Лозинська Ірина Григорівна

Lozyncqka01

Лозинська Ірина Григорівна

Лозинська Ірина Григорівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народилася 02.02. 1970 р. у м. Дрогобичі.

Контактні засоби зв’язку:

E-mail: loz.iryna@gmail.com

ORCID:https://orcid.org/0000-0002-9128-0209

Researcher ID: AAS-1916-2020(https://publons.com/researcher/3737472/lozynska-iryna)

Освіта. У 1987 році закінчила з золотою медаллю середню школу № 16 м. Дрогобича. У 1987–1992 рр. навчалася на історичному факультеті Львівського університету імені Івана Франка. У 1992 р. отримала диплом з відзнакою за спеціальністю: історик, викладач історії. У 1995 – 1998 рр. навчалася в аспірантурі  Львівського університету імені Івана Франка. Дисертацію захистила 8 червня 2010 р. у спеціалізованій вченій раді К 35.051.12 Львівського національного університету імені Івана Франка зі спеціальності 20.00.22 – військова історія. У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри всесвітньої історії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2019-2021 рр.- докторантка кафедри всесвітньої історії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Трудова діяльність. З 1992 р. – вчитель історії СШ № 5 м. Дрогобича. З 1993 р. – асистент кафедри загальної історії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. З 1995 р. – викладач кафедри загальної історії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. З 1998 р. – викладач кафедри всесвітньої історії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. З 1999 р. – старший викладач кафедри всесвітньої історії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. З 2011 р. – доцент кафедри всесвітньої історії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Наука. Автор понад 50 наукових і науково-методичних публікацій, учасник міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових та науково-практичних конференцій. З 1995 р. наукові інтереси були пов’язані з етнологією, а саме з проблемою дослідження ролі зерна і його символів у звичаях і обрядах українського народу. З 2007 р. наукові інтереси стосувались проблеми діяльності російських воєнних генерал-губернаторств на території Галичини в роки Першої світової війни, що зумовило вибір теми  кандидатської дисертації «Російські воєнні генерал-губернаторства у Галичині в період Першої світової війни» (науковий керівник проф. Сухий О.М.).  З’ясовано характер та зміст діяльності російської окупаційної влади в Галичині та створення російських адміністративних органів на територіях “зайнятих по праву війни”; розкрито зміст роботи російських тимчасових воєнних генерал-губернаторств та ставлення російської адміністрації до українського і польського питання у краї. З 2010 р. наукові інтереси стосуються проблем дослідження всесвітньої історії в українській історіографії у ХІХ-ХХ ст., зокрема проблеми Першої світової війни, актуальних питань всесвітньої історії в українській та зарубіжній історіографії ХІХ – поч. ХХІ ст., діяльності української парламентської репрезентації в австрійській Державній Раді 1848-1918 рр.

Основні публікації.

