Перелік компонентів освітньо-професійної програми «Середня освіта (Історія) та правознавство» (90 кредитів ЄКТС)

  1. ОБОВ′ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

1.1. Обов′язкові компоненти предметної спеціальності «Середня освіта (Історія)»

1.2. Обов′язкові компоненти додаткової спеціалізації «Правознавство»

 

  1. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

2.1. Вибіркові компоненти предметної спеціальності «Середня освіта (Історія)»

(студент обирає 1 компонент з кожного блоку)

Вибірковий компонент з блоку 1

Вибірковий компонент з блоку 2

Вибірковий компонент з блоку 3

Вибірковий компонент з блоку 4

2.2. Вибіркові компоненти додаткової спеціалізації «Правознавство»

Вибір компоненту з блоку

(студент обирає 1 компонент з кожного блоку)

Вибірковий компонент з блоку 5

Вільний вибір студента (студент обирає 1 дисципліну з блоку)

Силабуси

Оновлено: 16 Грудня, 2021