Меню

Ших Надія Василівна

Ших Надія Василівна

Ших Надія Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики та інформаційних систем Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

ОСВІТА:

 • 2001 р. – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика та основи інформатики»;
 • 2002 р. – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика»;
 • 2011 р. – захищено кандидатську дисертацію на тему: «Формування інформаційно-комунікаційної культури майбутніх вчителів природничо-математичних дисциплін у професійній підготовці» за спеціальністю 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти».

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

 • 2001 р. – інженер-програміст другої категорії кафедри інформатики та обчислювальної математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • 2002 р. – викладач кафедри інформатики та обчислювальної математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • 2009 р. – викладач кафедри інформаційних систем і технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • 2011 р. – старший викладач кафедри інформаційних систем і технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • 2017 р. до тепер – доцент кафедри інформатики та інформаційних систем Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

 • Методи і засоби інформаційних технологій.
 • Організація БД та знань.
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень.
 • Управління ІТ-проектами.
 • Програмування мобільних додатків.

.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Навчально-методичні посібники:

 1. Шаклеіна І. Опрацювання баз даних засобами MS Visual Studio: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системи баз даних та знань» / І. Шаклеіна., Н. Ших., Р. Білий. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім.І. Франка, 2018. – 95 с.
 2. Ших Н.В. Моделювання систем: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт [для студентів ЗВО] / Н.В. Ших, М.М. Лучкевич, І.О. Шаклеіна. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2018. – 82 с.

Наукові статті: 

 1. Ших Н.В. Аналіз роботи фронтальних класифікаторів бібліотеки OpenCV» / Н.В. Ших, І.О. Шаклеіна // Науковий журнал «Компютерно-інтегровані технології: освітa, наукa, виробництвo», 2019. – №35 – С. 107-111.
 2. Ших Н. В., Шаклеіна І. О. Аналіз методів біометричної ідентифікації користувача в системах з керованим доступом авторів // Вісник НУВГП, серія «Технічні науки» – Рівне, 2016 – вип. № 3(75) – с.115-125.

Матеріали конференцій: 

 1. Ших Н.В. Аналіз популярних середовищ крос-платформної розробки мобільних додатків / Ших Н.В., Шаклеіна Н.В. // Матеріали ІV науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем». – Дрогобич, 2019. – С. 74-77.
 2. Ших Н.В. Огляд архітектури Android-додатків LiveData / Н.В. Ших, І.О. Шаклеіна // Актуальні проблеми сучасної науки: Збірник VI міжнародної науково-практичній конференції викладачів та студентів навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій / За ред. М.Б. Паласевича, П.В. Скотного. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ, ДДПУ ім. І. Франка 2019. – С. 242-244.
 3. Ших Н.В. Аналіз роботи фронтальних класифікаторів бібліотеки OpenCV» / Н.В. Ших, І.О. Шаклеіна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів – Луцьк, 21-22 травня 2019 р. – С. 66-67.
 4. Гринаш Р.О. Проектування Аndroid-додатку для підбору збалансованого харчування / Гринаш Р.О., Ших Н.В. // Збірник п’ятої науково-практичній конференції викладачів та студентів навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій / За ред. Павла Скотного. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка 2018. – C. 154-156
 5. Іваночко А.В. Розробка Аndroid-додатку для моніторингу сайтів прогнозу погоди / Іваночко А.В., Ших Н.В. // Збірник п’ятої науково-практичній конференції викладачів та студентів навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій / За ред. Павла Скотного. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ, ДДПУ ім. І. Франка 2018. – C. 166-167
 6. Огар Т.І. Проектування стегосистеми шифрування інформації у аудіофайл / Огар Т.І., Ших Н.В. // Збірник п’ятої науково-практичній конференції викладачів та студентів навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій / За ред. Павла Скотного. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ, ДДПУ ім. І. Франка 2018. – C. 178-180.
 7. Іваночко А.В. Розроблення додатку «Моніторинг сайтів прогнозу погоди» / Іваночко А.В., Ших Н.В. // Матеріали IІI-ї науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем». – 1 червня 2018 р. – м. Дрогобич. – С. 57-58
 8. Ших Н.В. Виділення контурів зображень для класифікації об’єктів у системі машинного зору / Ших Н.В., Котик О.О. // Збірник четвертої науково-практичної конференції викладачів та студентів інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій «Актуальні проблеми сучасної науки». – Дрогобич: Вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2017. – С. 104-106
 9. Лехкар Д.І. Проектування інформаційної системи автоматизації роботи з клієнтами кур’єрської фірми / Лехкар Д.І., Ших Н.В. // Матеріали ІІ науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем». – Дрогобич, 20 травня 2017. – С. 55-58
 10. Ших Н.В. Реалізація виділення контурів зображень у системі демонстрації можливостей машинного зору / Ших Н.В., Котик О.О. // Матеріали ІІ науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем». – Дрогобич, 20 травня 2017. – С. 31-34
 11. Ших Н.В. Реалізація визначення часу роботи алгоритмів стиснення даних / Ших Н.В., Пігур-Пастернак О.М., Микитяк А.В. // Матеріали ІІ науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем». – Дрогобич, 20 травня 2017. – С. 78-80
 12. Шаклеіна І.О. Аналіз стандартних засобів детектування облич бібліотеки OpenCV / Шаклеіна І.О., Ших Н.В. // Матеріали ІІ науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем». – Дрогобич, 20 травня 2017. – С. 34-37
 13. Шаклеіна І.О. Формування інформаційно-комунікаційної культури студента педагогічного ВНЗ / Шаклеіна І.О., Ших Н.В. // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Новітні інформаційно-комкнікативні технології в освіті (ІІСТЕ-2016), Полтава, 16-17 листопада 2016 року – с. 185-186
 14. Ших Н.В. Біометричні системи ідентифікації як засіб захисту інформації та керування доступом / Ших Н.В., Шаклеіна І.О. // Матеріали конференції «Інформаційно-обчислювальні технології, автоматика та електроніка»: м. Рівне 10-11 листопада 2016 р – с. 315-317
 15. Надія Ших, Ірина Шаклеіна, Ілля Білик. Дослідження розпізнавання рукописних символів методом порівняння з еталоном. // Матеріали ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015.– Вип. 17.– 244-248 с.