↑ Повернутись до Кафедра історії України

Стецик Юрій Орестович

Стецик Юрій Орестович, професор, доктор історичних наук, доцент кафедри історії України Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Народився 11 грудня 1977 р. у с. Уличне Дрогобицького району.

Освіта. У 1993 р. закінчив Уличненську ЗОШ. 1995 р. – випускник гуманітарного класу Дрогобицької обласної профільної спеціалізованої школи (сьогодні – педагогічний ліцей) при Дрогобицькому педагогічному інституті імені Івана Франка. Впродовж 1995 – 2000 рр. навчався на історичному факультеті Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. У 2002 р. вступив до аспірантури Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, яку закінчив у 2005 р. У цьому ж році  успішно захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 07.00.01 – Історія України. У 2010 році присвоєне вчене звання доцента кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін. Із вересня 2015 р. до вересня 2018 р. був докторантом кафедри історії середніх віків та візантиністики Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2019 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 07.00.01 – Історія України.

Трудова діяльність. 2000 – 2001 рр. – вчитель історії Станківської ЗОШ (Стрийський район) та викладач (за сумісництвом) кафедри всесвітньої історії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2001 – 2002 рр. – старший лаборант, а через рік провідний спеціаліст Науково-дослідної лабораторії та археології історичного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Впродовж 2004 – 2006 рр. – викладач кафедри всесвітньої історії, 2006 – 2007 рр. – доцент кафедри методики історії та спеціальних історичних дисциплін, з 2007 р. – доцент кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін ДДПУ імені Івана Франка. з 2017 р. – доцент, а із жовтня 2020 р. – професор кафедри кафедри історії України ДДПУ імені Івана Франка.

Наука. З 2000 р., після захисту дипломної роботи та публікації її результатів, розпочав наукове дослідження василіанських монастирів, спочатку Дрогобиччини, а надалі розширено географічні межі від церковної адміністративно-територіальної одиниці Перемишльської унійної єпархії до  всієї Святопокровської провінції Чину Святого Василія Великого, яка охоплювала окрім згаданої Перемишльської, також Львівську, Луцьку та частково Холмську, Володимирську, Київську єпархії.

Таким чином, у науковій діяльності можна виокремити наступні етапи:

1997 – 2000 рр. – вивчав історії монастирів Дрогобицького району (XIV – поч. XIX ст.);

2000 – 2005 рр. – досліджував василіанські монастирі Перемишльської єпархії (XVIII ст.);

2005 – 2013 рр. – опрацьовував джерела до історії церков Перемишльської унійної єпархії (XVIII – XIX ст.);

з 2014 р. – проводиться дослідження історії церков та монастирів Дрогобицько-Самбірського Підгір’я в контексті розвитку Перемишльської унійної єпархії та Святопокровської провінції ЧСВВ (XVІІ – поч. XX ст.).

Контактні засоби зв’язку: stetsyk_u_o@ukr.net

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1795-687X

ResearcherID: E-5136-2018

Основні публікації:
Авторські монографії

 1. Стецик Ю. Монастирі Дрогобиччини (XIV – початок XIX ст.). – Дрогобич: Коло, 2000. – 75 с.
 2. Стецик Ю. Василіанські монастирі Перемишльської єпархії (кінець XVII – XVIII ст.). – Жовква: Місіонер, 2015. – 388 с.
 3. Стецик Ю. Василіанське чернецтво Перемишльської єпархії (друга половина XVIII ст.): словник біограм. – Жовква: Місіонер, 2015. – 312 с.
 4. Стецик Ю. Візитації василіанських монастирів Перемишльської єпархії 1747 – 1767 рр. – Жовква: Місіонер, 2016. – 232 с.
 5. Стецик Ю. Чернецтво Святопокровської провінції ЧСВВ (1739 – 1783 рр.): просопографічне дослідження : Монографія. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 472 с.

