Перелік компонентів освітньо-професійної програми «Середня освіта (Історія) та правознавство» (240 кредитів ЄКТС)

 1. ОБОВ′ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Вікова фізіологія та шкільна гігієна
 • Іноземна мова
 • Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
 • Фізичне виховання
 • Філософія
 • Психологія
 • Педагогіка
 • Інклюзивна освіта
 • Інформаційно-комунікаційні технології
 • Виробнича (педагогічна) практика
 • Підсумкова атестація

 

1.1. Обов′язкові компоненти предметної спеціальності «Середня освіта (Історія)»

 

1.2. Обов′язкові компоненти додаткової спеціалізації «Правознавство»

 

 1. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

2.1. Вибіркові компоненти предметної спеціальності «Середня освіта (Історія)»

Вибір компоненту з блоку (студент обирає 1 дисципліну з кожного блоку)

Вибірковий компонент з блоку 1

Вибірковий компонент з блоку 2

Вибірковий компонент з блоку 3

Вибірковий компонент з блоку 4

Вибірковий компонент з блоку 5

Вибірковий компонент з блоку 6

Вибірковий компонент з блоку 7

2.2. Вибіркові компоненти додаткової спеціалізації «Правознавство»

Вибірковий компонент з блоку 8

Вибірковий компонент з блоку 9

 • Кримінальне і кримінально-процесуальне право України
 • Адміністративне право України

Дисципліни загальноуніверситетського блоку

Вільний вибір студента (студент обирає 1 дисципліну кожного семестру)

 • Вибіркова дисципліна 1
 • Вибіркова дисципліна 2
 • Вибіркова дисципліна 3
 • Вибіркова дисципліна 4

Силабуси

Оновлено: 16 Грудня, 2021