Шалата Михайло Йосипович

Шалата Михайло Йосипович – кандидат філологічних наук, професор.

1970 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Маркіян Шашкевич. Життя і громадсько-культурна діяльність». Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: творчий доробок письменників ХІХ – ХХ століть.

Основні публікації
Монографії:
 1. Шалата М.Й. БУДИТЕЛІ: «Руська Трійця» та її послідовники: Нариси. / Михайло Шалата // – Дрогобич: Коло, 2011. – 112 с., іл.
 2. Шалата М.Й. Світова великість поета. (Іван Франко). – Дрогобич: Коло, 2012. – 120 с. (7,5 др. арк.)
Статті у фахових виданнях:
 1. Шалата М.Й. Митрополит Михайло Левицький і літературне життя Галичини періоду «Весни народів» // Слово і час. – 2017. – №5. – С. 38 – 44.
Статті у інших наукових виданнях:
 1. Шалата М.Й. Життя і слово Франкової дочки / Михайло Шалата // Франко-Ключко А. Для Тебе, Тату: [Мемуари. Оповідання. Нариси, есеї, промови. Статті. Листи]. – Київ: Ярославів Вал, 2010. – С. 5 – 70.
 2. Шалата М.Й. До скарбниці української літературної класики / Михайло Шалата // Бордуляк Т. Невідомі твори. – Львів: ПАІС, 2010. – С. 3 – 36.
 3. Шалата М.Й. Зброя і пісня / Михайло Шалата // Співаник УПА. – Дрогобич: Сурма, 2010. – С. 5 – 30.
 4. Шалата М.Й. І я був школярем у школі Шкільника // Михайло Шкільник. З методичної спадщини: [Збірник]. – Львів, 2011 – С. 333 – 340 (0,5 др.арк.)
 5. Шалата М.Й. ТРИЛИСНИК ПАМ’ЯТІ: Стаття. Спогади. / Михайло Шалата // – Дрогобич, 2011. – 46 с.
 6. Шалата М.Й. Іван Франко у спогадах та інтерпретаціях дочки / Михайло Шалата // Франкознавчі студії: Збірник наукових праць. – Вип. 5. – Дрогобич: Коло, 2012. – С. 575 – 603.
 7. Шалата М.Й. Маркіян Шашкевич – ідейний натхненник Олеся Бабія // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів. – – Вип. 21. – С. 802 – 824.
 8. Шалата М.Й. Вічний у вселюдському поступі. [Про І. Франка] // Франкознавчі студії: Збірник наукових праць. – Дрогобич: Коло, 2015. –  Випуск 6. – С. 3 – 8.
 9. Шалата М.Й. Іван Франко у школі при церкві Святої Трійці в Дрогобичі // Франкознавчі студії: Збірник наукових праць. – Дрогобич: Коло, 2015. –  Випуск 6. – С. 173 – 190.
 10. Шалата М.Й. “Руська Трійця” та її Русалка Дністровая у сучасних дослідженнях (1991-2011) // Studia Ingardeniana. – Volume III. – Lublin, 2013. – C. 47-60.
 11. Шалата М.Й. Святість Шевченкового імени у Франковому селі // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 25: Шевченко і Соборна Україна. – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2015. – С. 294 – 298.
 12. Шалата М.Й. Розмисли про українського пророка // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 25 : Шевченко і Соборна Україна. – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2015. – С. 493 – 497.
 13. Шалата М. Й. Володар педагогічно-делікатного таланту // Святослав Процик: Спогади. Матеріали. Статті. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 27 – 34.
 14. Шалата М. Й. Особа виняткового значення та її портрет. [Про М. Шашкевича] // Гоян Я. Маркіян Шашкевич: Апостол духа: Портрет. – Київ: Українська мить, Ін Юре, 2017. – С. 6 – 17.
 15. Шалата М. Й. Його слава – Україна // Іван Гнатюк: життя і творчість. (Серія «Літературні профілі»). – Львів: Сполом, – С. 130 – 135.
 16. Шалата М. Й. Порфирій Яременко як людина і вчений // Палкий трударнауки та освіти: Збірник на пошану проф. П. Яременка. – Дрогобич: Коло, 2018. – С. 34 – 52.