Колективні монографії

 1. Пограничний В., Стецик Ю., Тимошенко Л. Церква і парафія Святої Трійці у Дрогобичі (до 200-ліття відновлення парафії у центрі міста) / Праці Науково-дослідної лабораторії археології та краєзнавства ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич: Коло, 2008. – Випуск 4.– 140 с.
 2. Кріль М., Стецик Ю., Тельвак В. В умовах монархії Габсбургів // Нариси з історії Дрогобича (від найдавніших часів до початку XXI ст.) / ДДПУ ім. І. Франка, істор. факультет / Наук. ред. Л. Тимошенко. – Дрогобич: Коло, 2009. – С. 87 – 140.
 3. Стецик Ю. О. Історичний нарис // Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Львівська область. Колективна монографія – К. : Знання України, 2012. – С. 18 – 32
 4. Стецик Ю. Парафіяльна церква села (1589 – 1946 рр.) // Нариси з історії Східниці / ДДПУ ім. І. Франка, істор. факультет / Наук. ред. Л. Тимошенко. – Дрогобич, Коло, 2013. – С. 184 – 216.
 5. Стецик Ю., Галик В. Історія церковно-релігійного життя в селі Уличне на Дрогобиччині (XVI – початок XXI ст.). – Дрогобич: В-во ТзОВ «Трек-ЛТД», 2013. – 208 с.
 6. Стецик Ю. З історії гімназійної освіти в Дрогобичі // Дрогобицька українська гімназія імені Івана Франка 1918 – 1944 рр. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – 216 с.
 7. Стецик Ю. Просопографічний портрет ченця Уманського василіанського монастиря // Архітектурна та культурна спадщина історичних міст країн Центрально-Східної Європи : колективна монографія / за ред. Р. Димчика, І. Кривошеї, Н. Моравця. – Умань-Познань-Ченстохова : ФОП Жовтий О. О., 2016. – С. 147 – 159. (1 др. арк./12 др. арк.)
 8. Стецик Ю. Вплив унії на духовну формацію василіанського чернецтва Перемишльської єпархії (1691 – 1785 рр.) // Unia Brzeska i jej konsekwencje. W 420 rocznice synodu unijnego / pod redakcją Anny Krochmal i Anny Nowak. – Przemyśł, 2017. – S. 91 – 109.
 9. Стецик Ю. Протокол візитації Люблінського василіанського монастиря Преображення Господнього (1764 р.) // ZAKON BAZYLIAŃSKI na tle mozaiki wyznaniowej i kulturowej rzeczypospolitej i krajów ościennych / pod redakcją ks. Stanisławа Nabywaniecа, ks. Sławomirа Zabraniakа, Beatу – Rzeszów: wydawnictwo uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. – S. 97 – 114.
 10. Стецик Ю., Кривошея І. Джерела історії Уманського василіянського монастиря: географія, походження та інформаційний потенціал // Історичні джерела в українському інформаційному й освітньому просторі : верифікація та інтерпретація : монографія / наук. ред. д.і.н. проф. О. О. Салати. – Вінниця, ТОВ «ТВОРИ», 2018. – С. 24 – 37.
 11. Stetsyk Yu. Monasteries of western dioceses of Kyiv union metropoliya (90-th years of XVII – 90-th years of XVIII centures): jurisdictional conversions // Relevant research of historical sciences: collective monograph. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. – s. 164 – 182
 12. Стецик Ю. Монастир Сестер Василіянок у Дрогобичі (1920 – 1939 рр) // Чумак Ю., Сеник О. Дрогобицький музичний коледж імені Василя Барвінського: проєкція з минулого в сучасне: монографія. – Дрогобич: Посвіт, 2020. – С. 150 – 165.

