Біла Світлана Ярославівна

Біла Світлана Ярославівна – кандидат історичних наук, доцент,  доцент кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін. Народилась 24 травня 1975 року в м. Дрогобич.

Освіта. У 1992 р. закінчила Дрогобицьку СШ № 2. З 1992 р. навчалась на історичному факультеті Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка, який закінчила з відзнакою у 1997 р., отримавши кваліфікацію «Вчитель всесвітньої історії. Практичний психолог у закладах освіти». Протягом 1998–2002 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі всесвітньої історії на історичному факультеті ДДПУ імені Івана Франка. У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Унійні процеси в західних єпархіях Київської митрополії (остання третина XVII – початок XVIII ст.). Історіографія проблеми» за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. У 2006 р. отримала вчене звання доцента кафедри всесвітньої історії.

Трудова діяльність. З 1997 по 2000 рр. – викладач кафедри історії України та політології на історичному факультеті ДДПУ ім. Івана Франка, у 2000–2004 рр. – викладач кафедри всесвітньої історії. Одночасно працювала вчителем історії у СШ № 2 м. Дрогобича. Протягом 2004–2006 рр. працювала на посаді доцента кафедри всесвітньої історії, у 2006–2007 рр. – доцент кафедри методики історії та спеціальних історичних дисциплін, а з 2007 р. – доцент кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін. З  2017 року – доцент кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін.  З 2000 р. є факультетським керівником педагогічної практики студентів, з 2005 р. – заступник декана історичного факультету. Викладає дисципліни “Шкільний курс історії та методика його навчання”, “Методика навчання історії у закладах середньої освіти ІІІ ступеня”. Неодноразово нагороджена грамотами та подяками Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, районного та міського відділів освіти.

Наука.  З 1998 р. досліджує перехід до унії Львівської та Перемишльської єпархій та роль у цьому процесі єпископа Йосифа Шумлянського. З 2002 р. вивчає історіографію унійних процесів у західних єпархіях Київської митрополії (остання третина XVII – початок XVIII ст.). Детально дослідила унійну програму Галицької церковної ієрархії кінця XVII ст., передумови, процес та наслідки переходу Перемишльської та Львівської єпархій до унії, обставини переходу до унії дрогобицьких церков та Самбірський унійний з’їзд 1691 р. Проаналізувала науковий доробок української, польської та російської історіографій ХІХ – поч. ХХІ ст. з проблеми унійних процесів у Перемишльській, Львівській і Луцькій єпархіях. Вивчила особливості українського, польського та російського унієзнавства в контексті тогочасних умов розвитку, основні напрямки і тенденції в аналізі теми, з’ясувала ступінь вивченості окремих аспектів проблеми та дискусійні, маловивчені питання. З 2008 р. досліджує також історію рідного краю другої половини ХХ ст., що знайшло відображення у колективних монографіях «Нариси з історії Дрогобича», «Нариси з історії Східниці».

З 2000 р. займається дослідженням сучасних методів та інноваційних технологій навчання історії, є автором навчальних посібників «Методика викладання історії в школі» та «Методи навчання історії в школі». Є співавтором програми з польської мови та культури для позашкільних навчальних закладів, рекомендованої МОН України (2010 р.), навчальних посібників для вчителів історії та правознавства : Біла С., Драган В. І. Прийоми опрацювання писемних джерел на уроках історії України (2019); Біла С., Драган В. І. Роль учителя історії у проведенні правоосвітньої та правовиховної роботи в закладі загальної середньої освіти (2020).

Монографії

 1. Біла С. Дрогобич за радянських часів (1944 – 1980-ті рр.) // Нариси з історії Дрогобича (від найдавніших часів до початку ХХІ ст.) /ДДПУ ім.І.Франка, істор. факультет / Наук. ред. Л.Тимошенко. – Дрогобич: Коло, 2009. – С.211 – 229.  (співавтор – Попп Р.П.)
 2. Біла С. Східниця за радянських часів (1944 – 1980 рр.) // Нариси з історії Східниці / ДДПУ ім. І. Франка, істор. факультет / Наук. ред. Л. Тимошенко. – Дрогобич: Коло, 2013. –  С. 271 – 297.

