↑ Повернутись до Кафедра української мови

Стецик Марія Степанівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови

Стецик Марія Степанівна

1998 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Поетика новел Василя Стефаника в контексті художнього перекладу (на матеріалі російських перекладів)». Автор понад 65 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: художній дискурс (лінгвопоетичні студії).

Основні публікації
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України:
 1. Стецик М. С., Яким М. Б. “Усе святе, усе неповториме…” (штрихи до проблеми лінгвопоетичного вияву сакруму в творчості Ліни Костенко) // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: Збірник наукових праць / наук. ред. Бунчук Б.І. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – Вип. 506–508: Слов’янська філологія. – С. 230–241.
 2. Стецик М. С. Російськомовна стефаникіана: здобутки, втрати і “безконечний залишок непізнаного” // Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник. Випуск 40/1. – К., 2010. – С. 117–123.
 3. Стецик М. С., Баранська Л. Б. «У кожному звуці живе Україна» (Вербальний образ України в поезії Івана Гнатюка) // Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2012. – № 8. – С. 67–71.
 4. Стецик М. С. «Коротко – як діагноз» (генетичні особливості афоризмів у романі Ліни Костенко «Записки українського самашедшого») // Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2012. – № 9. – С. 104 – 108.
 5. Стецик М.С. Сакральний антропонімікон Дмитра Павличка / Марія Стецик // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Випуск 659. Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2013. – С. 196–202.
 6. Стецик М.С. Епітет Василя Стефаника крізь призму різночасових російськомовних перекладів // Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. – № 3 (98) березень 2013. – С. 84–88.
 7. Стецик М.С. Говіркове мовомислення Василя Стефаника крізь призму російськомовних перекладів /В.И.Даль в мировой культуре: сб.науч.работ. – Частьтретья. – Луганск – Москва: изд-во ВНУ ім. В.Даля, 2014. – С. 240–258.
 8. Стецик М. С. «Прикрі несподіванки» мовної спорідненості і художній переклад // Філологічні студії. Науковий вісник  Криворізького національного університету  / За заг. ред. Ж.В.Колоїз. – Випуск 13. – Кривий Ріг, 2015. – С. 355 – 365.
 9. Стецик М.С. «Хресна дорога. П’ятнадцята стація» (поезія Майдану в сакральному вимірі /Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 772.Романо-слов’янський дискурс. –Чернівці, 2016. –С. 91-99.
 10. Стецик М., Біда І. Сакральний лінгвопростір новелістики Василя Стефаника/ Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 772 .Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці, 2016. –С. 99-106.
 11. Стецик М.С. Український культурний іменник як фрагмент поетичного ономастикону Ліни Костенко // Актуальні проблеми філології та перекладу: Збірник наукових праць. – Вип. 10.Т.3 (Р-Я). – Хмельницький, 2016.–С.94-102.
 12. Стецик М.С. Афоростикон роману Л.Костенко «Записки українського сумашедшого» // Актуальні питання філологічних наук: наукові дискусії: Міжнародна  науково-практична конференція,Одеса, 23-24 вересня 2016 р. – С. 37-41.
 13. Стецик М. Новели Василя Стефаника в російській транскрипції: перекладність, неперекладність, цензура // Вісник Львівського університету. Серія філологічна 2017. вип. 64, ч. 2. Львів: Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017.– С.318 – 326.
 14. Стецик М.   «Незглибима глибінь» Стефаникового слова (до проблеми жанрової зумовленості авторського мовомислення)// Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія:Філологічні науки  (мовознавство): Збірник наукових праць.– № 7. – Дрогобич, 2017. – С. 190 – 194.
 15. Стецик М. Поезія війни в лінгвостилістичному вимірі // Рідне слово в етнокультурному вимірі : Збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С.342 – 352.
 16. Стецик М. Поема Івана Франка «Мойсей» як лінгвоментальний феномен  // Проблеми гуманітарних наук. Збірник наукових праць. Філологія. –  Випуск 38.– Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – С. 123 – 134.
 17. Стецик М., Біда І. Сакральна лексика в новелах Василя Стефаника //Проблеми гуманітарних наук. Збірник наукових праць. Філологія. – Випуск 38.   – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – С.348 – 356.
 18. Стецик М.С. Новели Василя Стефаника в російській транскрипції: перекладність, неперекладність, цензура // Вісник Львівського університету. Серія філологічна 2017. – Вип. 64, ч. 2. – Львів: Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017 р.–   С. 318 – 326.
 19. Стецик М.С.  «Глаголи вічного життя» в художній візії Ліни Костенко // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції до 70-річчя від дня народження професора В.Г.Скотного «Актуальні проблеми філософії освіти: загально філософські, психолого-педагогічні та організаційні виміри». – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2018 р.–   С. 171 – 179.
 20. Стецик М.С. Фрагменти перекладознавчих студій над поетикою назви Василя Стефаника // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Збірник наукових праць.– Випуск 1 (39). – Ужгород, 2018. –С. 42– 47.
 21. Стецик М.С. «Пісне, моя ти сердечна дружино!» (символема «пісня» в поетичних текстах Івана Франка) // Нагуєвицькі читання: Збірник наукових праць / Ред. кол. П.Іванишин (голова), О.Баган (заст. голови), Б.Лазорак (заст. голови) та ін. Дрогобич: Посвіт, 2019. Вип. 5. С.82– 95
 22. Стецик М. «Поезії дивнії чари». Поема Івана Франка «Мойсей»: фрагменти текстової стереометрії / НАН України. Інститут Івана Франка; [відповід.ред. А.Швець; наук.ред.: К.Дронь, І.Котик, М.Лапій; передм. А.Швець; редкол. : Є.Нахлік (гол.) та ін. ]. Львів, 2020. С.129 – 142.
Публікації у закордонних наукових виданнях та у міжнародних науково-метричних базах даних:
 1. Стецик М.   «Незглибима глибінь» Стефаникового слова (до проблеми жанрової зумовленості авторського мовомислення) // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія:Філологічні науки  (мовознавство): Збірник наукових праць.– № 7. – Дрогобич, 2017.  – С. 190 – 194.
 2. Стецик М. Поезія війни в лінгвостилістичному вимірі // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Збірник наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка. – Дрогоби  :Посвіт,2017. – С. 342 – 352.
 3. Стецик М.С. Діялектне мовомислення Василя Стефаника як лінгвоестетичний феномен (крізь призму перекладу) // Branch of Ukrainian Studies of Maria Curie-Sklodovska University in Lublin/ Spheres of culture/ Volume XVII. S. 285–292.
 4. Стецик М., Баранська С. «Уся Україна – суцільний Майдан» (знаковий топонімікон поезії Майдану). Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологічні науки» (мовознавство)» : Збірник наукових праць. Дрогобич, 2019. № 11.С.133 – 139.
 5. Стецик М.С. Цитатно-ремінісцентний (інтертекстуальний) вимір поетичного дискурсу Майдану. Рідне слово в етнокультурному вимірі: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Посвіт, 2019. С. 78 – 88.
 6. Стецик М.С. Лінгвоментальний феномен слово-мова в художньому світі Ліни Костенко / Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). № 13, 2020. С. 177–182.
Посібники з грифом університету:
 1. Стецик М., Куцик О., Колечко М. Порівняльна типологія східнослов’янських мов. Практикум. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 38 с.
 2. Стецик М.С., Баранська Л.Б. Стилістика української мови: матеріали для практичних занять та самостійної роботи. – Дрогобич, 2017. – 87 с.