Статті

 1. Стецик Ю. Візитація Топільницького Святотроїцького василіянського монастиря 1764 року // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол.Л.Тимошенко (голов. ред.), Л. Винар, Л. Войтович, Г. Гмітерек та ін. – Дрогобич: Коло, 2014. – Вип. XVІІ. – С. 512 – 527.
 2. Стецик Ю. Біограми ченців Дрогобицького василіанського монастиря Святих верховних апостолів Петра і Павла (1783 р.) // Генеалогічні записки. – Львів, 2015. – Вип. XIII (нової серії VII). – С. 50 – 60.
 3. Стецик Ю. Настоятелі Добромильського василіанського монастиря Св. Онуфрія (1739 – 1763 рр.): біографічний огляд // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Серія: Історичні науки. – 2015. – № 7(308). – С. 8 – 15.
 4. Стецик Ю. Візитатори василіанських монастирів Перемишльської єпархії другої половини XVIII ст.: біографічний огляд // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: «Історія». – Тернопіль: ТНПУ, 2016. – Вип. 1. – Ч. 4. – С. 98–102.
 5. Стецик Ю. Реформаційний декрет протоігумена Інокентія Матковського (02.07.1781 р.) як джерело до вивчення чернецтва Уманського василіанського монастиря // Емінак: науковий щоквартальник. – 2016. – № 3(15) (липень – вересень). – Т. І. – С. 22–28.
 6. Стецик Ю. Культурно-освітня діяльність василіанських монастирів на теренах Перемишльської єпархії (XVII – XVIII cт.) // Fasciculi Musei Regionalis Brzozoviensis. – Brzoz?w : Wydawnictwo muzeum regionalnego im.Adama Fastnachta w Brzozowie, 2007. – Nr – S. 77 – 85.
 7. Стецик Ю. Монастирські двори Перемишльської єпархії (XVIII ст.) // Fasciculi Musei Regionalis Brzozoviensis. – Brzozów : Wydawnictwo muzeum regionalnego im.Adama Fastnachta w Brzozowie, 2009. – Nr 4. – S. 43 – 50.
 8. Стецик Ю. Органи самоуправління василіанських монастирів Перемишльської єпархії (кінець XVII – XVIII ст.) // Urzędy państwowe, organy samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na poisko-ruskim pograniczu kulturowym i etnicznym w okresie od XV do XIX wieku. – Kraków : Avalon, 2010. – S. 367 – 378.
 9. Стецик Ю. Ченці-брати Добромильського монастиря (1783 р.): життєвий шлях до духовного покликання // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип. 14. – С. 48 – 54.
 10. Стецик Ю. Біограми ченців Дрогобицького василіанського монастиря Святих верховних апостолів Петра і Павла (1783 р.) // Генеалогічні записки. – Львів, 2015. – Вип. XIII (нової серії VII). – С. 50 – 60.
 11. Стецик Ю. Отець Аркадій Зеневич (ЧСВВ) професор Дрогобицької василіанської гімназії (1780 – 1781 рр.): біографічний огляд // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Тези І-ї Міжнародної науково-практичної конференції (19 – 20 листопада 2015 року, Ченстохова – Ужгород – Дрогобич). – Дрогобич: Посвіт, 2015. – С. 33 – 34.
 12. Стецик Ю. Циркулярні листи протоігумена Онуфрія Братковського як джерело до регламентації життя чернецтва (1772 – 1775 рр.) // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Історія» / ред. кол. О. Петречко (головний редактор) та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – Випуск тридцять восьмий. – С. 15 – 28.
 13. Стецик Ю. Документи до життєпису ієромонаха Іпатія Білинського ЧСВВ (1704 – 1771 рр.) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – Вип.2. – Ч.3. – С.142 – 149.
 14. Стецик Ю. Протоколи візитацій та реєстр фінансово-майнової документації василіанського монастиря у Білині Великій (1763 – 1765 рр.) // Hereditas monasteriorum. – vol.8. – 2016. – S.269 – 290.
 15. Stetsyk Y. Opis inwentarzny rezydencji bazilianskiej w Horodence (28.05.1764 r.) // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – Вип. 1. – C. 14 – 20.
 16. Stetsyk Y. Zapis darowizny Zachariasza-Machala Kossowicza jako posag na utrzymanie syna-mnicha Zakonu Bazylianskiego (15.03.1754 r.) // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 2. – C. 16 – 20. 
 17. Стецик Ю. Протоколи візитацій перемишльських унійних єпископів – як джерело до вивчення історії церков с. Трускавець (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.) // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Спеціальний випуск. – C. 52 – 60.
 18. Стецик Ю. Протокол візитації Улашківського василіанського монастиря 11.07.1763 р.: джерело до вивчення повсякденного життя чернецтва // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип.XIX – XX. – Дрогобич: Коло,2017. – С. 423 – 443.
