Меню

Лазурчак Любов Василівна

Лазурчак Любов Василівна

Лазурчак Любов Василівна – старший викладач кафедри інформатики та інформаційних систем Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

 

ОСВІТА:

 • 1982 р. – Львівський політехнічний інститут (нині – національний університет «Львівська політехніка») за спеціальністю  «Прикладна математика».

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

 • 1982 р. – інженер відділу АСУ Львівського заводу фрезерних верстатів м. Львів;
 • 1987 р. – інженер кафедри матаналізу Дрогобицького педінституту імені Івана Франка;
 • 1998 р. – викладач кафедри інформатики та обчислювальної математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • 2005 р. – старший викладач кафедри інформатики та обчислювальної математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • 2017 р. до тепер – старший викладач кафедри інформатики та інформаційних систем Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

 • Алгоритмізація і програмування.
 • Програмування.
 • Інформатика.
 • Методи обчислень.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Навчально-методичні посібники:

 1. Лазурчак Л.В., Вдовичин Т.Я. Програмування: Тексти лекцій [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 014 «Середня освіта (інформатика) »] / Л.В. Лазурчак, Т.Я. Вдовичин. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2018. – 83 с.
 2. Лазурчак Л.В., Вдовичин Т.Я. Інформатика. Програмування мовою С++ [методичні вказівки для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 «Освіта» спеціальності 014.04 «Середня освіта (математика)», 014.08 «Середня освіта (фізика)» та галузі знань 11 «Математика та статистика» спеціальності 111 «Математика»] / Л.В. Лазурчак, Т.Я. Вдовичин. – Дрогобич: ВВ ДДПУ ім.І.Франка, 2017. – 76 с.
 3. Лазурчак Л.В. Методи обчислень: Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи [ для студентів напряму підготовки 040302 “Інформатика”] – Дрогобич: Вид. відділ ДДПУ імені І. Франка, 2015. –86 с.

 

Наукові статті: 

 1. Вдовичин Т.Я., Лазурчак Л.В. Особливості вивчення програмування майбутніми вчителями інформатики / Т.Я. Вдовичин, Л.В. Лазурчак // Інформаційні технології в освіті. – 2019. – № 39. – С. 54-66.
 2. Лазурчак Л.В., Вдовичин Т.Я., Жидик В.Б. Можливості інтегрованого середовища RADSTUDIO для створення користувацьких проектів / Л.В. Лазурчак, Т.Я. Вдовичин, В.Б. Жидик. // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Том 30 (69). – №3, 2019. – с. 111-116. – Режим доступу: http://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/archive?id=69
 3. Вдовичин Т.Я. Навчання основ програмування студентів фізико-математичного профілю / Т.Я. Вдовичин, Л.В. Лазурчак // Інформаційні технології в освіті: зб. наук. пр. – Вип. 31. – Херсон: ХДУ. – 2017 – С.32-45. – Режим доступу: http://ite.kspu.edu/Issue_31

Матеріали конференцій:

 1. Лазурчак Л.В. Середовище розробки RAD STUDIO для створення власних проектів / Л.В. Лазурчак // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем: матеріали ІV науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 15 травня 2019 року). – Дрогобич: ДДПУ ім. І. Франка, 2019 – 51-52 с.
 2. Лазурчак Л.В. Створення програмних додатків засобами RAD STUDIO / Лазурчак Л.В. // Актуальні проблеми сучасної науки: VI Міжнародна науково-практична конференція викладачів та студентів навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій, Україна, Дрогобич, 19 квітня 2019 р. Збірник тез / За ред. М.Б. Паласевича, П.В. Скотного. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. Івана Франка 2019. – с.218-220.
 3. Лазурчак Л.В. Аналіз типових підходів до вивчення алгоритмів роботи з символьними величинами з використанням об’єктно-орієнтованої моделі / Лазурчак Л.В. // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем: матеріали ІІІ науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 1 червня 2018 року). – Дрогобич: ДДПУ ім. І. Франка, 2018. – с. 36-39.
 4. Лазурчак Л.В., Горгут М.Я. Розробка навчальної системи з дисципліни “Методи обчислення” засобами С++ // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем: Матеріали науково-практичної інтернет-конференції, м. Дрогобич, 5-7 квітня 2016 р. – С. 71-73
 5. Peleshchak R. M. Approximate method for solving the system of hyperbolic and parabolic equations for the many-layers stressed nanoheterosystems / R. M. Peleshchak, M. V. Doroshenko, Yu. M. Gal’, L. V. Lazurchak, M. B. Melnyk // International V. Skorobohatko mathematical conference (Drohobych, Ukraine, August 25 – 28, 2015). – Drohobych, 2015. – P. 121.