Меню

Жидик Володимир Богданович

Жидик Володимир Богданович

Жидик Володимир Богданович – старший викладач кафедри інформатики та інформаційних систем Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

 

ОСВІТА:

 • 1985 р. – Львівський державний університет імені І. Я. Франка (нині – Львівський національний університет імені Івана Франка) за спеціальністю «Прикладна математика».

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

 • 1985 р. – старший інженер обчислювального центру Дрогобицького педагогічного інституту;
 • 1991 р. – старший викладач кафедри інформатики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • 1997 р. – старший викладач кафедри інформатики та обчислювальної математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • 2017 р. до тепер – старший викладач кафедри інформатики та інформаційних систем Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

 • Програмування.
 • Бази даних та знань.
 • Операційні системи та системне програмування.
 • Теорія програмування.

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Навчально-методичні посібники:

 1. Жидик В. Б. Бази даних та знань. Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня галузі знань 0403 «Системні науки та кібернетика» напряму підготовки 6.040302 «Інформатика*»] / Володимир Богданович Жидик. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 33 с.

Наукові статті: 

 1. Лазурчак Л.В., Вдовичин Т.Я., Жидик В.Б. Можливості інтегрованого середовища RADSTUDIO для створення користувацьких проектів / Л.В. Лазурчак, Т.Я. Вдовичин, В.Б. Жидик. // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Том 30 (69). – №3, 2019. – с. 111-116. – Режим доступу: http://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/archive?id=69
 2. Кобильник Т.П., Жидик В.Б. Методичні аспекти навчання дискретних випадкових величин з використанням статистичного середовища R / Кобильник Т.П., Жидик В.Б. // Фізико-математична освіта. – 2018. – Випуск 2(16). – С. 58-62.
 3. Кобильник Т.П.  Можливість використання системи комп’ютерної математики Mathematica для розв’язування задач математичного аналізу / Т.П. Кобильник, В.Б. Жидик // Щорічний науковий журнал «Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики». – 2015. – № 7. – С. 23-26.

Матеріали конференцій:

 1. Сікора О.В., Жидик В.Б. Застосування інформаційних технологій для удосконалення процесу кондуктивного сушіння поліграфічних матеріалів / Сікора О.В., Жидик В.Б. // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем: матеріали ІV науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 15 травня 2019 року). – Дрогобич: ДДПУ ім. І. Франка, 2019 – 91-93 с.
 2. Сікора О.В., Жидик В.Б. Використання інформаційних технологій при розв’язуванні оптимізаційних задач / Сікора О.В., Жидик В.Б. // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем: Матеріали ІІІ науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 1 червня 2018 р.). – Дрогобич, 2018 – С. 52-55.
 3. Жидик В.Б., Волошин О.М. Засоби автоматизації обробки вхідних документів для підвищення ефективності роботи кафедри / В.Б. Жидик, О.М. Волошин // Актуальні проблеми сучасної науки: збірник четвертої науково-практичної конференції викладачів та студентів інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. За ред. – П. Скотного. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2017. – 65-66 с.
 4. Кобильник Т.П. Програмне забезпечення для статистичного аналізу у навчальному процесі педагогічного університету / Т.П. Кобильник, В.Б. Жидик // Теорія і практика використання інформаційних технологій в навчальному процесі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30-31 травня 2017 року м. Київ. Укладач: Твердохліб І.А. – Київ: В-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С.151-152.
 5. Жидик В.Б., Бах І.В. Використання інтегрованої системи управління в навчальному процесі на основі поєднання платформ / В.Б. Жидик, І.В. Бах // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем: Матеріали науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 5 – 7 квітня 2016 р.) – Дрогобич, 2016. – С.38 – 39.