Статті

 1. Біла С. Унійна програма Галицької ієрархії (кінець XVII ст.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник /Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка. – Дрогобич: «Вимір», 1998. – Вип. ІІІ. – С. 210-221.
 2. Біла С. Артикули Галицької ієрархії про перехід на унію  Патріархат / Журнал Українського патріярхального світового об’єднання. – Нью-Йорк, 1998. – Ч.4. – С. 8-10.
 3. Біла С. До історії боротьби Йосифа Шумлянського за Львівську єпископську кафедру // Історія релігій в Україні: Матеріали ІХ міжнародної наукової конференції (Львів, 11-13 травня 1999 року). – Львів : Логос, 1999. – Кн. І. – С. 43-45.
 4. Біла С. Львівський єпископ Йосиф Шумлянський в історіографії ХІХ – першої половини ХХ ст. // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені  Івана Франка. – Дрогобич: Вимір, 2000. – Випуск п’ятий. – С. 129-140.
 5. Біла С. Постать Й.Шумлянського в дослідженнях М.Андрусяка // Історія релігій в Україні:  Праці Х-ї міжнародної наукової конференції (Львів, 16-19 травня 2000 року). – Львів: Логос, 2000. – Кн. І. –  С. 57-62.
 6. Біла С. Перехід Перемиської і Львівської єпархій до унії (кінець XVII – початок XVIII ст.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник /ДДПУ імені Івана Франка. – Дрогобич: Вимір, 2000. – Вип. IV. – С. 96-120.
 7. Біла С. Перехід Львівської, Перемиської та Луцької єпархій до унії в українській історіографії православного спрямування другої половини ХІХ – початку ХХ століття // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки ДДПУ імені Івана Франка. – Дрогобич: Вимір, 2001. – Випуск восьмий. – С. 156-165.
 8. Біла С. Перехід до унії Перемишльської, Львівської та Луцької єпархій у російській історіографії другої половини ХІХ ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник /ДДПУ імені Івана Франка. – Дрогобич: Вимір, 2001. – Вип. V. – С. 128-140.
 9. Біла С. Перехід до унії Львівсько-Кам’янецької єпархії у працях подільських істориків-краєзнавців // Історія релігій в Україні: Праці ХІІ-ї міжнародної наукової конференції. – Львів, 2002. – Кн. 1. –  С. 58-63.
 10. Біла С. Перехід Перемишльської єпархії до унії в сучасній польській  історіографії  // Дрогобицький краєзнавчий збірник.  – Дрогобич: Вимір, 2002. – Вип. VІ. – С. 209-221.
 11. Біла С. Унійні процеси у Львівській єпархії кінця XVII – початку XVIII ст. у дослідженнях Дениса Зубрицького // Історія релігій в Україні: Праці ХІІІ-ї міжнародної наукової конференції (Львів, 20-22 травня 2003 р.). – Львів: Логос, 2003. – Кн. І. –  С. 82-86.
 12. Біла С. Унійні процеси в західноукраїнських єпархіях Київської митрополії в історіографії української діаспори // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич: Коло, 2003. – Вип. VII. – С. 398-407.
 13. Біла С. Унійні процеси в Перемишльській єпархії в українській історіографії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник /ДДПУ імені Івана Франка. – Дрогобич: Коло, 2004. – Вип. VIIІ. – С. 247-255.
 14. Біла С. Перехід Дрогобицьких церков до унії (кінець XVII – початок XVIII ст.)  // Drohobycz – miasto wielu kultur. (Дрогобич – місто багатьох культур: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Жешув, Республіка Польща). – Rzeszów, 2005. – S. 77-88.  (0,5 др. арк.)
 15. Біла С. Унійні процеси в західних єпархіях Київської митрополії у дослідженнях українських істориків Галичини міжвоєнного періоду // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Вимір, 2005. – Випуск шістнадцятий. Історія. – С. 54-63.
 16. Біла С. Церковні братства Галичини в дослідженнях Івана Франка // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. ІХ. – Дрогобич: Коло, 2005. – С. 39-47.  Біла С. Я., Тимошенко О. П. Методичні рекомендації для вчителів з вивчення проблеми інтеграційних процесів у Європі // Педагогічна думка. – 2006. – № 4. – С. 30-42.
 17. Біла С. Становище православної церкви та унійні процеси у Луцько-Острозькій єпархії у працях волинських краєзнавців // ДКЗ. – Дрогобич, 2006. – Вип. Х. – С. 274-283.
 18. Біла С. Прагнення українців і поляків до віровизнавчого порозуміння у Руському воєводстві (XVII – ХVIII ст.) // Fasciculi Musei Regionalis Brzozoviensis. – Nr 2. – Brzozów, 2007. – S. 30-39.
 19. Біла С. Унійні процеси в західних єпархіях Київської митрополії у дослідженнях польських істориків міжвоєнного періоду // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. ХІ-ХІІ. – Дрогобич: Коло, 2008. – С. 181–188.
