Меню

Філологічний факультет. 2020 рік

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Спеціальність 014 «Середня освіта (Мова і література (польська))»
Спеціальність 014 «Середня освіта (Українська мова і література)»

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Спеціальність 014 «Середня освіта  (Мова і література (польська))»
Спеціальність 014 «Середня освіта (Українська мова і література)»