Соціологія – Перший (бакалаврський) рівень

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 054 Соціологія

Освітня програма: Соціологія

1.ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1 Нормативні навчальні дисципліни)
Іноземна мова
Філософія
Українська мова (за проф.спрямуванням)
1.2 Вибіркові навчальні дисципліни

(1.2.1 Дисципліни самостійного вибору навчального закладу)

Історія України
Історія української культури
Політологія
Правознавство
Фізичне виховання
1.2 Вибіркові навчальні дисципліни

(1.2.2 Дисципліни вільного вибору студента)

Економічна теорія
Основи підприємництва
Трудове право України
Сімейне право України
Логіка
Риторика
Валеологія
Основи екології
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
Україна в Європі та світі
ІІ ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
2.1 Нормативні навчальні дисципліни
Вища математика
Демографія
Вступ до соціології
Соціальна політика
Соціальна психологія
Вступ до теорії ймовірностей та математичної статистики
Історія соціології
Соціологія особистості і малих груп
Соціальна структура суспільства
Методологія та методи соціологічних досліджень
Методи комп’ютерної обробки соціологічних даних
Методи аналізу соціологічної інформації
Соціологія молоді
Сучасні соціологічні теорії
Соціологія культури
Етносоціологія
Соціологія праці та управління
Соціологія освіти
Соціологія політики
Практики
Соціологічна навчальна (2 т.)
Соціологічна виробнича (2 т.)
Соціологічна виробнича (6 т.)
2.2 Вибіркові навчальні дисципліни
2.2.1 Дисципліни самостійного вибору вищого навчального закладу
Основи інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій
Історія суспільної думки
Основи наукових досліджень
Право інтелектуальної власності
Професійна етика соціолога
Організація вибіркового дослідження
Якісні методи в соціології
Презентація  соціологічних даних
2.2.2 Дисципліни вільного вибору студента
Громадянське суспільство
Соціальний і культурний капітал
Культурна антропологія
Соціологія цінностей
Паблік рілейшінз
Соціологія девіантної поведінки
Соціологія громадської думки та масової комунікації
Сучасні медіасистеми
Соціологія сім’ї
Соціологія гендеру
Конфліктологія
Соціологія конфлікту
Соціологічний моніторинг якості освіти
Освітнє право
Соціологія права
Соціологія регіонів
Політика регіонального розвитку
Місцеве самоврядування
Соціологія міста
Соціологія територіальних громад
Управління соціальними проектами
Соціологія міграції
Тренінг психології спілкування
Візуальна соціологія
Практикум з соціології освіти
Практикум з соціології управління
Блок необов’язковий
Іноземна мова (англійська)
Іноземна мова (польська)
Підсумкова атестація

 

Оновлено: 12 Березня, 2021