 19. Стецик Ю. Інвентарний опис Лішнянського монастиря 1764 р. як джерело до реконструкції житла та побуту чернецтва // Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму: [Текст] : зб. матер. V Pегіональної наук.-практ. конф. (Львів, 30 березня 2017 р.) / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. – Львів: ЛІЕТ, 2017. – С. 22 – 32.
 20. Стецик Ю. Формування християнської духовності в учнівській спільноті Уманського василіанського колегіуму (1765 – 1816 рр.) // Rozdroża. Europa Środkowa i Wschodnia w refleksjach humanistów. – Tom III. – Częstochowa-Humań-Poznań, 2016. – S. 185 – 194.
 21. Стецик Ю. Монахи Люблінського василіанського монастиря (1748 – 1779 рр.): біографічні відомості // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. – Sectio F. Historia. – Vol. LXXII. – 2017. – S. 207 – 229.
 22. Стецик Ю. Насельники Гошівського василіанського монастиря (1773 – 1779 рр.): просопографічне дослідження // Карпати: людина, етнос, цивілізація. – Івано-Франківськ, 2017 – 2018. – Вип. 7 – 8. – С. 125 – 139.
 23. Stetsyk, Yu. & Kolpakov, V. Administrative Authority of Protohegumens of Svyatopokrovska Province (1743 – 1780 рр.): Historical and Legal Aspects. // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. Дрогобич: Посвіт, 2019. Вип. 11. – С. 56 – 65.
 24. Стецик Ю. З історії читалень товариства «Просвіта» у с. Уличне (1898 – 1939 рр.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. XXI. – Дрогобич: Посвіт, 2019. – С. 162 – 188.
 25. Стецик Ю. Дрогобицькі міщани – подвижники Василіанського Чину (XVIII ст.): біографічні нотатки // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. XXI. – Дрогобич: Посвіт, 2019. – С. 478 – 484.
 26. Stetsyk, Yu., Ilnicky V., Boiechko V. The Monks of Dobromyl Basilian Monastery of St. Onuphrius (1783): A Biographical Review // Annales Universitatis Apulensis. Series historica. Editura Mega, 2019. Vol. 23/II. – pp. 65 – 92.
 27. Stetsyk, Yu. & Vilgushynskyj, M. Interview protocol of  PR.  Yosafat  Makarevych  Kremenets  Basilian  Monastery  Hegumen  (1774) // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 14. – С. 28 – 35.
 28. Стецик Ю. Монахи-педагоги уманського Василіанського колегіуму (1775–1776): біографічний огляд // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького дер-жавного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 27. Том 6. – С. 148 – 151.
 29. Стецик Ю. Окружний лист протоігумена Йосифа Моргульця (15.11.1778) // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного  педагогічного  університету  імені  Івана  Франка. Серія Історія / ред. кол.  Василь Ільницький  (головний редактор) та ін. – Дрогобич :  Редакційно-видавничий  відділ  ДДПУ  імені  Івана  Франка, 2020. – Випуск 3/45. – С. 23 – 34.
 30. Кривошея І., Стецик Ю. Обіжник протоігумена Інокентія Матковського ЧСВВ (29.01.1781 р.) // Емінак: науковий щоквартальник. 2020. № 2 (30) (квітень-червень). – С. 21 – 29.
 31. Стецик Ю. Насельники Білостоцького василіанського монастиря (1773 – 1774 рр.): біографічні нотатки // Краєзнавство. Науковий журнал. – №4 (109). – 2019. – С. 100 – 109.
 32. Стецик Ю. Вихідці із Нагуєвич у Василіанському Чині (друга половина XVIII ст.): біографічні нотатки // Садиба Франка: науковий збірник заповідника «Нагуєвичі». – Кн.1. – Дрогобич: Посвіт, 2020. – С. 341 – 344.
 33. Стецик Ю., Погоральський Я. Архівні та археологічні джерела про монастир Богоявлення Господнього біля села Попелі на Дрогобиччині (XVII – XVIII ст.) // Садиба Франка: науковий збірник заповідника «Нагуєвичі». – Кн.1. – Дрогобич: Посвіт, 2020. – С. 372 – 383.
 34. Стецик Ю. Монахи Лішнянського василіанського монастиря (1754 – 1767 рр.): Біографічний огляд // Літопис Бойківщини. – Рік 2019. – Ч.2/97(108). – С. 74 –
 35. Стецик Ю. Протокол деканальної візитації – як джерело до вивчення парафіяльного храму с. Уличне (1897 р.) // Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат –  важливі об’єкти в  розвитку  туризму:  [Текст]:  зб.  матер.  VІІІ  Регіональної  наук.-практ. конф. (Львів 25 березня 2020  р.) / Міністерство освіти і  науки України, Львівський інститут економіки і туризму. Львів: ЛІЕТ, 2020. – С. 273 – 282.
 36. Стецик Ю. З історії судових процесів Лаврівського монастиря за маєтності у с. Мокряни (XVIII ст.) // Фортеця : збірник заповідника «Тустань». – Л. : ПРОСТІР-М, 2020. – Кн. 4. – С. 292 – 297.