 • Лозинська І.Г. Використання зерна в сімейних обрядах Дрогобиччини / І.Г. Лозинська // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 1996. − Вип. ІІ. – С. 76-80.
 • Лозинська І.Г. Обрядове використання зерна у новорічних вітаннях українців / І.Г. Лозинська // Патріархат. – Нью-Йорк, 1997. – Ч. 12. − С. 13-20.
 • Лозинська І.Г. Кутя як один з видів ритуальної їжі українців / І.Г. Лозинська // Історія релігій в Україні: Матеріали VIII Міжнародного круглого столу. (11 − 13 травня 1998 р.). – Львів, 1998. – С. 139-140.
 • Лозинська І.Г. Деякі аспекти вживання зерна в похоронній і поминальній обрядовості українців / І.Г. Лозинська // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 1998. – Вип. ІІІ. – С. 246-253.
 • Лозинська І.Г. Використання зерна в поминальних обрядах українців / І.Г. Лозинська // Історія релігій в Україні: Матеріали ІХ міжнародної конференції. (11 − 13 травня 1999 р.) – Львів, 1999. – С. 128-130.
 • Лозинська І.Г. М.Ф. Сумцов про використання зерна у звичаях і обрядах українців / І.Г. Лозинська // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету. – Львів, 2000. – С. 89-102.
 • Лозинська І.Г. Зерно в зимовій обрядовості українців / І.Г. Лозинська // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2000. – Вип. IV. – С. 286-297.
 • Лозинська І.Г. До питання про символіку зерна в похоронній і поминальній обрядовості українців / І.Г. Лозинська // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки ДДПУ імені Івана Франка / Ред. кол. Т.Біленко (гол. ред.), Р.Попп, С.Макарчук та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2001. – Вип. 7. – С. 160-171.
 • Лозинська І.Г. Вживання зерна в літніх календарних обрядах українців / І.Г. Лозинська // Етнос. Культура. Нація: Збірник наукових статей. – Дрогобич, 2002. – Вип. 3. – С. 86-94.
 • Лозинська І.Г. Вживання зерна в літньо-осінньому циклі календарних свят українців / І.Г. Лозинська // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич: Коло, 2003. – Вип. VІI. – С. 446-454.
 • Лозинська І.Г. Зерно у весільних обрядах українців / І.Г. Лозинська // Етнос. Культура. Нація. Збірник наукових статей. – Дрогобич, 2006. – Вип. 5. – С. 223-230.
 • Лозинська І.Г. Національна історіографія українського парамілітарного руху в Галичині кінця ХІХ – початку ХХ ст. / І.Г. Лозинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – Вип. 2. – С.199-204.
 • Лозинська І.Г. Українська історіографія Першої світової війни: стан та перспективи досліджень / І.Г. Лозинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 3. – С.179-194.
 • Сухий О.М., Лозинська І.Г. Становище українського населення в Галичині на початку Першої світової війни та репресії австрійської влади / О.М.Сухий, І.Г. Лозинська // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – Вип. XXVIII. – С.135-139.
 • Лозинська І.Г. Російське воєнне генерал-губернаторство у Галичині (1914–1915 рр.) / І.Г. Лозинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка. Серія: Історія / за заг. ред. проф. І.С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. – Вип. 1. – С.47-52.
 • Сухий О.М., Лозинська І.Г. “Українське питання” напередодні та на початку Першої світової війни / О.М. Сухий, І.Г. Лозинська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка. Серія: Історія / за заг. ред. проф. І.С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. – Вип. 1. – С.41-47.
 • Лозинська І.Г. Організація управління російського воєнного генерал-губернаторства у Галичині у 1916 р. / І.Г. Лозинська // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т. Біленко (головний редактор), Р. Попп, С. Макарчук та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – Випуск двадцять шостий. Історія. − С. 59-70 с.
 • Лозинська І.Г. Національне питання в діяльності Тимчасового російського воєнного генерал-губернаторства (серпень 1914 р. – травень 1915 р.) / І.Г. Лозинська // Дрогобицький краєзнавчий збірник. − Дрогобич: Коло, 2011. − Вип. ХІV-ХV. − С. 330-337.
 • Лозинська І.Г. Діяльність Тимчасового російського воєнного генерал-губернаторства в сфері освіти (серпень 1914 р. – травень 1915 р.) / І.Г. Лозинська // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т. Біленко (головний редактор), Р. Попп, С. Макарчук та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – Випуск двадцять восьмий. Історія. – С. 120-132.
 • Лозинська І.Г. Освітня політика російської окупаційної влади в Галичині в період Першої світової війни / І.Г. Лозинська // Fasciculi Musei Regionalis Brozozoviensis. – № 5. – Brzozόw, 2011. – S. 217-235.
 • Лозинська І.Г. Деякі аспекти діяльності російської окупаційної влади у Львові в роки Першої світової війни / І.Г. Лозинська // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ, 2012. – Випуск 30. –  Історія. – С. 94-108.
 • Лозинська І.Г. Церковна політика російської окупаційної влади в Галичині в роки Першої світової війни / І.Г. Лозинська // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Випуск ХVІІ-ХVІІІ. – Дрогобич: Коло, 2014. – С. 266-274.
 • Лозинська І.Г. Організація судової системи у Галичині в роки Першої світової війни / І.Г. Лозинська // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред. кол. Н. Скотна (головний редактор), О. Петречко (редактор розділу) та ін. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Випуск тридцять четвертий. Історія. – С. 97-112.
 • Łozyńska I. Polityka rusyfikacji w Galicji w okresie administracji Georgija Bobryńskiego // Na Pograniczach Kultur i Narodów. Tom XI / Redakcja naukowa: Piotr Frączek, Jolanta Katarzyna Karolczuk – S. 187 – 198.
 • Лозинська І. Проблема кадрового забезпечення російської адміністрації в Галичині 1914-1915 рр. // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Аксіологічні аспекти в розвитку науки та освіти / [редактори-упорядники: Я.Ґжесяк, І.Зимомря, В.Ільницький]. – Конін – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2018. – С. 34 – 35.
 • Łozyńska I. Rosyjska polityka okupacyjna w Galicji w latach 1916-1917: aspekt ekonomiczny //Na Pograniczach. Dyłematy spoleczne i kulturowe pogranicza. Seria:Na Pograniczach Kultur i Narodów. Tom XIІІ / Redakcja naukowa: Piotr Frączek, Jolanta Katarzyna Karolczuk – S. 191 – 187.
 • Цензурні санкції адміністрації Г. Бобринського в Галичині // Спадщина Івана Франка в контексті досліджень проблем історії, культури і музеєзнавства від найдавніших часів до сучасності»: матеріали ІІ-го Міжнародного з’їзду архівістів та хранителів музеїв в Нагуєвичах присвяченого 105-им  роковинам смерті українського генія,  27-28 травня 2021 р.,  Нагуєвичі. – Нагуєвичі-Дрогобич: Посвіт, 2021. – С. 51-52.

