наук. ред.. Квасній Л.Г. Татомир І.Л. Трускавець. 2020. 338 с.
 2. Циркулярна економіка як новий спосіб господарювання в умовах цифрової трансформації колективна монографія / За наук. ред. Татомир І.Л., Квасній Л.Г. Трускавець: Посвіт 2021. 124 с.

3.Квасній Л.Г.Тенденції прийняття управлінських рішень по розвитку вищої школи після пандемії коронавірусу / Л.Г.Квасній, Н.Я.Гембарська, Х.О.Данилків, Ю.О.Шульжик // The economics of postpandemics: prospects and challenges: monograph; Edited by I. Tatomyr, Z. Kvasnii. Praha: OKTAN PRINT, 2021, 172 р. с.57-67

 Посібники /підручники

1.Квасній Л.Г. Технології хмарних обчислень та Інтернет-речей / Л.Г.Квасній, Г.І.Сисин // Теоретичні та практичні аспекти розвитку Інтернет-економіки: міждисциплінарний навчальний посібник. За наук. редакцією Татомир І.Л., Квасній Л.Г. Дрогобич: ПОСВІТ, 2021. 386с. С. 191-206

 1. Green and blue economy on the threshold of digital change : Textbook / Edited by I.Tatomyr, L. Kvasnii. Praha: OKTAN PRINT, 2021, 324 р.