Меню

Гарбич-Мошора Ольга Романівна

Гарбич-Мошора Ольга Романівна

Гарбич-Мошора Ольга Романівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики та інформаційних систем Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

ОСВІТА:

 • 2002 р. – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика та основи інформатики»;
 • 2003 р. – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика»;
 • 2006-2009 рр. – навчання в аспірантурі при кафедрі педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України;
 • 2010 р. – захищено кандидатську дисертацію на тему: «Формування творчих здібностей майбутніх інженерів-аграрників у процесі вивчення фізико-математичних дисциплін» за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».

 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

 • 1999 р. – оператор комп’ютерних систем, науково-виробничий центр «Каменяр» Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка;
 • 2004 р. – інженер другої категорії кафедри інформатики та обчислювальної математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • 2006 р. – інженер-програміст другої категорії кафедри інформатики та обчислювальної математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • 2010 р. – викладач кафедри інформаційних систем і технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • 2011 р. – старший викладач кафедри інформаційних систем і технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • 2014 р – доцент  кафедри інформаційних систем і технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • 2017 р. до тепер – доцент кафедри інформатики та інформаційних систем Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

 • Теорія алгоритмів.
 • Системні інтеграція та адміністрування.
 • Операцiйнi системи.
 • Автоматизовані інформаційні системи.

 

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Наукові статті: 

 1. Гарбич-Мошора О.Р. Інтерактивні методи навчання на заняттях зарубіжної літератури / О. Гарбич-Мошора, І. Галелюк // Науково-педагогічний та економічний журнал: Молодь і ринок, 2019. – № 1 (168). – С. 95-99 (Index Copernicus (ICV 2016: 48.83; ICV 2017: 63.05)
 2. Гарбич-Мошора О.Р. Електронний документообіг у закладах вищої освіти, тенденції та перспективи / О.Р. Гарбич-Мошора // Науково-педагогічний та економічний журнал: Молодь і ринок. 2018. – № 10 (164). – С. 80-84 (Index Copernicus (ICV 2016: 48.83; ICV 2017: 63.05)
 3. Гарбич-Мошора О.Р. Впровадження дистанційного навчання в навчальний процес при підготовці фахівців з інформаційних технологій Інформаційні технології і засоби навчання, / О.Р. Гарбич-Мошора // Науково-педагогічний та економічний журнал: Молодь і ринок. 2015, Том 45. №1. С.93-105.
 4. Гарбич-Мошора О.Р. Впровадження дистанційного навчання в навчальний процес при підготовці фахівців з інформаційних технологій / О.Р. Гарбич-Мошора // Інформаційні технології і засоби навчання, 2015, Том 45. №1. С.93-105.

Матеріали конференцій:

 1. Гарбич-Мошора О.Р. Перспективи використання Megapolis.Docnet / О.Р. Гарбич-Мошора // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем : матеріали ІІІ науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 15 травня 2019 року). – Дрогобич : ДДПУ ім. І.Франка, 2019. – С. 102-104.
 2. Гарбич-Мошора О.Р. Переваги системи електронного документообігу / О.Р. Гарбич-Мошора // VI міжнародної науково-практичній конференції викладачів та студентів «Актуальні проблеми сучасної науки»: Збірник навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій / За ред. М.Б. Паласевича, П.В. Скотного. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка 2019. – 191-193 с.
 3. Гарбич-Мошора О.Р. Електронний документообіг переваги і недоліки / О.Р. Гарбич-Мошора. – Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми а перспективи розвитку» 19 квітня 2018, – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип.42. – С. 104-106
 4. Гарбич-Мошора О.Р. Основні складові розподілених інформаційних систем / Гарбич-МошораО.Р. // Матеріали ІІ науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем». – Дрогобич, 20 травня 2017. – С. 39-41
 5. Гарбич-Мошора О.Р. Обробка документів в інтегрованому середовищі Windows SharePoint Services / Гарбич-Мошора О.Р. // Матеріали 6-ї Міжнародної наукової конференції ICS-2017 «Інформація, комунікація, суспільство 2017». – 18-19 травня 2017 року. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – с. 241-242.
 6. Гарбич-Мошора О.Р. Змішане навчання: впровадження в навчальний процес коледжу нафти і газу / Гарбич-Мошора О.Р. Ярема Г.І. // Матеріали 4 міжнародної науково-практичної конференції «Обчислювальний інтелект (результат, проблеми, перспективи). – Київ-Черкаси, 16-18 травня 2017 року». – К. ВЦ «Київський університет», 2017. – с. 331-332
 7. Гарбич-Мошора О.Р. Впровадження ІК-технологій на заняттях хімії та біології / Гарбич-Мошора О.Р., Богак Л., Ярема Г.І. // Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи»: Баку – Дрогобич – Ужгород: 10 березня 2017 р. Просвіта. 2017 р – с. 24-25
 8. Гарбич-Мошора О.Р. Використання комп’ютера на уроках математики в першому класі / Гарбич-Мошора О.Р., Гарбич М.А. // Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи»: Баку – Дрогобич – Ужгород: 10 березня 2017 р. Просвіта. 2017р – с. 26-28
 9. Гарбич-Мошора О.Р., Гарбич М.А. Особливості використання ІКТ на уроках у початковій школі. Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем : матеріали науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 5-7 квітня 2016 року). – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – С. 51-53.
 10. Гарбич-Мошора О., Захаряк О., Тиха І. Викорисання ІКТ в навчальному процесі колледжу. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті : Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 24 – 25 березня 2016 року) / [редактори-упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький]. – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2016. – С. 81.
 11. Гарбич-Мошора О., Лацик Ю. Проекування системи автоматизації контролю діяльності транспортного підрозділу підприємства. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Тези ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених ДДПУ – Дрогобич : Просвіт, 2015.
 12. Гарбич-Мошора О., Стефанишин Т. Розрахунок собівартості продукції швейного підприємства Тези ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених ДДПУ – Дрогобич : Просвіт, 2015.
 13. Гарбич-Мошора О., Маменько Н. Міжнародні автомобільні перевезення. Тези ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених ДДПУ – Дрогобич : Просвіт, 2015.