Тимошенко Оксана Павлівна

Tymoshenko01

Тимошенко Оксана Павлівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народилася 2.01.1960 р. у м. Дрогобичі.

Освіта. У 1977 році закінчила Дрогобицьку СШ № 1. У 1978 році поступила у Київський державний університет імені Тараса Шевченка на історичний факультет, а у 1983 році закінчила університет за спеціальністю: історик, вчитель історії.

Трудова діяльність. Протягом  1983-1984 рр. викладач кафедри загальнонаукових дисциплін Львівського Політехнічного інституту. У 1984-1985 рр. – асистент кафедри історії КПРС Дрогобицького загально-технічного факультету Львівського Політичного інституту. Викладач кафедри загальної історії Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка (1990-1993).

Кандидат історичних  наук з 1997 року. Дисертацію захистила у cпеціалізованій Вченій раді Київського державного університету імені Тараса Шевченка.

У 1993-1998 рр. викладач кафедри всесвітньої історії. З 1998 р. – доцент кафедри всесвітньої історії, а з вересня 2006 р. по 2011 р. – завідувач кафедри всесвітньої історії. З 2005 р. по 2011 р. – заступник декана з науки та міжнародних відносин історичного факультету.

Сфера наукових зацікавлень: новітня історія країн Європи і Америки, політичні партії Росії та України на початку ХХ ст.

 

Основні публікації.

 • Новітня історія країн Європи і Америки. Навчально-методичний посібник – Дрогобич. Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2007–  187  с. (10,7 д.а.). Затверджено Вченою Радою ДДПУ, протокол № 16, від 28.12.2006 р.
 • Взаємодія східно- та західноукраїнських політичних сил у боротьбі за соборність України // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. – X. – Дрогобич, 2006 – С.418-426 (0,5 д. а.).
 • Богдан Ярошевський і Українська Соціалістична Партія (1900-1904 рр.) // Польща – Україна – Пограниччя. Науковий щорічник. – ДДПУ імені Івана Франка. Університет Марії Кюрі-Склодовської. Дрогобич-Люблін, 2007 / 2. С. 313-328. (0,6 д.а.)
 • Праця „Самостійна Україна” Миколи Міхновського: спроба аналізу зародження українського націоналізму. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. ХІ-ХІІ. – Дрогобич: Коло, 2008. – С. 265 – 270. (0,4 друк. арк.)
 • Пропаганда та обстоювання Українською народною партією програмних вимог з національно-державного будівництва// Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ. Випуск 22. Дрогобич, 2009. – С.24-36. (0,7 друк. арк.)
 • Агітаційно-пропагандистська діяльність Української народної партії на початку ХХ ст. // RES HISTORICA. TOM 30. – 2010. UMCS. Lublin 2010. – С. 79-109 (1,0 друк. арк.)
 • Діяльність товариств «Просвіта» на Волині на початку ХХ століття // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. № 22, 2009. – 249-256 с. (1,0 друк. арк.)
 • Папа Івана Павло ІІ та його роль у становленні нової Вселенської церкви // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Випуск ХІІІ, Дрогобич, 2009. – 193-202 с. (0,7 друк. арк.)
 • Український національно-політичний рух на початку ХХ століття: Історіографія проблеми // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ, 2009. – 4-22 с. (1,0 друк. арк.)
 • Тимошенко О.П., Галик В.М., Козій О.І. Методичні рекомендації до комплексного державного іспиту (історія, правознавство, теорія і практика) для студентів ОКР «Спеціаліст». Гуманітарні науки напряму підготовки 0101 Педагогічна освіта 7.010103 ПМСО. Історія. Навчально-методичний посібник. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2010. – 120 с. (6,97 друк. арк.), (авторська частка – 8-40 с. 1,7 друк. арк.)
 • Методичні рекомендації до написання МКР з курсу «Історія слов’янських народів» Ч.І. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ,2010. – 17 с. (0,98 друк. арк.)
 • Методичні рекомендації до написання МКР з курсу «Новітня історія країн Європи і Америки». Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2010. – 14 с. (0,81 друк. арк.)
 • Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів. Навчально-методичний посібник. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2010. – 72 с. (1,35 друк. арк.)
 • Обстоювання ідей федералізму ліберально-демократичними партіями Наддніпрянської України на початку ХХ століття (Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ, 2010. – С. 27-47. (0,8 д.а.) Випуск 26. Історія.
 • Національні проблеми Російської імперії та становлення польського парламентаризму на початку ХХ століття // Historia i dziedzictwo regionów w Europie Środkowo-Wschodniej wXIX i XX w. / pod redakcją Mariana Stolarczzka, Agnieszki Kawalec, Jeryego Kuyickiego. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersztetu Rzeszowskiego, 2011. – S. 145-153 (1,1 д.а.)
 • Історія слов’янських народів. Частина І. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів. Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.020302 «Історія» ОКР «Бакалавр». Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011, 64 с., (4,06 д.а.)
 • Програми з польської мови та культури для позашкільних навчальних закладів. Дрогобич. Посвіт, 2010. Інститут інноваційних технологій та змісту освіти МОН України. Програма з історії Польщі. С. 68-91. (1,0 д.а.)
 • Обстоювання ідей федералізму ліберально-демократичними партіями Наддніпрянської України на початку ХХ століття (Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ, 2010. – С. 27-47. (0,8 д.а.) Випуск 26. Історія.
 • Ідея автономії в програмі та діяльності УСДРП Наддніпрянської України на початку ХХ століття // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ, 2011. С. 212-228. Випуск 28. Історія. (1,1 д.а.)
 • Методичні матеріали для семінарських занять: навчально-методичний посібник [для студентів напряму підготовки 6. 020302 “Історія” ОКР “Бакалавр”] заочної форми навчання / Оксана Павлівна Тимошенко, Ірина Григорівна Лозинська. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 75 с. (6,8 д.а.)
 • Новітня історія країн Європи і Америки. Ч.ІІ. Методичні матеріали до семінарських занять: навчально-методичний посібник [для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.020302 «Історія»] / Оксана Тимошенко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 389 с. (42,3 д.а.)
 • Практична діяльність ліберально-демократичних партій Наддніпрянщини щодо відстоювання своїх програмних вимог на початку ХХ ст. // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ, Випуск 30. Історія. – 2012. С. 79-93. (1,15 д.а.)
 • Новітня історія країн Європи і Америки: плани семінарських занять з методичними рекомендаціями для студентів заочної форми навчання для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напряму підготовки 6.020302 “Історія”. Навчально-методичний посібник / Оксана Павлівна Тимошенко. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 37 с. (2,3 д.а.)
 • Громадсько-політичне життя Наддніпрянської України в роки російської революції 1905-1907 рр. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Випуск ХVІІ-ХVІІІ. – Дрогобич: Коло, 2014. – С. 256-266. (0,8 д.а.)
 • Діяльність Ліберально-демократичних партій Наддніпрянської України у період російської революції 1905-1907 рр. // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред. кол. Н. Скотна (головний редактор), О. Петречко (редактор розділу) та ін. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – Випуск тридцять другий. Історія. – С. 14-31. (1,0 д.а.)
 • Український націоналізм Миколи Міхновського // Інтелігенція і влада: Матеріали шостої Всеукраїнської наукової конференції (Одеса, 20-23 травня 2014 р.) / редкол.: Г.І. Гончарук (гол. ред.): М.С. Кучерук (відп. секр.): О.А. Бачинська [та ін.]. – Одеса: Астропринт, 2014. – С. 241-244. (0,2 д.а.)

