Меню

Карпин Дмитро Степанович

Карпин Дмитро Степанович
Відомості про вищу освіту

у 2003 р. закінчив Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю „ Математика та основи інформатики”.

Відомості про місце роботи
 • з 2005 р. – викладач кафедри інформаційних систем і технологій
 • з 2014 р. – аспірант (заочна форма) Дрогобицького державного педагогічного університету
 • з вересня 2017 р. – старший викладач кафедри інформатики та інформаційних систем.
Навчальні предмети
 • Комп’ютерна графіка
 • Системи комп’ютерної графіки
 • Web-технології та Web-дизайн
Основні наукові результати
 • Карпин Д.С., Мелько М.І. Проблема оптимізації SQL-запитів до баз даних. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань: СПД Жовтий, 2008. – ч.3. – С. 128-134
 • Карпин Д.С., Наум О.М. Комп’ютерна графіка. Лабораторний практикум. – Дрогобич: РРВДДПУ, 2010.
 • Карпин Д.С., Грабовська Н.Р. Створення електронного підручника із курсу «Аналітична геометрія» з використанням інтерактивних технологій. Всеукраїнський науково-методичний семінар “Інформаційні технології в навчальному процесі”. – 16-19 травня 2007р., Одеса. – с.36-40.
 • Карпин Д.С., Мелько І.М., Торський П.О. WEB-сервер дистанційного навчання ВНЗ. Всеукраїнський науково-методичний семінар “Інформаційні технології в навчальному процесі”. – 16-19 травня 2007р., Одеса. – с.64-67.
 • Карпин Д.С. Розробка інформаційної системи «Реєстратура готелю» / Верещак Р.М., Карпин Д.С.// Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія», м. Вінниця, 19-21 травня 2010 р. – с.295-296.
 • Карпин Д.С. Наум О.М. Пелещишин А.М. “Тексти лекцій з дисципліни “Web-дизайн”” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”, галузі знань 0501 Інформатика та обчислювальна техніка базового напряму 6.050101 Комп’ютерні науки. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені І. Франка, 2013 – 246 с.
 • Наум О.М., Пелещишин А.М., Карпин Д.С. Веб-технології (Частина 1) : лабораторний практикум [для студентів напряму підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки”]. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені І. Франка, 2014. – 172.
 • Karpyn. Joint solution Poisson and Schrödinger equations for the electron in nanoheterostructure / Boichuk V., Karpyn D. // 10th International Skorobohatko Mathematical Conference to be held in Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University (Drogobych, Lviv region, Ukraine), August 25–28, 2015.
 • Vasyl Boichuk, Dmytro Karpyn. Joint solution Poisson and Schrödinger equations for the electron in nanoheterostructure. // 10th International Skorobohatko Mathematical Conference to be held in Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University (Drogobych, Lviv region, Ukraine), August 25–28, 2015