Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук»

Науковий збірник
«Актуальні питання гуманітарних наук:
міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка»
засновано у 2012 р.

Міжнародний стандартний серійний номер ISSN: ISSN 2308-4855 (Print), ISSN: ISSN 2308-4863 (Online) 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 19906-9706Р від 14.05.2013 р.

Засновник збірника наукових праць:

– Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Збірник видається у форматі 60×84 1/16 і виходить 4 рази на рік.

Обсяг видання становить від 200 до 400 сторінок.

Матеріали збірника публікуються такими мовами: українська, англійська, німецька, польська, російська.

Збірник розрахований на науковців, викладачів, аспірантів, докторантів, студентів. У виданні «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» висвітлюються результати досліджень з широкого кола проблем. Збірник орієнтований на розкриття сучасних напрямів вивчення історії, літературознавства, мовознавства, мистецтвознавства, педагогіки, психології. Стрижнева програмна ціль видання полягає у забезпеченні можливості передусім молодим ученим публікувати результати наукових досліджень з гуманітарних наук.

Редакційна колегія не обов’язково поділяє позицію, висловлену авторами у статтях, та не несе відповідальності за достовірність наведених даних та посилань.

Перейти на веб-сайт: http://lssp.dspu.edu.ua/