↑ Повернутись до Кафедра української мови

Галів Уляна Богданівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови

Галів Уляна Богданівна

2013 року захистила кандидатську дисертацію на тему  «Ідеографічний словник поетів-шістдесятників: семантика, когніція, мотивація». Автор понад 20 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: лексикографічна параметризація поетичної мови

Основні публікації
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України:
 1. Галів (Міщук) У.Б.Мовосвіт природи в поезії Л. Костенко, В. Стуса, М. Вінграновського // Культура слова. – 2012. – №77. – С. 114–119.
 2. Галів (Міщук) У.Б. Роль експресем у творі І. Франка «Коваль Бассім» // Збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Вип. 1. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 245–250.
 3. Галів (Міщук) У.Б. Засоби вираження емотивності як лінгвоментальні формули (на прикладі поезій Л. Костенко, В. Стуса, М. Вінграновського) // Рідне слово в етнокультурному вимірі. Зб. наук. праць. – Дрогобич, 2013. – С. 53–60.
 4. Галів У.Б. Функціонально-стилістичне навантаження фразем у прозі Івана Франка (на матеріалі повістей «Великий шум» та «Петрії і Довбущуки») // Проблеми гуманітарних наук. Філологія. – Дрогобич, 2016. – Вип. 38. – С. 154 – 161.
 5. Галів У. Б. Позасловникова лексика у творах Василя Стуса // Науковий вісник ДДПУ імені Івана Франка. Серія: «Філологічні науки» (мовознавство). – № 9. – 2018. – С. 47 – 50.
 6. Галів У. Функціонально-стилістичне навантаження фразем у прозі Івана Франка (на матеріалі повістей «Великий шум» та «Петрії і Довбущуки»). Проблеми гуманітарних наук : зб. наук. праць ДДПУ імені І.Франка. Вип. 38. Філологія. Дрогобич, 2016. С. 154 – 161
 7. М. Галів, У. Галів. Німецьке початкове шкільництво на Дрогобиччині у роки нацистської окупації (1941 – 1944). Східноєвропейський історичний вісник. 2017. Вип. 4. С. 69 – 78
 8. Галів У. Б. Позасловникова лексика у творах Василя Стуса. Науковий вісник ДДПУ ім.І.Франка. Серія: «Філологічні науки» (мовознавство). Дрогобич, 2018. №9. С. 47 – 50.
 9. У. Галів, Т. Мельник. Національно маркована лексика як домінанта мовостилю Любові Проць (на матеріалі поетичної збірки «Полювання на світло»)./Проблеми гуманітарних наук. Серія: «Філологія», 2018. Вип. 42. С. 18 – 26.
 10. Галів У. Б. Метафора в мовній картині світу Любові Проць. Науковий вісник ДДПУ ім.І.Франка. Серія: «Філологічні науки» (мовознавство). Дрогобич, 2019. № 12. С. 26 – 29.
 11. Галів У. Б. Лексичний повтор як засіб стилістичного увиразнення поетичного тексту (на матеріалі збірки Ліни Костенко «Мадонна перехресть»). Науковий вісник ДДПУ ім.І.Франка. Серія: «Філологічні науки» (мовознавство). Дрогобич, 2020. № 13. С. 127 – 131.

Посібники з грифом університету:

 1.  Галів У., Легка Л. Українська мова за професійним спрямуванням: завдання для аудиторної та самостійної роботи. Навчально-методичний посібник. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2019. – 103 с.