Меню

Пігур-Пастернак Ольга Миколаївна

Пігур-Пастернак Ольга Миколаївна

Відомості про вищу освіту
 • Навчання у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка 1997-2001 р.р. Спеціальність: ОКР Спеціаліст. Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика та основи інформатики
 • Навчання в аспірантурі при  кафедрі загальної фізики Дрогобицького державного педагогічного університету. Наукова спеціальність: 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків.
Відомості про місце роботи
 • З 2004 р. – викладач кафедри інформаційних систем і технологій
 • з вересня 2017 р. – старший викладач кафедри інформатики та інформаційних систем.
Навчальні предмети
 • Комп’ютерні мережі
 • Технологiя захисту iнформацiї
Основні наукові результати
Тези наукових конференцій:
 • Гарбич-Мошора О.Р., Пігур-Пастернак О.М. Об’єктно-орієнтоване програмування найперспективніший напрям в програмуванні. // Сьома науково-практична конференція, частина 2. “Сучасна наука в мережі інтернет”. Київ, 22-24 лютого 2011 р. – с. 49-50.
 • Пігур-Пастернак О.М. Гарбич-Мошора О.Р. Принципи побудови відмовостійких систем. // Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія”. Харків, 26-27 травня 2011 р. – с.47-48.
 • Пігур-Пастернак О.М. Про проблеми зберігання даних на флеш-носіях. // ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи розвитку ІТ-індустрії». Харків, 17-18 листопада 2011 р. – с. 134-135
 • Пігур-Пастернак О.М. Про використання «правильних» паролів для інтернет-ресурсів / Пігур-Пастернак О.М. // XII всеукраїнська конференція студентів і молодих науковців «Інформатика, інформаційні системи та технології». Одеса, 3 квітня 2015 р. – c. 95-96.
Статті:
 • Григорович В.Г., Косовська О.Ю., Пігур-Пастернак О.М., Шілінг А.Ю. Огляд темпоральних баз даних. //Вісник державного університету “Львівська політехніка” “Інформаційні системи та мережі” – 2011, №699. – с. 73-81.
 • Пигур-Пастернак О.М., Попович В.Д., Цибрий З.Ф., Вирт И.С., P.Potera. Влияние обработки водородом на спектры оптического пропускання монокристаллов теллурида кадмия.// Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2011 г.
Навчально-методичні посібники:
 • Пігур-Пастернак О.М., Попович В.Д. Програмне забезпечення мультимедійних систем: Лабораторний практикум для студентів напряму підготовки “Комп’ютерні науки”. / Пігур-Пастернак Ольга Миколаївна, Попович Володимир Дмитрович – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. Івана Франка. – 2011. – 105 с.
 • Пігур-Пастернак О.М. Автоматизовані інформаційні системи (MS Access 2003): Лабораторний практикум для студентів вищих навчальних закладів / Пігур-Пастернак Ольга Миколаївна – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. Івана Франка. – 2011. – 140 с. (рекомендований до друку Вченою радою ДДПУ протокол №1 від 26.01.2011 р., зареєстрований в МОНМС №1237-Г від 28.04.11, надано гриф N1/11-7534 від 10.08.11).
 • Гарбич-Мошора О.Р. Бази даних та інформаційні системи. Ч.1. MS Excel: Лабораторний практикум для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей / Гарбич-Мошора Ольга Романівна, Пігур-Пастернак Ольга Миколаївна. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені І. Франка, 2011. – 163 с. (рекомендований до друку Вченою радою ДДПУ протокол №5 від 19.05.2011 р.).
 • Дубровін О.Ф., Пігур-Пастернак О.М., Ших Н.В. Автоматизовані інформаційні системи : лабораторний практикум / Дубровін О.Ф., Пігур-Пастернак О.М., Ших Н.В. – Дрогобич: РРВ ДДПУ, 2013. – 92 с.