Меню

Громадське обговорення. Архів

ПРОЄКТ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ НА 2022-2025

ПРОЄКТ Статуту для громадського обговорення

ПРОЄКТ  Стратегія розвитку Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Проєкт Положення про практику здобувачів вищої освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Проєкт Положення про порядок визнання у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти

Проєкт нової редакції Положення про навчально-методичний відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Проєкт Положення про науково-педагогічну практику аспірантів 

Проєкт Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора університету

Проєкт Положення про організаційний комітет із проведення виборів ректора університету

Проєкт Положення про порядок акредитації представників засобів масової інформації на виборах ректора університету

Проєкт Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками для участі у виборах ректора університету

Проєкт Положення про порядок організації роботи офіційних спостерігачів на виборах ректора університету

Проєкт Положення про порядок подання та розгляду скарг під час проведення виборів ректора університету

Проєкт Положення про порядок проведення виборів ректора університету

Проєкт  зміни до колективного договору  Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка на 2017-2020 роки

Проєкт плану використання бюджетних коштів на 2021 рік

Проєкт Положення про інституційний репозитарій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Проєкт Порядку виготовлення дипломів доктора філософії у ДДПУ ім.І.Франка

Проєкт Положення про навчальну лабораторію Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Проєкт Положення про організацію освітнього процесу у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка

Проєкт нової редакції Положення про навчально-методичний відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Проєкт Положення про навчально-наукову лабораторію Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

ПРОЄКТ СТАТУТУ ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ про програму практики здобувачів вищої освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка