↑ Повернутись до Кафедра історії України

Лучаківська Іванна Львівна

Лучаківська Іванна Львівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народилася 19 січня 1965 року у смт. Нижанковичі, Старосамбірського району, Львівської області.

Освіта. У 1991 році закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Історія». У 1995 році вступила до аспірантури Львівського державного університету імені Івана Франка кафедра новітньої історії України, яку закінчила у 1999 році. Успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Інтелігенція західних областей України у суспільно-політичному житті (вересень 1939 – червень 1941 рр.)». У 2002 році присвоєно вчене звання доцента кафедри історії України. У 2005 році закінчила Інститут післядипломної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, факультет правничий. Кваліфікація: юрист. Спеціалізація: правознавство.

Трудова діяльність. З 1986 – 1991 рр. лаборант кафедри суспільних наук Львівського державного інституту фізичної культури. З 1991 – 1993 рр. секретар навчального відділу ДДПІ ім. І. Франка. З 1993 – 1995 рр. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри історії України та політології  ДДПІ ім.. І. Франка. 1995 – 1999 рр. –  аспірантка історичного факультету Львівського державного університету ім.. І. Франка. З травня 1999 року викладач  кафедри історії України та політології  ДДПУ ім. І. Франка. З 2002 року – доцент кафедри історії України та політології. З 2009 по 2015 рр. доцент кафедри правознавства, соціології та політології ДДПУ ім. І. Франка (0,2 ставки). З вересня 2017 р. доцент кафедри історії України.

Наука. Підвищення кваліфікації і стажування.

2002 Університет Жешув, м. Жешув, Польща
Науковий керівник –  професор В. Бонусяк
2004 Стипендіантка Каси ім. Я. Мяновського, м. Варшава, Польща
06.2014 Стажування Вища Школа Технічно-Економічна імені Броніслава Маркевіча, Інститут Європеїстики, м. Ярослав, Польща
2016 – 2017 Стажування при нагороді імені Івана Виговського (4 місяці)

Брала участь у 40-ти Міжнародних наукових конференціях в Україні та Польщі в період 2002 – 2017 рр.

Контактні засоби зв’язку: ivanna.luch@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3663-071X

ResearcherID: F-7926-2018

Монографія

Іванна Лучаківська Українська інтелігенція західних областей УРСР в перші роки радянської влади (1939 – 1941 рр.). // Львів, 2001. – 140 с.

Основні публікації.
 1. Іванна Лучаківська Політична ситуація в Західній Україні: ставлення місцевої інтелігенції до радянської влади / Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Спецвипуск – Дрогобич, 2002. – С. 427 – 436.
 2. Іванна Лучаківська Формування і діяльність репресивно-каральних структур на Дрогобиччині (1939 – 1941 рр.) / Дрогобицький краєзнавчий збірник. Вип. X. – Дрогобич, 2006. – С. 481 – 488.
 3. Іванна Лучаківська Соціально-побутові умови життя та діяльності працівників розумової праці в західних областях України 1939 – 1941 років / Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки ДДПУ імені Івана Франка. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2008. – Випуск 22. Історія. – С. 103 –
 4. Іванна Лучаківська Умови та стан використання етнографічного потенціалу Карпатського рекреаційного регіону для розвитку етнокультурного туризму / Природничо-економічний потенціал регіону на польсько-українському пограниччі. – Ярослав, 2008. – С. 457 –
 5. Іванна Лучаківська Українсько-польські взаємовідносини на сучасному етапі / Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: Матеріали Міжнародних філософсько-економічних читань (20 – 21 травня 2009 року, Львів) / Університет банківської справи Національного банку України. – Львів, 2009. – С. 465 –
 6. Іванна Лучаківська Радянські депортаційно-переселенські акції 1939 − 1941 рр. / Наукові записки ТНПУ ім. В.Гнатюка. Серія: Історія. – Випуск 2. – Тернопіль: Видавництво ТНУ ім. В.Гнатюка, 2011. − С. 62 – 65.
 7. Іванна Лучаківська Депортації українського населення на роботу в Німеччину 1941 – 1944 рр. / Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис (До 350 – річчя м. Івано-Франківськ), Івано-Франківськ. 18 – 19 2011. – С. 244 – 249. – 5 с.
 8. Іванна Лучаківська Українське національне життя в Холмі в міжвоєнний період / Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2013. − № 8 (103), серпень. – С. 77 – 83. – 7 с.
 9. Іванна Лучаківська Громадсько-політична діяльність Володимира Загайкевича (в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.) / Наукові записки ТНПУ ім. В.Гнатюка. Серія: Історія. – Випуск 2. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2013. – С. 31 – 39. – 9 с.
 10. Іванна Лучаківська Встановлення тимчасових органів влади в Західній Україні і їх діяльність у 1939 році / Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред.. В.М.Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 78 (№11). – С. 4 – 6. – 3 с.
 11. Іванна Лучаківська Громадсько-політична діяльність Володимира Загайкевича : історіографія / Наукові записки ТНПУ ім. В.Гнатюка. Серія: Історія. – Випуск 1. Частина 1. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2014. – С. 546 – 552. – 6 с.
 12. Ivanna Luchakivska Ukrainsko-polskie relacje na współczesnym etapie / Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej.– Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2010. – T. І – S. 152–168.
 13. Ivanna Luchakivska Współczesny etap stosunków polsko-ukraińskich. Polska Akademia Umiejętności / Prace komisji wschodnioeuropejskiej PAU Tom XI pod redakcja Andrzeja Zieby, Krakow, 2010. – s. 183 – 194.
 14. Ivanna Luchakivska Informacyjne zabezpieczenie prowadzenie śledztwa zabójstw seryjnych / Prawo i Państwowe Zarządzanie: zbiór prac naukowych. – Zaporoże. – 2012. – nr 1. – s. 13–16.
 15. Ivanna Luchakivska, Piotr Bilenchuk, Yaroslav Bereskyj Kształcenie specjalistów systemu sądowniczego i sprawiedliwości na Ukrainie w ХХІ stuleciu: nowa wiedza i innowacyjne technologie interaktywne / Zeszyty naukowe. – № 2 Bezpieczeństwo publiczne. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, 2013. – S. 85 – 93.
 16. Ivanna Luchakivska, Yaroslav Bereskiy Customs regulations of border trade within limits of trans – border co-operation of Ukraine and Poland / Trans – border economies – new challenges of regional development in democratic world. – Yaroslaw, 2013. – S. 127 – 132.
 17. Ivanna Luchakivska, Bileńczuk, J. Bereski Ochrona pracodawcy przed bezprawnymi zagrożeniami na Ukrainie / Zeszyty naukowe. – nr 9. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, 2014. – S. 108 – 118.
 18. Ivanna Luchakivska, Piotr Bilenchuk, Yaroslav Bereskyj Scientific support of personal safety, society and state security / Charity, Philantropy and Social Work. – Jaroslaw, 2014. – № 3. – 37 – 46.
 19. Ivanna Luchakivska, Piotr Bilenchuk, Kaluzna Criminalistics in law enforcement: possibilities, nowadays realities and problems. Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka. Kwartalnik Nr 4 (37), WSPiA Rzeszow – Przemysl, 2014. – С. 110 – 122.
 20. Ivanna Luchakivska, Maria Vaschyshyn Prawne aspekty sieci ekologicznej na Ukrainie i w Polsce / Polska i Niemcy wobec przemian na Ukrainie, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszow, 2015. – S. 164 – 170.
 21. Ivanna Luchakivska Zapobieganie i zwalczanie przemocy domowej w rodzinie na Ukrainie // Współczesna rodzina. Aspekty społeczno-prawne. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. – S. 170 – 175.
 22. Іванна Лучаківська  Education in context of the european integration process // “Гілея: науковий вісник”. – К.: ВІР УАН, 2017. – Випуск 117 (№2). – С. 62 – 63. (0,3 др.арк.). *
 23. Іванна Лучаківська  Socjalno-materialny stan fachowych grup inteligencji na zachjdnich obwodach Ukrainy 1939 – 1941 latach // “Гілея: науковий вісник”. – К.: ВІР УАН, 2017. – Випуск 123 (№8). – С. 45 – 50. (0,8 др.арк.).
 24. Лучаківська І. Л., Береський Я. «Історія та розвиток діяльності Союзу Українських адвокатів у Львові (1923-1933)» // “Гілея: Науковий вісник”. – К.: ВІР УАН, 2020. – Випуск 157. (№6-9) Ч.1 Історичні науки. – С. 74 – 76. (0,5 др.арк.). (фахове видання)  (Google Scholar; EBSCO Publishing, Inc. (USA); SIS (Scientific Indexing Services) (USA); EBSCO InfoBase Index (Індія).
Науково-методичні праці
 1. Проходження педагогічної практики студентів V курсу Методичні рекомендації для студентів V курсу «Спеціаліст» спеціальності 8.02030201 “Історія”, спеціалізації: “правознавство». / Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2014. – 84 c. (співавтор С.Я. Біла).
 2. Геополітична роль України та Польщі в Європі на сучасному етапі: тексти лекцій. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 132 с.
 3. Історія української державності: методичні матеріали до семінарських занять. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 36 с. (співавтори Батюк Т., Ільницький В., Галів М.).
 4. Українське право. Тексти – Джерела – Переклади. Навчально-методичний посібник для студентів права, адміністрації і суспільних наук. – Жешув. Видавництво Жешувського Університету. 2017. – 217 с. (співавтор – Барбара Скочинська-Прокопович).
 5. Іванна Лучаківська (Футала В.П., Батюк Т.В., Попп Р.П. та ін.) Історія України. Плани семінарських занять, методичні поради, документи і матеріали (для студентів неісторичних спеціальностей). Посібник. – Дрогобич: НВЦ “Каменяр”, 2002. – 157 с. (Затверджено Вченою радою ДДПУ імені Івана Франка, протокол № 3 від 28.03.2002 р.). – 157 с.
 6. Іванна Лучаківська (Футала В.П., Батюк Т.В., Попп Р.П. та ін.) Історія України. Конспект лекцій (для студентів неісторичних спеціальностей) Посібник. – Дрогобич: “Вимір”, 2002. – 185 с. (Затверджено Вченою радою ДДПУ імені Івана Франка, протокол № 3 від 28.03.2002 р.). – 185 с.
 7. Іванна Лучаківська (Батюк Т.В., Попп Р.П., Медвідь О.В.) Історія України: навчально-методичний комплекс. Посібник. Для студентів неісторичних спеціальностей. – Дрогобич: Вимір 2006. – 192 с.
 8. Іванна Лучаківська (Батюк Т.В., Медвідь О.В., Попп Р.П.) Історія України: навчально-методичний комплекс (для студентів неісторичних спеціальностей) Посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2008. – 210 с.
 9. Іванна Лучаківська Плани семінарських занять та методичні поради для студентів неісторичних спеціальностей (6.030601. Менеджмент, 6.040102. Біологія, 6.010203. Здоров’я людини) Посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2009. – 69 с.
 10. Іванна Лучаківська Фінансове право України. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” спеціальності 6.010100 “Історія”, спеціалізації: “правознавство”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2010. – 8 с.
 11. Іванна Лучаківська Фінансове право України. Плани семінарських занять та методичні рекомендації для студентів IV курсу “Бакалавр” спеціальності 6.010100 “Історія”, спеціалізації: “правознавство”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2010. – 32 с.
 12. Іванна Лучаківська Аграрне і екологічне право України. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР “Спеціаліст” напряму підготовки 0101 Педагогічна освіта спеціальності 7.010103 “ПМСО. Історія”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2010. – 10 с.
 13. Іванна Лучаківська Судові та правоохоронні органи України. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” спеціальності 6.020302 “Історія”, спеціалізації: “правознавство”. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2011. – 15 с.
 14. Іванна Лучаківська Геополітична роль України та Польщі в Європі (1991 -2005 рр.) Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” спеціальності 8.02030201 “Історія”. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2011. – 16 с.
 15. Іванна Лучаківська (Сеньків М.В., Попп Р.П., Медвідь О.В., Галів М.Д.) «Вступ. Первісне суспільство. Перші державні утворення на території України» до посібника «Історія України, Тексти лекцій [для студентів неісторичних напрямів підготовки освітньо – кваліфікаційного рівня «Бакалавр»]» Дрогобич: Редакційно – видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – С. 7 – 18. – 11 с.
 16. Іванна Лучаківська, Тарнавська Анна-Наталія., Момот Марія Інвестиційне право України. Робоча навчальна програму для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2013. – 12 с.
 17. Іванна Лучаківська, Тарнавська Анна-Наталія., Момот Марія Договірне право України Робоча навчальна програму для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2013. – 14 с.
 18. Іванна Лучаківська, Біла С.Я. Проходження педагогічної практики студентів V курсу Методичні рекомендації для студентів V курсу “Спеціаліст” спеціальності 8.02030201 “Історія”, спеціалізації: “правознавство”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2014. – 84 c.
 19. Іванна Лучаківська Геополітична роль України та Польщі в Європі на сучасному етапі Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітнього рівня “Магістр”. Галузі знань: 0203 Гуманітарні науки Спеціальність: 8.02030201. Історія. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2015. – 17 с.
 20. Іванна Лучаківська  Навчальний посібник «Геополітична роль України та Польщі в Європі на сучасному етапі. Тексти лекцій» для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 8.02030201 Iсторiя (з доповненням). Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 244 с.
 21. Іванна Лучаківська  Методичний посібник “Історія української державності: методичні матеріали до семінарських занять” у співавторстві Тарас Батюк, Микола Галів, Василь Ільницький, Іванна Лучаківська. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017 – 36 с.
Навчальний посібник
 1. Геополітична роль України та Польщі в Європі на сучасному етапі. Тексти лекцій для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 8.02030201 Iсторiя (з доповненням). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 244 с.
Наукові статті
 1. Громадсько-політична діяльність Володимира Загайкевича: історіографія // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 1. – Ч. 3. – С. 167–173.
 2. Етнонаціональні зміни у західних областях України у повоєнні роки (1945 – 1953 рр.) // Наукові записки ТНПУ ім. В.Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 2. – Ч. 3. – С. 73–78.
 3. Соціальний портрет українських правників Галичини (кінець XIX – XX ст.) // Україна – Європа – Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – Вип. 15: Присвячується 75-річчю Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – С. 89–99. (співавтори Береський Я., Біленчук П.)
 4. Prawne aspekty sieci ekologicznej na Ukrainie i w Polsce // Polska i Niemcy wobec przemian na Ukrainie. – Rzeszow: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015. – S. 164–170. (співавтор М. Ващишин).
 5. Characteristic features of civil proceedings in Poland in the interwar period // Часопис Київського університету права. 2016. – Вип. 2016/1. – С. 48–52.
 6. Criminalistics in law enforcement: possibilities, nowadays realities and problems // Kwartalnik Administracja Teoria – Dydaktyka – Praktyka, Nr 4 (37), Wyzsza Szkola Prawa I Administracji Rzeszow – Przemysl, Rzeszow, 2014. – S. 110–122. (співавтори Береський Я., Калужна О.).
 7. Socjalno-materialny stan fachowych grup inteligencji na zachjdnich obwodach Ukrainy 1939 – 1941 latach // Гілея: науковий вісник. – К., 2017. – Випуск 123 (№8). – С. 45–50.
 8. Education in context of the european integration process // Гілея: науковий вісник. – К., 2017. – Випуск 117 (№2). – С. 62 – 63.
 9. Правно–державна концепція історії України Михайла Грушевського // Гілея: науковий вісник. – К., 2018. – Випуск 131 (№4). – С. 14–17.

