Меню

Наум Олег Миколайович

Наум Олег Миколайович

Відомості про вищу освіту

У 2003 р. закінчив Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю „ Математика та основи інформатики”.

Відомості про місце роботи
 • з 2005 р. – викладач кафедри інформаційних систем і технологій
 • з вересня 2017 р. – викладач кафедри інформатики та інформаційних систем. 
Навчальні предмети
 • Web-технології та Web-дизайн
 • Web-програмування
Основні наукові результати
 • Наум О.М. Резервування та відновлення баз даних Interbase / Наум О.М., Торський П.О. // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань: СПД Жовтий, – 2008, – ч.3. – С. 262-267
 • Наум О.М. Побудова інформаційної моделі туристичного сайту / О.М. Наум // Інформаційні системи та мережі : Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2011. – № 699. – С. 184-192.
 • Карпин Д.С., Наум О.М. Комп’ютерна графіка: Лабораторний практикум. – Дрогобич: РРВДДПУ, 2010. – 89с.
 • Болоховецький О.Ю. Бібліотечний інтернет-каталог / Болоховецький О.Ю., Наум О.М. / Всеукраїнський науково-методичний семінар “Інформаційні технології в навчальному процесі”. – 16-19 травня 2007р., Одеса. – с.18-19.
 • Заліщук О.В. Інтернет-магазин косметики / Заліщук О.В., Наум О.М., Карпин Д.С. // Одинадцята Всеукраїнська (Шоста Міжнародна) Студентська Наукова Конференція з Прикладної Математики та Інформатики СНКПМІ-2008.– 9-10 квітня 2008 р, Львів. – с.86-89.
 • Мелько І.М. Оптимізація SQL-вибірок для серверів баз даних / Мелько І.М., Карпин Д.С., Наум О.М. // Одинадцята Всеукраїнська (Шоста Міжнародна) Студентська Наукова Конференція з Прикладної Математики та Інформатики СНКПМІ-2008.– 9-10 квітня 2008  р, Львів. – с.173-174.
 • Торський П.О. Резервування та відновлення баз даних InterBase / Торський П.О., Карпин Д.С., Наум О.М. // Одинадцята Всеукраїнська (Шоста Міжнародна) Студентська Наукова Конференція з Прикладної Математики та Інформатики СНКПМІ-2008.– 9-10 квітня 2008  р, Львів. – с.247-248.
 • Болоховецький О.Ю. Інтернет-бібліотека / Болоховецький О.Ю., Наум О.М. // Одинадцята Всеукраїнська (Шоста Міжнародна) Студентська Наукова Конференція з Прикладної Математики та Інформатики СНКПМІ-2008.– 9-10 квітня 2008  р, Львів. – с.34-35.
 • Вербовський Л.А. Веб-сайт з оптимізацією для пошукових систем / Вербовський Л.А., Наум О.М. // Одинадцята Всеукраїнська (Шоста Міжнародна) Студентська Наукова Конференція з Прикладної Математики та Інформатики СНКПМІ-2008.– 9-10 квітня 2008  р, Львів. – с.54-55.
 • Колотило Н.Б. Інтеграція інтернет-сервісів з Web-сайтом / Колотило Н.Б., Наум О.М. // Міжнародна наукова Інтернет-конференція. – Умань, 2010р., 178-179с.
 • Наум О.М. Побудова інформаційної моделі туристичного сайту / О.М. Наум // Інформаційні системи та мережі : Вісник НУ “Львівська політехніка”. – 2011. – № 699. – С. 184-192.
 • Наум О.М. Використання елементів соціальних мереж на туристичних сайтах / Наум О.М. // Інформація, комунікація, суспільство ( Матеріали І Міжнародної наукової конференції ІКС-2012. (м. Львів, 25–28 квітня, 2012). – С. 96 – 97 с.
 • Карпин Д.С. Наум О.М. Пелещишин А.М. “Тексти лекцій з дисципліни “Web-дизайн”” для студентів ОКР “Бакалавр”, галузі знань 0501 Інформатика та обчислювальна техніка базового напряму 6.050101 Комп’ютерні науки. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені І. Франка, 2013 – 246 с.
 • Наум О.М., Пелещишин А.М., Карпин Д.С. Веб-технології (Частина 1) : лабораторний практикум [для студентів напряму підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки”]. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені І. Франка, 2014. – 172.
 • Наум О.М. Метод квазіреферування текстових документів на основі адаптивних онтологій / Наум О.М., Литвин В.В., Черна Т.М. // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції. “Математика. Інформаційні технології. Освіта”. Луцьк-Світязь, 5-7 червня 2016 р. – с. 85-86.