Навчально-методичні посібники:

 1. Історія слов’янських народів. Методичні матеріали для семінарських занять:навчально-методичний посібник [для студентів напряму підготовки 6.020302 «Історія» ОКР «Бакалавр»] заочної форми навчання. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 75 с. (співавтор – Лозинська І. Г.)
 2. Новітня історія країн Європи і Америки: плани семінарських занять з методичними рекомендаціями для студентів денної форми навчання для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.020302 «Історія». Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. –37 с.
 3. Новітня історія країн Європи та Америки: методичні матеріали до семінарських занять для студентів заочної форми навчання / Тимошенко Оксана Павлівна, Гриценко Галина Зеновіївна. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – 172 с. (співавтор – Гриценко Г., авторська участь – 86 с.)

Наукові статті:

 1. Феномен холодної війни в міжнародних відносинах // Міжнародна науково-практична конференція «Питання всесвітньої історії» / Матеріали конференції 18 – 19 жовтня 2013 р., м. Дрогобич / За наук. ред. професора Олега Петречка, доцента Володимира Галика. – Дрогобич: Видавництво ТзОВ «Трек-ЛТД», 2013. – С. 62 – 64.
 2. Діяльність Ліберально-демократичних партій Наддніпрянської України у період російської революції 1905-1907 рр. // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред. кол. Н. Скотна (головний редактор), О. Петречко (редактор розділу) та ін. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – Випуск тридцять другий. Історія. – С. 14 – 31.
 3. Громадсько-політичне життя Наддніпрянської України в роки російської революції 1905-1907 рр. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Випуск ХVІІ-ХVІІІ. – Дрогобич: Коло, 2014. – С. 256 – 266.
 4. Український націоналізм Миколи Міхновського // Інтелігенція і влада: Матеріали шостої Всеукраїнської наукової конференції (Одеса, 20-23 травня 2014 р.) / редкол.: Г.І. Гончарук (гол. ред.): М.С. Кучерук (відп. секр.): О.А. Бачинська [та ін.]. – Одеса: Астропринт, 2014. – С. 241 – 244.
 5. Еволюція РУП: від автономії до самостійності // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія “Історія” / ред. кол. О. Петречко (головний редактор) та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – Випуск тридцять восьмий. – С. 50 – 76. (Index Copernicus International)
 6. Тимошенко О. Українська радикальна партія Наддніпрянської України та її ідеологічна платформа // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Історія» / ред. кол. В. Галик (головний редактор) та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – Випуск 42. – С. 187 – 198. (0,5 др. арк.) (Index Copernicus International)
 7. Тимошенко О., Кіт Я. Соціально-економічні наслідки опричнини Івана Грозного // Збірник наукових праць студентів історичного факультету / За ред. проф. Леоніда Тимошенка, доц. Володимира Галика. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. – Випуск ІX. – С. 127 – 139. (авторська частка – 0,25 др. арк.)
 8. Тимошенко О. Листівки як одна з форм пропаганди РУП серед селян Наддніпрянщини // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Аксіологічні аспекти в розвитку науки та освіти / [редактори-упорядники: Я.Ґжесяк, І.Зимомря, В.Ільницький]. – Конін – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2018. – С. 46 – 47. (0,2 др. арк.)
 9. Тимошенко О., Товарницька О. Основні функції та повноваження Європейської Ради // Збірник наукових праць студентів історичного факультету / За ред. проф. Леоніда Тимошенка, доц. Володимира Галика. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020. – Випуск X. – С. 191-199. (авторська частка – 0,25 др. арк.)

Учасник міжнародних та всеукраїнських конференцій, зокрема за період 2015-2020 рр. взяла участь у роботі 10-ти наукових конференцій.

Систематично керує написанням курсових і випускових (магістерських) робіт студентів.

студентів

Оновлено: 24 Листопада, 2020