↑ Повернутись до Кафедра української мови

Легка Леся Іванівна

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови

Легка Леся Іванівна

У 2016 р. захистила кандидатськау дисертацію на тему «Акцентна система дієслів у поетичних творах Лесі Українки ( у порівнянні з тогочасною та сучасною нормами)». Автор 15 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: акцентна система дієслів у поетичному мовленні Лесі Українки

Основні публікації
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України:
  1. Легка Л.І. Наголошування дієслів із суфіксом -і в поетичному мовленні Лесі Українки // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2012. – № 8. – С. 139–143.
  2. ЛегкаЛ.І. Функціонування національних та іншомовних термінів в галузі фізичної культури та спорту // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2013. – № 4 (99) – С. 120–123.
  3. Легка Л.І.Значеннєва диференціація за допомогою наголосу інфінітивних форм дієслів у  поетичному мовленні Лесі Українки //Збірник наукових праць ДДПУ  ім. Івана Франка: Проблеми гуманітарних  наук. – Дрогобич,2015.- Вип. 36.- С.69 –77.
  4. Легка Л.І. Акцентна характеристика дієслів із суфіксом  -и- у поезії Лесі Українки //Типологія та функції мовних  одиниць: наук. журн. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т. ім. Лесі Українки, 2016 – №1(5).– С.77–90.
  5. Легка Л. І.  Наголошування дієслів із суфіксом –ну-  у поетичних творах Лесі Українки та Івана Франка // Проблеми гуманітарних наук. Філологія. – Дрогобич, 2016. – Вип. 38. – С. 189–198.
  6. Легка Л. І. Наголошування суфіксальних та префіксально-суфіксальних дієслів із суфіксом –ува-(-юва-) в поетичних творах Івана Франка  // Науковий журнал «Молодий вчений» № 4.3. (44.3) – 2017. – С. 118–121.
  7. Легка Л. І. Акцентна характеристика дієслів третього структурного класу із суфіксом –а- (-я-) у поетичному мовленні Івана Франка // «Молодий вчений».– № 31 (55.1) березень 2018. – С. 89 –92.
  8. Легка Л.І. Акцентні норми у мові професійного спілкування (дидактичний матеріал) // Молодий вчений, № 42. (68.2), квітень 2019. С. 124-127.
Публікації у закордонних наукових виданнях та у міжнародних науково-метричних базах даних:
  1. Легка Л. І. Суфіксальне нерухоме наголошування дієслів у поетичному мовленні Лесі Українки // Spheres of Culture / Ed. By Ihor Nabytovych. – Lublin – Vol. 3 – S. 314–322.
  2. Легка Л. І. Наголошування суфіксальних та префіксально-суфіксальних дієслів із суфіксом –ува-(-юва-) в поетичних творах Івана Франка // Молодий вчений. – №43(44.3) 2017. – С. 118–121.