Науково-дослідна лабораторія археології та краєзнавства

Науково-дослідна лабораторія археології та краєзнавства створена при кафедрі всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін наказом № 15-КН від 1.09.2000 р. з метою організації на наукових засадах евристичних наукових (археологічних та архівних) робіт з найдавнішого та давнього минулого нашого краю, опрацювання в лабораторних умовах археологічного матеріалу, поглиблення фахової підготовки студентів історичного факультету.

Лабораторія здійснює діяльність на основі “Положення”, затвердженого ректором універ­ситету.

Основні завдання НДЛАК:

  • виявлення та опис археологічних та архітектурних пам’яток на території м. Дрогобича та регіону;
  • створення інформаційної бази даних;
  • розробка та реалізація наукових програм дослідження пам’яток археології району та міста у співпраці з науковим установами України та спеціалізованими науково-дослідними організаціями;
  • публікація археологічних та писемних джерел з історії регіону;
  • написання на їх основі комплексних монографій та навчальних посібників.

Одне із першочергових завдань ‒ підготовка та проведення археологічної практики студентів історичного факультету.

Періодичне видання лабораторії ‒ “Праці НДЛАК”. (Лабораторія розробила і підготувала “Звіти про археологічну практику” факультету.

 

У різний час у лабораторії працювали: А.Петрик, В.Галик, Ю.Стецик, Л.Смуток, Р.Марунчак, С.М’ясоєдов, В.Менько, Б.Лазорак, З.Соболь, В. Жирик, Г.Мінькевич, Л. Хомич. 

Штатний розклад НДЛАК:

Науковий керівник (на громадських засадах) професор Леонід Тимошенко.

Наукові консультанти та співробітники (на громадських засадах): Л. Войтович – доктор іст. наук, професор, зав. кафедри історії середніх віків та візантиністки Львівського національного університету ім. І. Франка; Ю. Лукомський – канд. архітектури, науковий співробітник Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Ярослав Погоральський – директор археологічного музею ЛНУ ім. Івана Франка.

На даний час стаціонарним працівником НДЛАК є Менько Василь – старший лаборант НДЛАК.

Діяльність НДЛАК
Оновлено: 20 Грудня, 2021