↑ Повернутись до Описи навчальних дисциплін

0.54 Соціологія – Описи навчальних дисциплін

Перелік дисциплін, які забезпечує кафедра правознавства, соціології та політології
0301 Соціально-політичні науки.

 Галузь знань:  05 Соціальні і поведінкові науки

 Спеціальність:  054 Соціологія – Перший (бакалаврський) рівень

I. Професійно-практична підготовка:

 1. Історія соціології;
 2. Історія суспільної думки та соціології міграції;
 3. Демографія;
 4. Етносоціологія;
 5. Методи аналізу соціологічних даних;
 6. Методологія і методи соціологічних досліджень;
 7. Правознавство;
 8. Професійна етика соціолога;
 9. Соціальна політика;
 10. Соціальна структура суспільства;
 11. Соціологія девіації;
 12. Соціологія культури;
 13. Соціологія освіти;
 14. Соціологія особистості та малих груп;
 15. Соціологія сім’ї;
 16. Соціологія цінностей;
 17. Сучасні соціологічні теорії;
 18. Соціологія.

II. Професійно-практична підготовка за вибором ВНЗ

 1. Основи наукових досліджень;
 2. Політологія.

III. Професійно-практична підготовка за вибором студента

 1. Адміністративне право;
 2. Право інтелектуальної власності;
 3. Громадянське суспільство;
 4. Соціологія гендеру;
 5. Соціологія міграції;
 6. Організація вибіркового дослідження;
 7. Якісні методи в соціологічних дослідженнях;
 8. Освітнє право;
 9. Теоретико-правові основи.
Оновлено: 3 Липня, 2018