Меню

Когут Уляна Петрівна

Когут Уляна Петрівна

Когут Уляна Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики та інформаційних систем Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

 

ОСВІТА:

 • 1997 р. – Дрогобицький державний педагогічний інститут імені І. Я. Франка (нині – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка) за спеціальністю «Математика та основи інформатики»;
 • 2012-2015 рр. – навчання в аспірантурі Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України;
 • 2015 р. – захищено кандидатську дисертацію на тему: «Системи комп’ютерної математики як засіб навчання дослідження операцій майбутніх фахівців з інформатики» за спеціальністю 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»;
 • 2018 р. – отримано звання доцента кафедри інформатики та інформаційних систем.

 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

 • 1999 р. – вихователь у гуртожитку №1 Дрогобицького нафтового технікуму;
 • 2006 р. – інженер-програміст кафедри інформатики та обчислювальної математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана;
 • 2007 р. – викладач кафедри інформатики та обчислювальної математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана;
 • 2015 р. – старший викладач кафедри інформатики та обчислювальної математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана;
 • 2016 р. – доцент кафедри інформатики та обчислювальної математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана;
 • 2017 р. до тепер – доцент кафедри інформатики та інформаційних систем Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

 • Методика навчання інформатики.
 • Методика навчання інформатики у закладах середньої освіти II ступеня.
 • Методика навчання інформатики в закладах середньої освіти ІІІ ступеня.
 • Основи хмарних технологій.
 • Методика i технологiї дистанцiйного навчання.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Підручники і навчально-методичні посібники:

 1. Когут У.П., Вдовичин Т.Я. Інформаційні технології: Google-сервіси / Когут У.П., Вдовичин Т.Я. // Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2019. –66 с.
 2. Когут У.П. Методи обєктно-орієнтованого програмування / Когут У.П., Дорошенко М.В. // Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2019. –112 с.
 3. Вакалюк Т., Когут У.П. Методика навчання інформатики / Вакалюк Т., Когут У.П. // Навчальний посібник. – Житомир : вид. О.О. Євенок, 2018. – 186 с.
 4. Когут У.П., Вдовичин Т.Я. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з методики навчання інформатики: навчально-методичний посібник [для студентів спеціальності “Інформатика”]. / Когут Уляна Петрівна, Вдовичин Тетяна Ярославівна. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2018. – 49 с.
 5. Когут У.П. Методика навчання інформатики у старшій школі: навчально-методичний посібник [для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти] / Уляна Петрівна Когут – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2018. – 142 с.
 6. Дорошенко М.В., Когут У.П. Комп’ютерне моделювання. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт / Когут У.П., Дорошенко М.В. // Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2018. –120 с.
 7. Козак Т.М., Когут У.П., Вдовичин Т.Я. Комп’ютерні інформаційні технології в освіті [для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти] / Т.М. Козак, У.П. Когут, Т.Я. Вдовичин. – Дрогобич: ВВ ДДПУ ім. І.Франка, 2017. – 180 с.
 8. Дорошенко М.В., Когут У.П. Теорія керування. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт / Когут У.П., Дорошенко М.В. // Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2017. –104 с.
 9. О.В. Сікора, Т.М. Козак, У.П. Когут Математичні методи дослідження операцій. Лабораторний практикум для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки “Комп’ютерні науки” / О.В. Сікора, Т.М. Козак, У.П. Когут. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені І. Франка, 2016. – 124 с.
 10. Дорошенко М.В., Когут У.П. Чисельні методи розв’язування диференціальних рівнянь. Лабораторний практикум для ОКР “бакалавр” спеціальності 6.080200 “Інформатика” / М.В.Дорошенко, У. П. Когут. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – 106 с.
 11. Шишкіна М.П., Когут У.П. Методичні рекомендації з використання хмаро орієнтованого компонента на базі системи Maxima у навчанні інформатичних дисциплін / Шишкіна М. П., Когут У. П. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 72 с.

Наукові статті:

