↑ Повернутись до Кафедра української мови

Пілько Орест Степанович

старший викладач  кафедри української мови

Пілько Орест Степанович

Працює над дисертаційним дослідженням «Фраземіка наукових праць Івана Франка». Автор 14 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: фразеографія наукових праць Івана Франка, фраземний корпус українських перекладів Святого Письма.

Основні публікації
Публікації у закордонних наукових виданнях та у міжнародних науково-метричних базах даних:
  1. Пілько О. С. Прономінальна та нумеральнафраземіка наукових праць Івана Франка // Spheres of Culture / Ed. byIhor Nabytovych. – Lublin 2013 –  Vol. ІІІ –  st. 305–314.
  2. Пілько О. С. Фраземіка польськомовних наукових праць Івана Франка у порівнянні з авторськими перекладами українською мовою // Spheres of culture: Jornal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Culturel Snudies.– Lublin:Maria Curie-Skladowska Universitu, 2015 – Vol. IX – st.115–121.