Вклад у розвиток кафедри: 2002 – 2014 рр. брала участь у підготовці до друку навчально-методичних посібників; 2005 – 2015 рр. складання планів роботи кафедри нової та новітньої історії України. Співорганізатор проведення викладацьких та студентських міжнародних наукових конференцій (м. Жешув, м. Ярослав, Польща).  

Громадська діяльність. З 2013 – 2015 рр. член науково-методичної ради ДДПУ ім. Івана Франка.  

Інтереси та вподобання: інтелігенція західних областей України (вересень 1939 – червень 1941), геополітична роль України та Польщі в Європі на сучасному етапі, транскордонна співпраця між Україною та Польщею на сучасному етапі, розвиток судової системи Польщі у міжвоєнний період

Учасник міжнародних та всеукраїнських конференцій, зокрема (Перемишль, Ярослав, Жешув, Краків, Люблін, Вроцлав, Львів), за період 2014 – 2018 рр. взяла участь у 35-ти наукових конференціях.

Виконувала функцій члена редакційної колегії іноземного рецензованого наукового видання:  Zagadnenia społeczno-ekonomiczne, polityczne, kulturalne i religijne w badaniach polskich, słowackich oraz ukraińskich. – Jaroslaw, PWSTE im. ks. B. Markiewicza, 2014.

Член Польського історичного Товариства, соціологічно-історичного факультету Жешувського Університету з 2016 року.

Систематично керує написанням курсових, дипломних і магістерських робіт. Під її керівництвом було опубліковано 4 наукові статті студентів.

Оновлено: 24 Листопада, 2020