Меню

051 Економіка. Спеціалізація: Економічна кібернетика

 1. Автоматизація проектування інформаційних систем
 2. Адаптивні моделі економіки
 3. Аналіз фондових ринків та інвестиційних процесів (Молодший спеціаліст)
 4. Аналіз фондових ринків та інвестиційних процесів
 5. Гроші і кредит
 6. Дослідження операцій
 7. Екологічний менеджмент і аудит
 8. Економетрика
 9. Економіка підприємства
 10. Економіка праці та соціально-трудові відносини
 11. Економічна кібернетика
 12. Економічна теорія
 13. Експертні системи
 14. Електорнна комерція
 15. Імітаційне моделюванння
 16. Інформатика
 17. Інформаційний бізнес
 18. Інформаційні системи в економіці
 19. Інформаційні системи та технолгії в управлінні
 20. Історія економіки та економічної думки
 21. Комп’ютерні мережі
 22. Комунікативні процеси в управлінській діяльності
 23. Логістика
 24. Макроекономіка
 25. Маркетинг
 26. Математичні моделі синергетичної економіки
 27. Менеджмент
 28. Менеджмент
 29. Міжнародна економіка
 30. Міжнародні економічні відносини та основи ЗЕД
 31. Мікроекономіка
 32. Моделі економічної динаміки
 33. Модеоювання економіки
 34. Оптимізаційні методи та моделі
 35. Основи наукових досліджень
 36. Прикладні задачі моделювання економічних процесів
 37. Прогнозування соціально-економічних процесів
 38. Проектний аналіз
 39. Проектування інформаційних систем
 40. Регіональна економіка
 41. Ризикологія
 42. Системи прийняття рішень
 43. Соціологія
 44. Статистика
 45. Технологія проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних
 46. Українська мова за професійним спрямуванням
 47. Управління інформаційними ресурсами
 48. Фінанси
 49. Фінансова математика