 20. Біла С. Іван Франко про унійні процеси в Перемишльській та Львівській єпархіях на зламі XVII – XVIII  ст. // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записи Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред.. кол. Т. Біленко (головний редактор), Р. Попп, С. Макарчук та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університет імені Івана Франка, 2008. – Випуск двадцять другий. Історія. – С. 4 – 13.
 21. Біла С. Польська історіографія другої половини ХХ ст.  про політику Речі Посполитої щодо унійних процесів у Львівській та Перемишльській єпархіях // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич: Коло, 2009. – Вип. ХІІІ. – С. 167 – 176.
 22. Біла С. Унійні процеси у Луцько-Острозькій єпархії в історіографії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – № 22. Історичні науки. – Луцьк, 2009. – С. 15 – 28.
 23. Біла С. Унійні процеси у Львівській, Перемишльській та Луцькій єпархіях у дослідженнях представників Київської церковно-історичної школи // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записи Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т. Біленко (головний редактор), Р. Попп, С. Макарчук та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університет імені Івана Франка, 2009. – Випуск двадцять четвертий. Історія. – С. 188 – 218.
 24. Біла С. Радянська історіографія про унійні процеси у західних єпархіях Київської митрополії // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич: Коло, 2011. – Вип. 14-15. – С. 361-374.
 25. Біла С. Розвиток унієзнавчих досліджень: історіографія проблеми // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записи Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т. Біленко (головний редактор), Р. Попп, С. Макарчук та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університет імені Івана Франка, 2010. – Випуск двадцять шостий. Історія. – С. 235 – 250.
 26. Біла С. Унійні процеси у Львівській та Перемишльській єпархіях у дослідженнях істориків Галичини першої половини ХІХ ст. // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записи Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т. Біленко (головний редактор), Р. Попп, С. Макарчук та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університет імені Івана Франка, 2011. – Випуск двадцять восьмий. Історія. – С. 17 – 32.
 27. Біла С. Релігійна культура Дрогобича кінця XVII – XVIII ст.) // Fasciculi Musei Regionalis Brzozoviensis. – Nr 5. – Brzozów: Wydawnictwo Museum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, 2011. – S. 33 – 46.
 28. Біла С. Економічний та суспільно-культурний розвиток Дрогобича (60-80-ті роки ХХ ст.) // Fasciculi Musei Regionalis Brzozoviensis. – Nr 5. – Brzozów: Wydawnictwo Museum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, 2011. – S. 331 – 348.
 29. Біла С. Унійні процеси в західних єпархіях Київської митрополії в історіографії православного спрямування (перша половина ХІХ ст.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич: Коло, 2012. – Вип. 16. – С. 304 – 310.
 30. Біла С. Дискусійні методи на уроках всесвітньої історії // Міжнародна науково-практична конференція «Питання всесвітньої історії» / Матеріали конференції 18 – 19 жовтня 2013 р., м. Дрогобич / За наук. ред. професора Олега Петречка, доцента Володимира Галика. – Дрогобич: Видавництво ТзОВ «Трек-ЛТД», 2013. – С. 121 – 123.
 31. Біла С. Унійні процеси у західних єпархіях Київської митрополії в українській історіографії (1991 – 2001 рр.) // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка / ред. кол. Н. Скотна (головний редактор), О. Петречко (редактор розділу) та ін. – Дрогобич: Вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – Випуск тридцять другий. Історія. – С. 81 – 95.
 32. Біла С. Унійні процеси у західних єпархіях Київської митрополії в сучасній українській історіографії // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол. Л. Тимошенко (голов. ред.), Л. Винар, Л. Войтович, Г. Гмітерек та ін. – Вип. ХVІІ-XVIII. – Дрогобич: Коло, 2014. – С. 187 – 196.
 33. Біла С. Процес переходу до унії Львівської Ставропігії в українській історіографії // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка / ред. кол. Н. Скотна (головний редактор), О. Петречко (редактор розділу) та ін. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Випуск тридцять четвертий. Історія. – С. 16 – 31.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН

