Меню

Григорович Віктор Геннадійович

Григорович Віктор Геннадійович

Григорович Віктор Геннадійович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри інформатики та інформаційних систем Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

ОСВІТА:

 • 1987 р.– Московський державний університет імені М.В. Ломоносова за спеціальністю «Фізика»;
 • 1994 р. – захищено кандидатську дисертацію на тему: «Чисельне дослідження задач дифракції і випромінювання в локально-неоднорідних середовищах» за спеціальністю 01.03 «Математична фізика».

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

 • 1990 – 1994 рр. – викладач кафедри інформатики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • 1994 – 1998 рр. – старший викладач кафедри інформатики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • 1998 – 2000 рр. – т.в.о. завідувача кафедри інформатики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • 1999 – 2001 рр. – доцент кафедри комп’ютерних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • 2001 – 2017 рр. – завідувач кафедри інформаційних систем і технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
 • вересень 2017 р. – листопад 2017 р – т.в.о. завідувача кафедри інформатики та інформаційних систем Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • з грудня 2017 р. – доцент кафедри інформатики та інформаційних систем Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

 • Алгоритмiзацiя та програмування.
 • Крос-платформне програмування.
 • Об’єктно-орiєнтоване програмування.
 • Технології розробки інформаційних систем.
 • Технології створення програмних продуктів.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Навчально-методичні посібники:

 1. Григорович В.Г. Алгоритмізація та програмування. Багатовимірні масиви. Навчальний посібник. (нова редакція) [для студентів спеціальності Комп’ютерні науки] / В.Г. Григорович. – Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка. – 2018. – 136 с.
 2. Григорович В.Г. Алгоритмізація та програмування. Динамічні та рекурсивні структури даних. Навчальний посібник [для студентів спеціальності Комп’ютерні науки] / В.Г. Григорович. – Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка. – 2018. – 303 с.
 3. Григорович В.Г. Алгоритмізація та програмування. Переліки, структури та об’єднання. Навчальний посібник [для студентів спеціальності Комп’ютерні науки] / В.Г. Григорович. – Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка. – 2018. – 105 с.
 4. Григорович В.Г. Об’єктно-орієнтоване програмування. Віртуальні функції. Поліморфізм. Навчальний посібник[для студентів спеціальності Комп’ютерні науки] / В.Г. Григорович. – Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка. – 2018. – 98 с.
 5. Григорович В.Г. Алгоритмізація та програмування. Одновимірні масиви: навчальний посібник [для студентів спеціальності Комп’ютерні науки] / В.Г. Григорович. – Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка. – 2018. – 156 с.
 6. Григорович В.Г. Алгоритмізація та програмування. Літерні рядки: навчальний посібник [для студентів спеціальності Комп’ютерні науки] / В.Г. Григорович. – Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка. – 2018. – 132 с.
 7. Григорович В.Г. Алгоритмізація та програмування. Файли: навчальний посібник [для студентів спеціальності Комп’ютерні науки] / В.Г. Григорович. – Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка. – 2018. – 178 с.
 8. Григорович В.Г. Алгоритмізація та програмування. Програми та модулі: навчальний посібник [для студентів спеціальності Комп’ютерні науки] / В.Г. Григорович. – Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка. – 2018. – 50 с.
 9. Григорович В.Г., Дубровін О.Ф., Карпин А.В. Організація баз даних та знань. Практикум з SQL: запити на вибірку. // Навчальний посібник для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки». – Дрогобич: ДДПУ ім. І. Франка, 2017. – 202 с.
 10. Григорович В.Г., Дубровін О.Ф. Web-програмування. // Навчальний посібник для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки». – Дрогобич: ДДПУ ім. І. Франка, 2017 – 215с.
 11. Григорович В.Г., Дубровін О.Ф. Організація баз даних та знань. Середовище MS SQL Server. // Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки». – Дрогобич: ДДПУ ім. І. Франка, 2017 – 36 с.
 12. Григорович В.Г., Дубровін О.Ф. Організація баз даних та знань. Робота з MS SQL Server. // Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки». – Дрогобич: ДДПУ ім. І. Франка, 2017 – 68 с.

Наукові статті: 

 1. Григорович В.Г. Інформаційні системи розрахунку навчального навантаження та розподілу штатів ВНЗ. / Григорович В.Г. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2016. – № 843. – С.94–103.
 2. Григорович В.Г. Контент-система з комп’ютерних наук, базована на онтології / В.Г. Григорович // Тези доповідей ІІІ науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем», – Дрогобич, 1 червня 2018, – С. 9-14 (0,37 др. арк.)

Матеріали конференцій:

 1. Григорович В.Г. Проблеми побудови семантичних метрик основаних на онтологіях / В.Г. Григорович // Актуальні проблеми сучасної науки : Збірник VI міжнародної науково-практичній конференції викладачів та студентів навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій / За ред. М.Б. Паласевича, П.В. Скотного. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ, ДДПУ ім. І. Франка, 2019. – С.198-199
 2. Григорович В.Г. Побудова метрики для оцінювання міри близькості концептів в онтологіях / В.Г. Григорович // Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: матеріали міжнародної наукової конференції, с. Залізний Порт, 21-25 травня 2019 р. – Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2019. – С. 46-47.
 3. Григорович В.Г. Класи для онтології контент-системи навчальних матеріалів / В.Г. Григорович // Матеріали Міжнародної наукової конференції (c. Залізний Порт, 21-27 травня 2018 р.) «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI’2018)». Херсон: ФОП Вишемирський В.С., 2018. – С. 149-151
 4. Григорович В.Г. Принципи побудови контент-систем, базованих на онтологіях / В.Г. Григорович // Збірник п’ятої науково-практичної конференції викладачів та студентів навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій «Актуальні проблеми сучасної науки». – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2017. – С.152-153
 5. Григорович В.Г. Відображення простору ієрархічних дерев на тривимірний дискретний простір / Григорович В.Г. // Збірник четвертої науково-практичної конференції викладачів та студентів інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій «Актуальні проблеми сучасної науки». – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – С.70-72
 6. Григорович В.Г. Побудова метрик ієрархічних дерев відображенням на тривимірний дискретний простір / Григорович В.Г. // Матеріали ІІ науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем». – Дрогобич, 20 травня 2017. – С. 42-45
 7. Григорович В.Г. Метрики для аналізу соціальних мереж / Григорович В.Г. // Матеріали Міжнародної наукової конференції (c. Залізний Порт, 22-26 травня 2017 р.) «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI’2017)». Херсон: Видавництво ХНТУ, 2017. – С. 49-51
 8. Григорович В.Г. Відображення простору ієрархічних структур на функціональні простори / Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем: матеріали науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 5-7 квітня 2016 року). – Дрогобич: ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – 178 с. – C. 105-110
 9. Григорович В.Г. Задача оптимізації освітніх ресурсів регіону / Матеріали Міжнародної наукової конференції (c. Залізний Порт, 25-28 травня 2016 р.) «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI’2016)». Херсон: Видавництво ПП Вишемирський В.С., 2016. – С.50-52