Кафедра правознавства, соціології та політології

 

Завідувач кафедри – доктор соціологічних наук, професор Щудло Світлана Андріївна.

Поштова адреса: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 36, ауд. 7;
Електронна адреса кафедри: kpspddpu@gmail.com

Рік заснування кафедри – 2002 р.

Професорсько-викладацький склад кафедри: 9 викладачів, з них: 1 доктор соціологічних наук (професор), 8 кандидатів наук:4 кандидати юридичних наук, 1 кандидат соціологічних наук, 1 кандидат політичних наук, 2 кандидати історичних наук, 1 кандидат філософських наук (8 доцентів).

 

 

Щудло Світлана Андріївна Щудло Світлана Андріївна

завідувач кафедри доктор соціологічних наук, професорКонтактні засоби зв’язку:s.shchudlo@dspu.edu.ua
Комарницький Ярослав Михайлови Комарницький Ярослав Михайлович

кандидат історичних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:y.komarnytskyi@dspu.edu.ua 

Мірчук Ірина Леонідівна Мірчук Ірина Леонідівна

кандидат філософських наук, доцент

Контактні засоби зв’язку: i.mirchuk@dspu.edu.ua

Зелена Оксана Ярославівна Зелена Оксана Ярославівна

кандидат політичних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку: o.zelena@dspu.edu.ua

Тиміш Лідія Ігорівна Тиміш Лідія Ігорівна

кандидат історичних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку: l.tymish@dspu.edu.ua

Проць Олександра Євстахіївна Проць Олександра Євстахіївна

кандидат юридичних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку: o.prots@dspu.edu.ua

Копельців-Левицька Єлизавета Деонізіївна Копельців-Левицька Єлизавета Деонізіївна

кандидат юридичних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:e.levytska@dspu.edu.ua

Гвоздецька Богданна Григорівна Гвоздецька Богданна Григорівна

кандидат соціологічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:b.hvozdetska@dspu.edu.ua

Кантор Наталія Юріївна Кантор Наталія Юріївна

кандидат юридичних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:natalia.kantor@dspu.edu.ua

Задорожний Назар Михайлович Задорожний Назар Михайлович

викладач

Контактні засоби зв’язку: toftain@gmail.com

Матолич Наталія Орестівна

Матолич Наталія Орестівна

старший лаборант

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін

Обов’язкові компоненти галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 014 «Середня освіта (Історія) та правознавство» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

 • Теорія держави і права
 • Конституційне право України
 • Цивільне і цивільно-процесуальне право України

 

Вибіркові компоненти галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 014 «Середня освіта (Історія) та правознавство» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

 • Історія держави і права України
 • Господарське і господарсько-процесуальне право України
 • Кримінальне і кримінально-процесуальне право України
 • Адміністративне право України

 

Обов’язкові компоненти галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 014 «Середня освіта (Історія) та правознавство» другого (магістерського) рівня вищої освіти:

 • Права людини

Вибіркові компоненти галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 014 «Середня освіта (Історія) та правознавство» другого (магістерського) рівня вищої освіти:

 • Освітнє право України
 • Порівняльне правознавство
 • Шкільний курс “Громадянська освіта” та методика його навчання у закладах середньої освіти ІІІ ступеня

Дисципліни з міжфакультетського вибіркового економіко-правничого блоку:

 • Трудове право України
 • Сімейне право України
 • Освітнє право України
 • Правознавство

Дисципліни з міжфакультетського вибіркового суспільно-політичного блоку:

 • Соціологія
 • Соціологія освіти
 • Політологія

 

Напрями наукових досліджень 

Пріоритетний напрям відповідно до Закону України: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

Пріоритетні напрями відповідно до наказу ректора: Буття людини в сучасному суспільстві: філософсько-культурологічний вимір.

Теми НДР кафедри:

 1. Політична та правова соціалізація молоді в умовах формування громадянського суспільства (термін виконання теми 2003–2007 рр.). За результатами виконання теми опубліковано 21 підручник і посібник (150, 57 др. арк.), 111 статей (50,2 др. арк.) і 9 тез (1,3 др. арк.).
 2. Вища освіта у формуванні громадянської ідентичності особистості: соціально-політичний та правовий аспекти (термін виконання теми 2008–20012 рр.). Основні публікації: 5 монографій (50,34 др. арк.), 15 навчальних посібників загальним обсягом 1029 с., 141 стаття (75,1 др. арк.).
 3. Молодь у сучасних євроінтеграційних процесах: правові, історико-політичні та соціокультурні аспекти (термін виконання теми 2013–2017 рр.; науковий керівник: доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри Щудло С. А.). Тема охоплює теоретичні і практичні проблеми інтеграції молоді в європейський простір у складних умовах сьогодення. Основні публікації: 6 монографій (43 др. арк.), 20 навчальних посібників загальним обсягом (89,08 др. арк.), 161 стаття (93,33 др. арк.).
 4. Сьогодні тема науково-дослідної роботи кафедри «Молодь в суспільстві ризику: виклики інституційних змін в Україні» (термін виконання теми 2018–2022 рр.; науковий керівник: доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри Щудло С. А.).
Оновлено: 24 Січня, 2022