 1. Унійні процеси в західних єпархіях Київської митрополії в українській історіографії першої половини XVIII століття // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – Вип. 16. – С. 5–12. (Index Copernicus International)
 2. Унійні процеси в Перемишльській, Львівській та Луцькій єпархіях у дослідженнях Мирослава Марусина // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Історія» / ред. кол. О. Петречко (головний редактор) та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – Випуск 40. – С. 4–14. (0,6 др. арк.) (Index Copernicus International)
 3. Біла С., Драган В. Історико-краєзнавчі погляди Стефана Коваліва у працях українських гуманітаріїв часу незалежної України // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Історія» / ред. кол. Володимир Галик (головний редактор) та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018. – Випуск 42. – С. 11–22 / 0,5 др. арк. (авторська частка – 5 с., 0,25 др. арк.)
 4. Біла С. Реформаторська діяльність Єпископа Йосифа Шумлянського та поширення унії у Львівській єпархії у трактуванні Петра Вавженюка // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія / ред. кол. Василь Ільницький (головний редактор) та ін. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. Випуск 3/45 (2020). С. 293-304. (0,5 др. арк.) (Index Copernicus International)
 5. Bila S., Kolpakov V. Instructional documents for the School Council in Krakow (1876): Source Description // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 16. – С. 71–84. (0,6 др. арк., авт. участь – 0,3 др. арк.). (Web of Science) (Copernicus
 6. Біла С., Лозинська І.  Методичні засади реалізації політики пам’яті при вивченні новітньої історії // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія / ред. кол. Василь Ільницький (головний редактор) та ін. – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика». – Випуск 4/46 (2020). – С. 401-422. (0,5 друк. арк., авторська участь 0,25 друк. арк. ) (фахове видання) (Index Copernicus)
 7. Біла С. Основні концепти «руського культурно-релігійного відродження» останньої третини ХVІІ – початку ХVІІІ століття як передумови «унійного тріумфалізму» у працях Анджея Ґіля та Ігоря Скочиляса // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія / ред. кол. Юрій Стецик (головний редактор) та ін. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2020. Випуск 5/47. – С. 49–66. (0,5 друк. арк.) (Copernicus, фахове видання категорії Б)
 8. Біла С., Лозинська І., Вовк Л. Теоретико-методичні засади вивчення історії повсякдення Дрогобиччини (1944‒1953 рр.) у старшій школі // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія / ред. кол. Юрій Стецик (головний редактор) та ін. – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Випуск 7/49.. – С.13 – 53. (1,67 др. арк., авторська участь 1,0 друк. арк.) (фахове видання категорії Б) (Index Copernicus)
 9. Біла Світлана, Негура Ірина. Усні спогади як інструмент вивчення історії повсякденності  у закладах середньої освіти // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія / ред. кол. Юрій Стецик (головний редактор) та ін. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Випуск 7/49. С. 184-205. (1,1 др. арк., авторська частка – 0,6 др. арк.) (фахове видання категорії Б) (Index Copernicus)

Посібники:

