Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія»

MainImgСкотна Надія Володимирівна
Ректор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

tab01

Шановні колеги, автори та читачі!

Ми хотіли б запросити вас до дослідницького співтовариства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Приєднуйтесь до нас!

 

«Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Філософія» включено до Переліку наукових фахових видань рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ № 1222 від 07.10.2016 р.).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 21252-11052Р від 16.02.2015 року Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України.

Мови: українська, англійська, польська, російська.

Періодичність: 1 раз на рік.

У збірнику публікуються статті з актуальних проблем філософського і гуманітарного знання.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також тих хто цікавиться проблемами філософії, історії філософії, світової і вітчизняної духовної культури.

Редакція проводить безперервну роботу з включення збірника наукових праць «Проблеми гуманітарних наук. Серія «Філософія» у міжнародні електронні бібліотеки, каталоги та наукометричні бази задля входження в світовий науковий інформаційно-комунікативний простір, а також підвищення рейтингу журналу та індексів цитування наших авторів. Розміщення «Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Філософія»  в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: Google Scholar, Research Bib, ICI World of Journals. Кожному опублікованому матеріалу присвоюється міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (digital object identifier).

 

Міжнародний стандартний серійний номер:

ISSN 2522-4727
Problemi gumanìtarnih nauk. Serìâ Fìlosofìâ (Print)

ISSN 2522-4735
Problemi gumanìtarnih nauk. Serìâ Fìlosofìâ (Online)

Перейти на сайт: http://kaf-filosofii.dspu.edu.ua/

Оновлено: 18 Червень, 2019