Ткаченко Олександр Анатолійович

Ткаченко Олександр Анатолійович

Ткаченко Олександр Анатолійович, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Освіта. В 1987 р. закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Шевченка, кваліфікація – філософ, викладач філософських дисциплін.

Трудова діяльність. З 1987 р. науково-педагогічний працівник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Ткаченко О.А. є відповідальним секретарем фахових наукових видань «Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Філософія» і «Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Філософія»; співредактором наукових збірників, присвячених Міжнародним людинознавчим читанням і міжнародній конференції з проблем філософії і культури срібноговіку; збірників на пошану професора В.С. Мовчан  «Єдність істини, добра і краси», і на пошану професора Т. І. Біленко «Слово як осереддя буття».

Основні публікації
Навчально-методичні праці:

 1. Ткаченко О.А.Практикум з основ етики та естетики Навчально-методичний посібник. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2008. – 165с.
 2. Ткаченко О.А., Бодак В.А. Філософія. Методичні матеріали для семінарських занять та самостійної роботи студентів // Філософія. Методичні матеріали для семінарських занять та самостійної роботи студентів. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2010. – 97 с.
 3. Філософія. Хрестоматія./ укладач Ткаченко Олександр Анатолійович. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – 536 с.
 4. Бодак В., Ткаченко О. Релігієзнавство: навчально-методичний комплекс: Навчальний посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2012. – 216 с.
 5. Бодак В., Ткаченко О. Релігія як феномен універсуму культури: методичні матеріали до семінарських занять. /Бодак Валентина Анатоліївна, Ткаченко Олександр Анатолійович. – Дрогобич : Редакційно–видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 76 с.
 6. Ткаченко О., Бодак В., Бичков’як О.Філософія: Творчі завдання і першоджерела: практикум. Олександр Анатолійович Ткаченко, Валентина Антоліївна Бодак, Олена Вікторівна Бичков’як. – Дрогобич: Редакційно-видавничийвідділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2017. – 184 с.

Статті:

 1. Ткаченко Олександр. Сенс людського життя в контексті проблеми ідеального // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія» / ред. кол. Н. Скотна (шеф-редактор), О. Ткаченко (головний редактор) та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – Випуск тридцять сьомий. – С. 25-33. DOI: https://doi.org/10.24919/2522-4727.37.133021
 2. А.А. Ткаченко Философия в контексте вызовов современного общества Национальная философия в глобальном мире : тезисы Первого белорусского философского конгресса / Национальная академия наук Беларуси, Институт философии ; редкол.: В. Г. Гусаков (пред.) [и др.]. – Минск : Беларуская навука, 2017. – 765 с. Режим доступу: http://philosophy.by/wp-content/store/event-2018-10-18.pdf
 3. Ткаченко О., Бегей Г. Християнська модель особистості як джерело основних принципів належного педагогічного мислення //Людинознавчі студії: Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка. Філософія. / ред. кол. Н. Скотна (шеф-редактор), О. Ткаченко (головний редактор) та ін.. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2017. – Вип. 34. – С.102-121. DOI: https://doi.org/10.24919/2522-4700.34.123009
 4. Ткаченко О. До проблеми філософської складової освітнього процесу в реаліях сучасності //Другі академічні читання пам’яті Г. І. Волинки: «Філософія, наука і освіта». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 25-26 квітня 2017 року. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – С. 22-25. Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/16369/1/zbirnyk_2017%2B.pdf
 5. Ткаченко О. Російська релігійна філософія як методологічна основа педагогічного мислення /Місце методології у філософському та конкретно-науковому дискурсі: історія і сучасність. Тези міжвідомчої наукової конференції, 30-31 березня 2018 р., м. Львів. – Львів: Ліга-Прес, 2018. – С.59-62.
 6. Tkachenko О., Golubev О. Symbolic content of the language as the basis of intercultural communication // Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія» / ред. кол. О. Ткаченко (головний редактор) та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – Випуск 36. –С.49-59. DOI: https://doi.org/10.24919/2522-4700.36.154290
 7. Tkachenko О., Golubev О. THE PROPHETIC IMAGES OF PETER BRUEGEL’S ARTISTIC PHILOSOPHY // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія» / ред. кол. Н. Скотна (головний редактор) та ін.  – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2019. – Випуск сорок перший. – С. 145-154.          DOI: https://doi.org/10.24919/2522-4727.41.172281
 8. Ткаченко О. Релігійна традиція в контексті постсекулярної парадигми. // Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія» / ред. кол. Н. Скотна (головний редактор) та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2020. – Випуск 40. – С. 107-120. DOI: https://doi.org/10.24919/2522-4700.40.200826

 

Оновлено: 24 Листопада, 2020