 1. Біла С. Я., Тимошенко Л. В. Методика викладання історії в середній школі. Навчальний  посібник. – Дрогобич, 2001. – 84 с.
 2. Біла С., Кріль М. Асистентська практика: Методичні рекомендації до проходження:  Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців ОКР “Магістр” спеціальності “ПМСО. Історія” денної форми навчання: [для студ. вищ. нач. закл.]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університет імені Івана Франка, 2009. – 41 с.
 3. Біла С. Методи навчання історії в школі  Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності “Історія”: [для студ. вищ. навч. закл.]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університет імені Івана Франка, 2009. – 492 с.
 4. Біла С., Менько В. Шкільний курс історії та методика його викладання: Організація самостійної роботи студентів із курсу: Навчально-методичний посібник. [для студ. вищ. навч. закл.] / Світлана Біла, Василь Менько. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університет імені Івана Франка, 2010. – 75 с.
 5. Біла С., Менько В., Смуток Л. Шкільний курс історії та методика його викладання: Плани семінарських занять та методичні рекомендації з курсу: Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців ОКР “Бакалавр” спеціальності “Історія”: [для студ. вищ. навч. закл.] / Світлана Біла, Василь Менько, Леся Смуток. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університет імені Івана Франка, 2010. – 88   с.
 6. Біла С., Смуток Л. Методика викладання історії у вищому навчальному закладі: Плани семінарських занять та методичні рекомендації: Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців ОКР “Магістр” спеціальності 8.02030201 “Історія”: [для студ. вищ. навч. закл.] / Світлана Ярославівна Біла, Леся Вікторівна Смуток. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. –  24 с.
 7. Біла С., Менько В. Шкільний курс історії та методика його викладання. Плани семінарських занять та методичні рекомендації з курсу: Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців ОКР “Бакалавр” напряму підготовки 6.020302 “Історія” заочної форми навчання. – Дрогобич. РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – 56 с.
 8. Біла С., Менько В. Шкільний курс «Основи правознавства» та методика його викладання: Методичні матеріали до семінарських занять: Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0203 Гуманітарні науки напряму підготовки 6.020302 Історія. Спеціалізація: правознавство заочної форми навчання: [для студ. вищ. навч. закл.] – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. –  31 с.
 9. Біла С., Смуток Л. Методика викладання історії у вищому навчальному закладі. Методичні матеріали до самостійної роботи студентів. Навчально-методичний посібник для студентів ОКР “Магістр” спеціальності 8.02030201 “Історія” денної форми навчання / Біла Світлана Ярославівна, Смуток Леся Вікторівна. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013 – 98 с.
 10. Біла С. Я. Педагогічна практика: Методичні матеріали до проходження: Навчально-методичний посібник для студентів ОКР “Бакалавр” напряму підготовки 6.020302 “Історія” денної форми навчання [для студ. вищ. навч. закл.]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. –  74  с.
 11. Біла С. Я., Лучаківська І. Л. Педагогічна практика: Методичні матеріали до проходження: Навчально-методичний посібник для студентів ОКР “Спеціаліст” спеціальності 7.02030201 “Історія” денної форми навчання [для студ. вищ. навч. закл.]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. –  98 с.
 12. Біла С., Стецик Ю. Методичні рекомендації до написання та захисту курсових робіт зі «Шкільного курсу історії та методики його викладання»: навчально-методичний посібник для підготовки фахівців ОР «Бакалавр» напряму підготовки 6.020302 «Історія» [для студ. вищ. навч. закл.]. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ, 2015. – 60 с.
 13. Біла С., Стецик Ю. Історія монастирів києво-християнської традиції середньовічної та ранньомодерної України (X – XVIII cт.) : методичні матеріали до самостійної роботи студентів // Навчально-методичний посібник [для студентів напряму підготовки «Історія»]. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ, 2016. – 80 с.
 14. Біла С., Менько В. Шкільний курс історії та методика його викладання : методичні рекомендації до семінарських занять / Світлана Ярославівна Біла, Василь Ігорович Менько. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 106 с.
 15. Біла С., Драган В. І. Методика навчання історії у старшій школі : методичні рекомендації до семінарських занять / Світлана Ярославівна Біла, Володимир Іванович Драган. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 106 с.
 16. Біла С., Драган В. І. Прийоми опрацювання писемних джерел на уроках історії України: методичний посібник для учителів історії / Світлана Ярославівна Біла, Володимир Іванович Драган. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2019. – 94 с.
 17. Біла С., Драган В. І. Роль учителя історії у проведенні право освітньої та право виховної роботи в закладі загальної середньої освіти : методичний посібник [для учителів історії та правознавства] / Світлана Ярославівна Біла, Володимир Іванович Драган. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2020. – 62 с. (3,87 др. арк.)