 

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН

 • Тимчасове військове генерал-губернаторство Галичини: напрямки економічної політики // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – Вип. 16. – С. 77 – 87. (Index Copernicus International)
 • Telvak, V. & Lozynska, I. Ukrainian historical science in the Second Polish Republic: institutional aspect. //Східноєвропейський історичний вісник. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 16 – С.176-184.(Web of Science (Emerging Sources Citation Index)
 • Лозинська І., Наконечний В.«Від пиятики бере початок усяка погань»: протиалкогольна політика «Нашого лемка» //Східноєвропейський історичний вісник. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 21 – С.129-137.(Web of Science (Emerging Sources Citation Index)

Наукові статті у фахових виданнях України

 • Церковна політика російської окупаційної влади в Галичині в роки Першої світової війни // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Випуск ХVІІ-ХVІІІ. – Дрогобич: Коло, 2014. – С. 266 – 274.
 • Організація судової системи у Галичині в роки Першої світової війни // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Н. Скотна (головний редактор), О. Петречко (редактор розділу) та ін. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 34. Історія. – С. 97 – 112.
 • Діяльність російської окупаційної влади у Галичині у 1916-1917 рр. // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Історія» / ред. кол. О. Петречко (головний редактор), та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – Випуск тридцять восьмий. – С. 77 – 88.
 • Організація російського цивільного управління у Галичині (серпень – вересень 1914 року) // Східноєвропейський історичний вісник. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 2. – С. 21 – 31.
 • Біла C., Лозинська І. Методичні засади реалізації політики пам’яті при вивченні новітньої історії // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія Історія. – Випуск 4/46.- 2020.- С.401- 422.
 • Віталій Тельвак, Ірина Лозинська. Українські історичні інституції у міжвоєнній Польщі: спроба узагальнення. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. –  Серія: Історія.  – Вип. 36. – Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. О. А. Мельничука. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2021. – С.104-112.
 • Лозинська І., Біла С.,  Вовк Л. Теоретико-методичні засади вивчення історії повсякдення Дрогобиччини (1944‒1953 рр.) у старшій школі // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія, 2020. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Випуск 7/49. – С.13– 53.

 

Навчально-методичні посібники

 • Історія слов’янських народів. Методичні матеріали до самостійної роботи студентів заочної форми навчання для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» галузі знань 0203 Гуманітарні науки, напряму підготовки 6.020302 Історія. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 50 с.
 • Україна в Європі і світі: Методичні матеріали для семінарських занять [для студентів І (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.020302 «Історія»]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 74 с.
 • Перша світова війна і Східна Галичина. Конспект лекцій. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 96 с.
 • Перша світова війна і Східна Галичина:методичні матеріали до семінарських занять / І.Г. Лозинська. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 19 с.

Вклад у розвиток кафедри. Участь у дослідженні кафедральної  наукової теми.  Керівник-організатор співпраці між історичним факультетом Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка та Гуманістичним відділом Люблінського університету імені Марії Кюрі-Склодовської (РП).

Громадська діяльність. Голова профбюро історичного факультету. Член трудового колективу університету та факультету, Вченої ради історичного факультету.

Інтереси та вподобання. Сфера наукових інтересів – окремі проблеми етнології, дослідження історії Галичини першої половини ХХ ст.; славістика.

Є керівником міжнародної співпраці між історичним факультетом ДДПУ імені Івана Франка та Гуманістичним відділом Люблінського університету Марії Кюрі-Склодовської (Польща).

Учасник міжнародних та всеукраїнських конференцій, зокрема за період 2014-2020 рр. взяла участь у роботі 20-ти наукових конференцій.

Систематично керує написанням курсових і випускових (магістерських) робіт студентів. Під її керівництвом було опубліковано 19 наукових статей студентів історичного факультету.

Оновлено: 31 Січня, 2022