Меню

Кишакевич Богдан Юрійович

КИШАКЕВИЧ Богдан Юрійович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народився у місті Борислав 29 квітня 1969 року.

ОСВІТА. У 1987 році закінчив середню школу № 16 м. Дрогобича із золотою медаллю. З 1987 по 1993 рік навчався у Львівському державному університеті імені Івана Франка, який закінчив із відзнакою за спеціальністю прикладна математика.

У 1997 році закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю фінанси та кредит.

У 2002 році захистив кандидатську дисертацію у Львівському національному університеті імені Івана Франка (спеціальність 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою).

У 2011 році захистив докторську дисертацію в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (спеціальність 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці).

СТАЖУВАННЯ: Технологічна академія Резекне (Латвія) у 2016 році; Будапештський університет технології та економіки (Угорщина) у 2018 році; Університет Орадеа (Румунія) у 2021 році.

ВИКЛАДАЄ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:Ризикологія, Дослідження операцій, Гроші і кредит, Економетрика, Моделювання економіки.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ моделювання фінансових ризиків, проблеми стійкості в економіці, ефективність економічних процесів.

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Після закінчення Львівського державного університету імені Івана Франка до 1997 року працював головним програмістом Дрогобицького відділення Укрсоцбанку. З 1998 по 1999 рр. ‒ заступником начальника фінансового відділу АТ «НПК «Галичина»). З 1999 року перейшов на викладацьку роботу у Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. У даний час працює на посадізавідувача кафедри економіки та менеджменту Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Нагороджений нагрудними знаками «Відмінник освіти України» та «Петро Могили».

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Автор понад 160 публікацій.

УЧАСТЬ У НАУКОВИХ РАДАХ: член спеціалізованої вченої ради Д 20.051.12 у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

Здійснює наукове керівництво аспірантами за спеціальністю 051. Економіка у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка.Науковий керівник 2 кандидатів економічних наук та 2 докторів філософії за спеціальністю 051. Економіка.

Науковий редактор українського перекладу німецького підручника: Інтегрований екологічний менеджмент. Систематизовані взаємозв’язки між політикою, правом, менеджментом та технологіями: Пер. з нім. ‒ Дрогобич: Посвіт, 2012.-760 с.

e-mail: bkyshakevych@gmail.com

  1. Кишакевич Б.Ю. Оцінка ефективності за прибутком українських банків на основі SFA-моделей. Мажаров Д.В./ Економічний простір: Збірник наукових праць. – №132. – Дніпро: ПДАБА, 2018. – C. 118-129
  2. Кишакевич Б.Ю. Прогнозування прямих іноземних інвестицій в Україну за допомогою ARIMA-моделей / Кишакевич Б.Ю., Нахаєва М.М. Вісник соціально-економічних досліджень. Збірник наукових праць. №2(66).-2018.-с.233-244
  3. АндрійчикМ.Є., Кишакевич Б.Ю. Сучасні тенденції в антикризовому управлінні банківською діяльністю. Вісник Черкаського національного університету. – №  2, 2021. -с. 47-53
  4. Кишакевич Б.Ю., Нахаєва М. М. Оцінка ефективності масштабу інвестиційної діяльності в регіонах України //Економічний форум, 2019, №2, с. 80-86
  5. Кишакевич Б. Ю., Мігулка. Лізинг в епоху цифрової економіки: перспективи та напрями розвитку / Економічний простір: Збірник наукових праць. – №132. – Дніпро: ПДАБА, 2019. – C. 183-195