Наукові статті у фахових виданнях України

 1. Унійні процеси у західних єпархіях Київської митрополії в сучасній українській історіографії // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич: Коло, 2014. – Вип . ХVІІ-XVIII. – С. 187 – 196.
 2. Процес переходу до унії Львівської Ставропігії в українській історіографії // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Випуск тридцять четвертий. Історія. – С. 16 – 31.
 3. Унійні процеси у Львівській єпархії в польській історіографії XVIII – першої половини ХІХ ст. // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Історія». – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – Випуск тридцять шостий. – С. 93 – 102.
 4. Унійні процеси у Львівській та Перемишльській єпархіях в українській історіографії другої половини XVII – початку ХVIII століть // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Історія» / ред. кол. О. Петречко (головний редактор) та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – Випуск тридцять восьмий. – С. 4 – 14.
 5. Унійні процеси на Дрогобиччині в історіографії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Гол. ред. Л. Тимошенко, упоряд. і наук. ред. М. Галів, В. Ільницький, В. Футала. – Спецвипуск ІІІ. – Дрогобич : Посвіт, 2017. – С. 99 – 106.
 6. Біла С. Етнополітичні інтереси Речі Посполитої та поширення унії у західних єпархіях Київської митрополії у польській історіографії міжвоєнного періоду // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол. Л.Тимошенко (голов. ред.), Л. Войтович, Г. Гмітерек та ін. – Випуск ХХІ. – Дрогобич: Посвіт, 2019. – С. 310–316. (0,5 др. арк.)

 

Наукові публікації в інших виданнях

 1. Дискусійні методи на уроках всесвітньої історії // Міжнародна науково-практична конференція «Питання всесвітньої історії» / Матеріали конференції 18 – 19 жовтня 2013 р., м. Дрогобич / За наук. ред. професора Олега Петречка, доцента Володимира Галика. – Дрогобич: Видавництво ТзОВ «Трек-ЛТД», 2013. – С. 121 – 123.
 2. Теоретико-методичні засади формування толерантності в учнів при вивченні всесвітньої історії у школі // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Питання всесвітньої історії» / Матеріали конференції 10 листопада 2017 р., м. Дрогобич / За наук. ред. професора Олега Петречка, доцента Володимира Галика. – Дрогобич: Видавництво ТзОВ «Трек-ЛТД», 2017. – С. 126 – 131.
 3. Методика використання інтелектуально-динамічних ігор на уроках історії у старшій школі // Збірник наукових праць студентів історичного факультету / За ред. проф. Леоніда Тимошенка, доц. Володимира Галика. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – Випуск VІІІ. – С. 321–332. (співавтор – О. Гривняк) (авторська частка – 4 с.)
 4. Біла С. Передумови та основні результати Самбірського унійного з’їзду 1691 р. // Феномен Памва Беринди крізь призму його доби: лінгвістичні та історико-культурологічні тлумачення. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (17-18 жовтня 2018 року, м. Самбір) / Упоряд. та ред. О. Баган, В. Зварич. – Дрогобич: Посвіт, 2019 – С. 159 – 168. (0,4 др. арк.)
 5. Біла С., Негура І. Проблема використання художніх творів при навчанні історії у науковій та методичній літературі ХХ століття // Збірник наукових праць студентів історичного факультету / За ред. проф. Л.Тимошенка, доц. В.Галика. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. – Випуск. ІХ. С. 305 – 325. (0,8 др. арк.) (авторська участь – 13 с., 0,4 др. арк.)
 6. Біла С., Калька Н. Брейн-ринг як одна з нетрадиційних форм навчання при вивченні історії рідного краю // Збірник наукових праць студентів історичного факультету / За ред. проф. Л.Тимошенка, доц. В.Галика. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. – Випуск. ІХ. – С. 295 – 304. (0,4 др. арк.) (авторська участь – 5 с., 0,2 др. арк.)
 7. Біла С., Байкенич Андріана, Лецик Роксолана. Методика використання дидактичних ігор, зокрема брейн-рингу при вивченні історії рідного краю // Збірник наукових праць студентів історичного факультету / За ред. проф. Л.Тимошенка, доц. В.Галика. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020. – Випуск. Х. – С.222-229. (0,4 др. арк.) (авторська участь – 0,2 др. арк.)
 8. Біла С., Блажко П., Калька Н. Характерні риси та види мультимедійних презентацій у науковій літературі // Збірник наукових праць студентів історичного факультету / За ред. проф. Л.Тимошенка, доц. В.Галика. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020. – Випуск. Х. – С.230-239. (0,4 др. арк.) (авторська участь – 0,2 др. арк.)
 9. Біла С., Місяйло М. Наукові дидактичні дослідження про теоретико-методичні засади вивчення видатних історичних діячів на краєзнавчих факультативах // Збірник наукових праць студентів історичного факультету / За ред. проф. Л.Тимошенка, доц. В.Галика. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020. – Випуск. Х. – С.240-250. (0,4 др. арк.) (авторська участь – 0,2 др. арк.)
 10. Біла С., Фульмес М. Історичні теоретичні знання: основні види та їх характеристика // Збірник наукових праць студентів історичного факультету / За ред. проф. Л.Тимошенка, доц. В.Галика. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020. – Випуск. Х. – С.251-259. (0,4 др. арк.) (авторська участь – 0,2 др. арк.)
 11. Кіт Ярина, Біла Світлана. Характеристика методичних засад формування аксіологічної компетентності у дидактичній літературі // Збірник наукових праць студентів історичного факультету / За ред. проф. Леоніда Тимошенка, доц. Володимира Галика. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2021. – Випуск ХІ. – С. 234-243. (0,4 др. арк.)  (авторська участь – 0,2 др. арк.) (інші наукові видання)
 12. Клевець Аліна, Біла Світлана. Словесно-монологічні методи навчання історії. Історіографія проблеми // Збірник наукових праць студентів історичного факультету / За ред. проф. Леоніда Тимошенка, доц. Володимира Галика. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2021. – Випуск ХІ.  – С. 244-249. (0,4 др. арк.) (авторська участь – 0,2 др. арк.) (інші наукові видання)
 13. Петеш Х., Біла С., Лозинська І. Історична пам’ять в науковій та дидактичній літературі // Збірник наукових праць студентів історичного факультету /За ред. проф. Леоніда Тимошенка, доц. Володимира Галика. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2021. – Випуск . – С. 250-255. (0,5 др. арк., авт. участь – 0,2 др. арк.) (інші наукові видання)
 14. Росоха Аліна, Біла Світлана. Теоретико-методичні засади застосування ілюстрацій на уроках історії. стан вивчення проблеми // Збірник наукових праць студентів історичного факультету / За ред. проф. Леоніда Тимошенка, доц. Володимира Галика. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2021. – Випуск ХІ. – С. 256-263. (0,4 др. арк.) (авторська участь – 0,2 др. арк.) (інші наукові видання)
 15. Біла С. Методичні засади створення музеїв у закладах освіти // Спадщина Івана Франка в контексті дослідження проблем історії, культури і музеєзнавства від найдавніших часів до сучасності: матеріали ІІ-го міжнародного з’їзду архівістів і хранителів музеїв в Нагуєвичах присвяченого 105-м роковинам смерті українського генія, 27 травня 2021 р., Нагуєвичі / Ред. кол. Б. Лазорак (голов. ред.), П. Гриценко, Л. Тимошенко, О. Петречко, В. Александрович та ін. – Нагуєвичі-Дрогобич: Посвіт, 2021. – С. 27-28. (0,1 др. арк.) (міжнародна конференція)