 1. Vdovychyn T. Recommendations for the use of open systems network technologies in the study of future bachelors of informatics / T.Vdovychyn, U.Kohut, O.Sikora // Informational Technologies in Education. – 2019. – № 40. – P. 68-79.
 2. Mariya Shyshkina, Kohut Uliana, Maiia Popel. The Comparative Analysis of the Cloud-based Learning Components Delivering Access to Mathematical Software / Mariya Shyshkina, Kohut Uliana, Maiia Popel // Proc. 15th Int. Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer 2019, Workshop 3L-Person (ICTERI 2019), Kherson, Ukraine, June 12-15, 2019. – P. 93-104, online CEUR-WS.org/ ISSN –1613–0073  Vol-2393, urn:nbn:de:0074-2393-9
 3. Mariya Shyshkina, Kohut Uliana The Method of Using the Maxima System for Operations Research Learning / Mariya Shyshkina, Kohut Uliana // Proc. 15th Int. Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer 2019, Workshop 3L-Person (ICTERI 2019), Kherson, Ukraine, June 12-15, 2019. – P. 81-92, online CEUR-WS.org/ ISSN –1613–0073  Vol-2393, urn:nbn:de:0074-2393-9
 4. Сікора О.В., Когут У.П., Вдовичин Т.Я. Аспекти використання ІКТ для автоматизації опрацювання даних статистичного аналізу у підготовці магістрів гуманітарного профілю. Фізико-математична освіта. 2018. Випуск 4(18). С. 143-148.
 5. Kohut Uliana Investigative approach in operations research learning using maxima system / Kohut Uliana //Technology transfer: innovative solutions in Social Sciences and Humanities/ Proceedings of the 1st Annual Conference 29 March 2018 Tallinn, Estonia – P. 29-32.
 6. Mariya Shyshkina, Kohut Uliana, Maiia Popel. The Design and Evaluation of the Cloud-based Learning Components with the Use of the Systems of Computer Mathematics / Mariya Shyshkina, Kohut Uliana, Maiia Popel // Proc. 14th Int. Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer 2018, Workshop 3L-Person (ICTERI 2018), Kyiv, Ukraine, May 14-17, 2017. – P. 305-317, online CEUR-WS.org/ ISSN –1613–0073 Vol-2104 urn: nbn: de: 0074-2104-0
 7. Mariya Shyshkina: The Systems of Computer Mathematics in the Cloud Based Learning Environment of Educational Institutions // Mariya Shyshkina, Ulyana Kohut, Maya Popel1 // Proc. 13th Int. Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer 2017, Workshop 3L-Person (ICTERI 2017), Kyiv, Ukraine, May 15-18, 2017. – P. 396-405, online CEUR-WS.org/ Vol- urn:nbn:de:0074-1844-4
 8. Шишкіна М.П. Використання хмаро орієнтованого компоненту на базі системи Maxima у процесі навчання дослідження операцій/ Шишкіна М.П., У. П. Когут // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2017. – №1(57).– C.154-172. Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1550
 9. Когут У.П. Дидактичні особливості використання СКМ для навчання дослідження операцій майбутніх бакалаврів інформатики / У. П. Когут // Наукові записки. – Випуск 9 – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 1. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.  В. Винниченка, 2016.– С. 19-27
 10. Кобильник Т.П. Методичні аспекти використання системи Maxima у процесі навчання дослідження операцій / Т.П. Кобильник, У.П. Когут // Інформаційні технології в освіті: зб.наук.пр. – Вип. 27. – Херсон: ХДУ. – 2016 – С.67-80
 11. Когут У.П. Теоретичні засади використання систем комп’ютерної математики у навчанні дослідження операцій майбутніх бакалаврів інформатики / У. П. Когут // Міжвузівський збірник наукових праць молодих учених ДДПУ ім. І. Франка «Актуальні питання гуманітарних наук». – Вип. 15. – Дрогобич: Посвіт, 2016 – С.338-347.
 12. Когут У.П. Фундаментальні поняття як інтегративний компонент навчання дослідження операцій майбутніх бакалаврів інформатики / У. П. Когут // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – №2(52).– C.36-51. Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1380
 13. Когут У.П. Експериментальне дослідження методики використання системи Maxima як засобу навчання дослідження операцій бакалаврів інформатики / У. П. Когут // Інформаційні технології в освіті: зб. наук. пр. – Вип. 24. – Херсон: ХДУ. – 2015 – С.148-159.
 14. Когут У.П. Критерії добору систем комп’ютерної математики для навчання інформатичних дисциплін майбутніх фахівців з інформатики / Когут У.П. // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем: матеріали ІІІ науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 1 червня 2018 року). – Дрогобич: ДДПУ ім. І. Франка, 2018. – С.99-104.
 15. Когут У.П. Створення навчальної системи для вивчення інформатики у старшій школі / Когут У.П., Лазурчак Н.І. // Актуальні проблеми сучасної науки: Зб. V науково-практичній конференції викладачів та студентів навчально-наукового ІФМЕІТ / За ред. Павла Скотного. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ, ДДПУ ім. Івана Франка 2018. – С.173-177.
 16. Когут У.П. Теоретичні засади використання систем комп’ютерної математики у навчанні дослідження операцій майбутніх бакалаврів інформатики / У. П. Когут // Міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка «Актуальні питання гуманітарних наук». – Вип. 15. – Дрогобич: Посвіт, 2016 – С.338-347.
 17. Когут У. П. Системи комп’ютерної математики у навчанні дослідження операцій / Когут У. П. // Щорічний науковий журнал «Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики». – 2015. – №7. – С. 34-39.
 18. Когут У.П. Моделі використання СКМ у процесі навчання дослідження операцій майбутніх фахівців з інформатики / У. П. Когут // Матеріали звітної наукової конференції Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН. – Київ : – зб. наук. праць ІІТЗН НАПН України. – 2015. – С. 76-79