Навчальний посібник

 1. Шкільний курс «Основи правознавства» та методика його викладання. Тексти лекцій. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 232 с.

Навчально-методичні посібники

 1. Методичні рекомендації до написання та захисту магістерських робіт з історії. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. – 100 с.
 2. Методичні рекомендації до написання та захисту курсових робіт з історії. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 44 с.
 3. Історія монастирів києвохристиянської традиції середньовічної та ранньомодерної України (X – XVIII cт.): методичні матеріали до самостійної роботи студентів. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 80 с. (співавтор – Біла С.).

Вклад у розвиток кафедри: брав участь в оформленні навчальної аудиторії з історичного краєзнавства та спеціальних історичних дисциплін, допомагає викладачам кафедри у підготовці та виданні навчальних посібників.

Громадська діяльність.  2013 – 2016 рр. був членом науково-методичної ради та вченої ради історичного факультету ДДПУ імені Івана Франка. Із вересня 2020 р. головний редактор наукового видання «Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького  державного  педагогічного  університету  імені  Івана  Франка. Серія Історія» та член редакційної колегії «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка».

Інтереси та вподобання: історія рідного краю, історія краєзнавчого руху в Україні, історія церков та монастирів.

 Учасник міжнародних та всеукраїнських конференцій, зокрема Дрогобицьких Міжнародних наукових історико-краєзнавчих конференцій, Міжнародних науково-практичних семінарів «Парадигма sacrum et profanum в літературі та культурі» (Дрогобич), щорічних міжнародних наукових конференцій «Історія релігій в Україні» (м. Львів), наукових сесій НТШ (м. Дрогобич). За період 2015-2020 рр. взяв участь у понад 50-ти наукових конференціях.

Керував написанням курсових, дипломних і магістерських робіт. Під його керівництвом було опубліковано 4 наукові статті студентів.

Оновлено: 24 Листопада, 2020