Меню

Дорошенко Микола Васильович

Дорошенко Микола Васильович

доцент кафедри фізики та інформаційних систем, кандидат фізико-математичних наук, доцент

e-mail:doroshenko60@dspu.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6361-5921

GoogleScholar:   https://scholar.google.com.ua/citations?user=o6wW78AAAAAJ&hl=uk 

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/AER-0087-2022

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194521312

 

 

Освіта

  • 1977-1982рр. – навчання у Львівському державному у університеті імені Івана Франка (спеціальність «Прикладна математика»);
  • 1984-1987 рр. – навчання в аспірантурі Львівського державного університету імені Івана Франка (спеціальність 01.01.07 «Обчислювальна математика»);
  • 1989 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Чисельне розв’язування прямої та оберненої задач теорії потенціалу в електронній оптиці» (спеціальність 01.01.07 «Обчислювальна математика»).

Навчальні дисципліни, які викладає

  • Алгоритмізація та програмування.
  • Об’єктно-орієнтоване програмування.
  • Сучасні парадигми програмування.
  • Комп’ютерне моделювання.
  • Моделювання програмних систем наукового призначення.
  • Нечітке моделювання систем.

Наукові інтереси

Штучні нейронні мережі, математичне моделювання, проектування навчального програмного забезпечення.