 Матеріали конференцій:

 1. Когут У.П. Впровадження квест-технології в освітній процес / Когут У.П. // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем: Матеріали ІV науково-практичної інтернет-конференції. – Дрогобич: ДДПУ ім. І. Франка, 2019. – С. 120-122.
 2. Сікора О.В., Когут У.П., Вдовичин Т.Я. Проектування системи дистанційного навчання студентів / О.В. Сікора, У.П. Когут, Т.Я. Вдовичин // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем: матеріали ІV науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 15 травня 2019 року). – Дрогобич: ДДПУ ім. І. Франка, 2019 – 130-133 с.
 3. Когут У.П., Вдовичин Т.Я. Цифрова репутація педагога / Когут У.П., Вдовичин Т.Я. // Актуальні проблеми сучасної науки: Збірник VI міжнародної науково-практичній конференції викладачів та студентів навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій / За ред. М.Б. Паласевича, П.В. Скотного. – Дрогобич: РВВ ДДПУ  ім. І. Франка 2019. – С.214-216
 4. Когут У.П., Дмитрук О.Ю. Використання технології веб-квесту на уроках інформатики в закладах загальної середньої освіти / Когут У.П., Дмитрук О.Ю. // Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Сучасні інформаційні технології в освіті та науці” (08-09 листопада 2018 р.) / за ред. Т. А. Вакалюк. – Житомир: Вид-во О.О.Євенок, 2018. – Вип. 6. – С.135-140.
 5. Когут У.П., Двожан В.В. Реалізація технологій дистанційного навчання у процесі навчання дослідження операцій / Когут У.П., Двожан В.В. // Матеріали V всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2017» / публ. у ел. збір. (14 грудня 2017 року) ІІТЗН НАПН України. – Київ, 2017 http://conf.iitlt.gov.ua/Images/Files/programa_file.2017_1_1513205357_file.pdf.
 6. Когут У.П. Шляхи удосконалення інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу / Когут У.П. // International research and practice conference “Modern methods, innovations and experience of practical application in the field of technical sciences”: Conference Proceedings, December 27-28, 2017. Radom. P. 21-23.
 7. Кільовий А.Я., Когут У.П. Формування професійної компетентності у процесі вивчення алгоритмів на графах / Кільовий А.Я., Когут У.П. // Матеріали ІV науково-практичної конференції викладачів та студентів інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій ДДПУ ім.І.Франка (12травня 2016р.) «Актуальні проблеми сучасної науки»,– C. 53-58.
 8. Когут У.П. Формування системи професійних компетентностей майбутніх фахівців з інформатики у педагогічному університеті / Когут У.П., Кільовий А.Я. // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2016»/ публ. у ел. збір. (15 грудня 2016 року); ІІТЗН НАПН України. – Київ, 2016.
 9. B. Brytan. Electrostatically deformation mechanism of hydrogen passivation of electrically active centers in CdTe and Cd1-xZnxTe semiconductors / V. B. Brytan, R. M. Peleschak, U.P.Kohut // The 14 International Scientific Conference “Information Teghnologies And Management 2016”, – April 14-15, 2016, ISMA University, Riga, Latvia. – P. 34-35
 10. Когут У.П. Система Maxima як засіб навчання дослідження операцій майбутніх бакалаврів інформатики / У. П. Когут // Матеріали звітної наукової конференції Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН. – Київ: – зб. наук. праць ІІТЗН НАПН України. – 2016. – Режим доступу: http://conf.iitlt.gov.ua/Conference.php?h_id=12
 11. Когут У.П. Використання інформаційних технологій у процесі розв’язування задач параметричного програмування / У. П. Когут // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем: Матеріали науково-практичної інтернет-конференції, м. Дрогобич, 5-7 квітня 2016 р. – С. 68-71.

Когут У.П. Використання СКМ для навчання майбутніх бакалаврів інформатики / У. П. Когут // Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали Міжнародної XII (XXII) науково-практичної конференції, м. Кіровоград, 27-28 травня 2016 року / Відповід.ред.: С.П.Величко – Кіровоград: ПП.«Ексклюзив-Систем», 2016. – С.98-100.