Меню

Шаклеіна Ірина Олександрівна

Шаклеіна Ірина Олександрівна

Шаклеіна Ірина Олександрівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри інформатики та інформаційних систем Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

ОСВІТА:

 • 2002 р. – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика»;
 • 2003-2006 рр. – навчання в аспірантурі кафедри теоретичної фізики та методики викладання фізики Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Фізика напівпровідників та діелектриків»;
 • 2009 р. – захищено кандидатську дисертацію на тему: «Вплив інтерфейсів квантових дротів і точок на спектри електронів і дірок» за спеціальністю 01.04.02 «Теоретична фізика».

 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

 • 2002 р. – викладач ДФ медичного училища «Медик»;
 • 2009 р. – викладач кафедри інформаційних систем і технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • 2011 р. – доцент кафедри інформаційних систем і технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • 2017 р. до тепер – доцент кафедри інформатики та інформаційних систем Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

 • Системи баз даних і знань.
 • Інтелектуальний аналіз даних.
 • Методи та системи штучного інтелекту.
 • Організація баз даних і знань.
 • Системний аналіз.
 • Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів.

.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Навчально-методичні посібники:

 1. Шаклеіна І. Опрацювання баз даних засобами MS Visual Studio: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Системи баз даних та знань» / І. Шаклеіна., Н. Ших., Р. Білий. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2018. – 95с.
 2. Ших Н.В. Моделювання систем: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт [для студентів ЗВО] / Н.В. Ших, М.М. Лучкевич, І.О. Шаклеіна. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2018. – 82 с.
 3. Шаклеіна І.О., Ших Н.В., Пігур-Пастернак О.М. Методи і засоби інформаційних технологій: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт / І.О. Шаклеіна, Н.В. Ших, О.М. Пігур-Пастернак – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016 . – 170 с

Наукові статті: 

 1. Ших Н.В. Аналіз роботи фронтальних класифікаторів бібліотеки OpenCV» / Н.В. Ших, І.О. Шаклеіна // Науковий журнал «Комп’ютерно -інтегровані технології: освітa, наукa, виробництвo», 2019. – №35 – С. 107-111.
 2. Ших Н.В. Аналіз методів біометричної ідентифікації користувача в системах з ке-рованим доступом / Ших Н. В., Шаклеіна І. О. // Вісник НУВГП, серія «Технічні науки» – Рівне, 2016 – вип. № 3(75) – с. 120-130

Матеріали конференцій: 

 1. Ших Н.В. Аналіз популярних середовищ крос-платформної розробки мобільних додатків / Ших Н.В., Шаклеіна Н.В. // Матеріали ІV науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем». – Дрогобич, 2019. – С. 74-77
 2. Бурда Ю.Р. Розроблення спеціалізованого додатку для просування послуг та автоматизації роботи з клієнтами / Ю.Р. Бурда, І.О. Шаклеіна // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців «ІТ-2019». – Київ, 16 травня 2019. – С. 74
 3. Ших Н.В. Аналіз роботи фронтальних класифікаторів бібліотеки OpenCV» / Н.В. Ших, І.О. Шаклеіна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів – Луцьк, 21-22 травня 2019 р. – С. 66-67
 4. Ших Н.В. Огляд архітектури Android-додатків LiveData / Н.В. Ших, І.О. Шаклеіна // Актуальні проблеми сучасної науки: Збірник VI міжнародної науково-практичній конференції викладачів та студентів навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій / За ред. М.Б. Паласевича, П.В. Скотного. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ, ДДПУ ім. І. Франка 2019. – С. 242-244.
 5. Шаклеіна І.О. Використання комп’ютерних моделей при вивченні шкільного курсу фізики. // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців «Інформаційні технології» – 2018, 17 травня 2018 р., м. Київ. – С. 154-156
 6. Климкович Святослав. Розроблення додатку для супроводу моніторингу стану здоров’я / Климкович Святослав, Шаклеіна Ірина // Матеріали Міжнар. студ. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 квіт. 2018 р. : [зб. тез] / ПВНЗ «Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая, каф. ЮНЕСКО «Інформ.-комунік. технології в освіті». – Київ: [б. в.], 2018. – С. 126-128
 7. Ших Надія. Представлення контуру двовимірного зображення ланцюговими кодами Фрімена / Ших Надія, Котик Ольга, Шаклеіна Ірина // Матеріали науково-практичної конференції «Технічні науки: обговорення актуальних проблем». – Краматорск, 5 березня 2017. – с. 22-26
 8. Шаклеіна І.О. Аналіз стандартних засобів детектування облич бібліотеки OpenCV / Шаклеіна І.О., Ших Н.В. // Матеріали ІІ науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем». – Дрогобич, 20 травня 2017. – С. 34-37
 9. Шаклеіна І.О. Система обліку кваліфікаційних та курсових робіт / Шаклеіна І.О., Подусівська В.А. // Матеріали ІІ науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем». – Дрогобич, 20 травня 2017. – С.76-78
 10. Шаклеіна І.О. Формування інформаційно-комунікаційної культури студента педагогічного ВНЗ / Шаклеіна І.О., Ших Н.В. // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Новітні інформаційно-комкнікативні технології в освіті (ІІСТЕ-2016), Полтава, 16-17 листопада 2016 року – с. 185-186
 11. Ших Н.В. Біометричні системи ідентифікації як засіб захисту інформації та керування доступом / Ших Н.В., Шаклеіна І.О. // Матеріали конференції «Інформаційно-обчислювальні технології, автоматика та електроніка»: м. Рівне 10-11 листопада 2016 р – с. 315-317