Меню

Пазюк Роман Іванович

доцент кафедри фізики та інформаційних систем, кандидат фізико-математичних наук наук

e-mail: ri.pazyuk@dspu.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1332-2979

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=5dHVTdkAAAAJ&view_op=list_works&g

Web of Science: http://www.researcherid.com/rid/Q-1667-2016

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56786348800

 

Освіта

  • 1984-1989 рр. – навчання в Дрогобицькому державному педагогічному інституті імені Івана Франка (нині – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, спеціальність «Фізика, математика»);
  • 1996-2000 рр. – навчання в аспірантурі Дрогобицького держав­ного педагогічного університету імені Івана Франка (спеціальність 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»);
  • 2017 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Оптичні та електричні властивості надґраток квантових точок на основі напівпровідників АIIIВV» (спеціальністю 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»).

Навчальні дисципліни, які викладає

  • Інформаційно-комунікаційні технології в освіті
  • Цифрові технології навчання інформатики
  • Сучасні освітні технології

Наукові інтереси

Інформаційно-комунікаційні технології, дистанційне навчання, хмарні технології в освіті, математичне моделювання фізичних систем, історія факультету (інституту).