Публікаційна етика

Етичні вимоги до публікацій потрібні, щоб гарантувати високу якість наукових праць, довіру до наукових розвідок з боку суспільства і впевненість, що люди отримають визнання за свої ідеї. Необхідно уникати наступних кроків:

  1. Фабрикації та фальсифікації даних: фабрикація даних означає, що дослідник не проводив роботи, а лише вигадав результати. Фальсифікація даних означає, що дослідник провів наукову працю, але потім змінив деякі відомості, насамперед джерельного характеру. Обидві ці дії підривають довіру людей до вчених, знецінюють суспільну вартість науки.
  2. Плагіат: використання чужі ідеї і праці, не віддаючи їм належне, – нечесно й несправедливо. Копіювання хоча б одного речення з іншого чи навіть свого особистого раніш опублікованого рукопису без оформлення цитати і посилання вважається плагіатом.
  3. Подача у декілька журналів і збірників наукових праць: неетично подавати один рукопис у більш, ніж один журнал одночасно. Такі дії віднімають час редакторів і рецензентів та можуть нашкодити репутації видань.
  4. Дублювальні публікації: публікація схожих рукописів, що спираються на один дослід, не є виправданою з етичного і прагматичного боку. Це призведе до того, що читачі не будуть звертати увагу на Ваші рукописи.
  5. Неправильне визначення авторства: усі вказані автори повинні зробити значний науковий внесок до описаного в рукописі дослідження та обґрунтувати його. Не забудьте вказати кожного, хто зробив значний науковий внесок, включаючи студентів і лаборантів.