Редакційна колегія

Пантюк Микола Павлович – головний редактор, доктор педагогічних наук, проректор з наукової роботи Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна).

Душний Андрій Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри народних музичних інструментів та вокалу Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти, заслужений діяч естрадного мистецтва України (м. Дрогобич, Україна).

Зимомря Іван Миколайович – доктор філологічних наук, завідувач кафедри теорії та практики перекладу ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (м. Ужгород, Україна).

Бермес Ірина Лаврентіївна – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри методики музичного виховання і диригування Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна).

Бистрова Олена Олександрівна – доктор філологічних наук, професор кафедри романської філології та компаративістики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна).

Борщевич Володимир Трохимович – доктор історичних наук, голова Рівненського обласного відділення товариства “Меморіал” ім. В. Стуса (м. Рівне, Україна).

Ваґнер Марек – доктор габілітований, професор, Природничо-гуманістичний університет в Седльцах (м. Седльце, Польща).

Давидов Микола Андрійович – доктор мистецтвознавства, професор кафедри народних інструментів Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, заслужений діяч мистецтв України (м. Київ, Україна).

Дмитрів Ірина Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури та теорії літератури Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна).

Добрянський Ігор Анатолійович – доктор педагогічних наук, професор кафедри Відокремленого структурного підрозділу Національного авіаційного університету «Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету» (м. Кропивницьки, Україна).

Жигайло Оксана Омелянівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна). 

Зимомря Микола Іванович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри германських мов і перекладознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, член Академії наук вищої школи України (м. Дрогобич, Україна).

Іванишин Петро Васильович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури та теорії літератури Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна).

Імханіцкий Михайло Йосипович – доктор мистецтвознавства, Заслужений діяч мистецтв РФ; професор кафедри баяна та акордеону Російської академії музики імені Гнесіних (м. Москва, Росія).

Квас Олена Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна).

Кемінь Володимир Петрович – доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна).

Кияновська Любов Олександрівна – доктор мистецтвознавства, професор, Заслужений діяч мистецтв України, завідувачка кафедри історії музики Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка (м. Львів, Україна).

Козаренко Олександр Володимирович – доктор мистецтвознавства, професор, Заслужений діяч мистецтв України, завідувач кафедри філософії мистецтв факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна).

Козир Алла Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (м. Київ, Україна).

Литвин Микола Романович – доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН України (м. Львів, Україна).

Медведик Юрій Євгенович – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри музикознавства та хорового мистецтва факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна).

Москалець Віктор Петрович – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та клінічної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна).

Новаковська Катажина – доктор габілітований, професор, Центр підготовки вчителів іноземної мови та європейської освіти Варшавського університету (м. Варшава, Польща).

Оршанський Леонід Володимирович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна). 

Палінчак Микола Михайлович – доктор політичних наук, професор, декан факультету міжнародних економічних наук ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (м. Ужгород, Україна).

Петречко Олег Миколайович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна).

Сабат Галина Петрівнадоктор філологічних наук, професор кафедри романської філології та компаративістики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна).

Савчин Мирослав Васильович – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна).

Сейко Наталія Андріївна – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової і міжнародної роботи Житомирського державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, Україна).

Сеник Любомир Тадейович – доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна).

Сергійчук Володимир Іванович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри давньої та нової історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна).

Ситник Олександер Миколайович – доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, Україна).

Сташевська Інна Олегівна – доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту культури і мистецтв Луганського Національного університету імені Т.Г.Шевченка, заслужений діяч мистецтв України (м. Полтава, Україна).

Сташевський Андрій Якович – доктор мистецтвознавства, професор, Заслужений діяч мистецтв України, завідувач кафедри музичного мистецтва та хореографії Луганського Національного університету імені Т.Г.Шевченка, заслужений діяч мистецтв України (м. Полтава, Україна).

Стемпнік Анджей – доктор габілітований, професор, Університет імені Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща).

Тельвак Віталій Васильович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна).

Футала Василь Петрович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії України Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна).

Циховська Елліна Дмитрівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету (м. Київ, Україна).

Ярушак Марія Ігорівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (м. Дрогобич, Україна).