Внесок у розвиток кафедри. Виконує обов’язки заступника зав. кафедри. Є укладачем освітньо-професійних програм, освітньо-кваліфікаційних характеристик та навчальних планів зі спеціальності «Історія». Координує співпрацю кафедри з органами управління та закладами освіти. Є співорганізатором проведення виїзних засідань кафедри, спільних науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів із загальноосвітніми навчальними закладами. Є співорганізатором профорієнтаційної роботи та проведення щорічного Дня відкритих дверей на факультеті. Є співорганізатором факультетських виховних заходів, студентських наукових конференцій.

Бере участь у дослідженні кафедральної теми «Польські та українські історики в ХІХ – ХХ ст.: співпраця, конфлікти, рецепція». Індивідуальна тема: «Польська та українська історіографія другої половини ХІХ – ХХ століть про поширення унії у Львівській, Перемишльській, Луцькій єпархіях»

Сфера наукових зацікавлень: унійні процеси у Львівській та Перемишльській єпархіях (друга половина XVII – початок XVIII ст.); інноваційні методи навчання історії

Учасник міжнародних та всеукраїнських конференцій, зокрема за період 2015- 2020 рр. взяла участь у роботі понад 25-ти наукових конференцій.

Член оргкомітетів Дрогобицьких Міжнародних наукових історико-краєзнавчих конференцій.

Систематично керує написанням курсових і випускових (магістерських) робіт студентів. Під її керівництвом було опубліковано 14  наукових статей студентів історичного факультету.

Оновлено: 31 Січня, 2022