↑ Повернутись до Кафедра української мови

Зубрицька Марія Іванівна

кандидат філологічних наук, доцент  кафедри української мови

Зубрицька Марія Іванівна

1992 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Бойківська іменникова словозміна». Автор 40 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: діалектна словозміна та фраземіка говірок бойківсько-закарпатського порубіжжя, лінгвостилістика.

Основні публікації
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України:
  1. Зубрицька М. І. Діалектні явища словозміни (на матеріалі «Галицько-руських народних приповідок» Івана Франка) // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – К.: Твім Інтер, 2011 – Вип. 38. –Ч. 2– С.723–732.
  2. Зубрицька М. І. Символіка фразеологічних одиниць та їхня авторська інтерпретація. // Молодь і ринок : Щомісячний науково-педагогічний журнал. – № 4 (99). – Дрогобич, 2013. – С. 53–57.
  3. Зубрицька М. І. Рідна говірка на сторінках Франкових оповідань // Молодь і ринок.: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – № 10. – Дрогобич, 2014.
  4. Зубрицька М.І. Сакральне наповнення та стилістико-функціональні особливості фразеологічних одиниць із компонентом душа і серце (на матеріалі малої прози Івана Франка) // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Зб.наук. праць. Випуск 25. т.1– Одеса, 2016. – С.33-35.
Посібники з грифом університету:
  1. Зубрицька М. І., Мельник Л. Б. Методика навчання української мови. Практикум (Частина 1). – Дрогобич: Коло, 2015. –76 с.