↑ Повернутись до Описи навчальних дисциплін

6.020302 Історія – Описи навчальних дисциплін

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

1.1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
 • Іноземна мова
 • Історія української культури
 • Українська мова (за проф.спрямуванням)
 • Фізичне виховання
 • Філософія

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

2.1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.2.1. Дисципліни самостійного вибору вищого навчального закладу (спеціальності)
2.2.2. Дисципліни вільного вибору студента
 • Вікова фізіологія та шкільна гігієна
 • Конституційне право України
 • Основи екології
 • Кримінальне і кримінально-процесуальне право України
 • Основи інформатики та інформаційно-комунікативних технологій
 • Фізичне виховання
 • Основи педвимірювань та моніторингу якості вищої освіти
 • Сімейне право України
 • Господарське і господарсько-процесуальне право України
 • Охорона праці та цивільний захист
 • Соціологія
 • Адміністративне право України
 • Політологія
 • Історія українського війська
 • Педагогічна етика
 • Україна в Європі і світі
 • Історія української діаспори
 • Формування еліт та історія шляхетського стану Прикарпаття доби пізнього середньовіччя
 • Історія монастирів
Практики
 • Археологічна і музейна практика (2 т.)
 • Педагогічна практика (6 т.)
Оновлено: 22 Лютого, 2017