Новак Сніжана Михайлівна

Новак Сніжана Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент.

2008 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Творчість Володимира Бірчака 20–40-х років ХХ століття в українському літературному процесі». Автор близько 20 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: українська література ХХ століття, проблема національного відродження в українській літературі ХХ століття.

Основні публікації
Посібники:
  1. Новак С.М. Історія української літератури (ХХ століття, частина І): Практикум: Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Коло, 2015. – 60 с.
  2. Новак С.М., Дмитрів І.І. Методичні рекомендації до проходження асистентської практики: навчально-методичний посібник [для підготовки фахівців ОКР “Магістр” спеціальності “8.02030301. Українська мова та література”]. – Дрогобич : Коло, 2015.– 40 с.
Статті у фахових виданнях:
  1. Новак С. М. Тематичні обрії публіцистики Володимира Бірчака (за матеріалами газети “Українське слово”) // Прикарпатський вісник НТШ: Слово. – 2. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника, 2008. – С. 237 – 250.
  2. Новак С.М. Герой-вигнанець у повісті Володимира Бірчака «Проти закону» // Studia methodologica. – Випуск 29. – Тернопіль, Редакційно-видавничий відділ ТНПУ імені В.Гнатюка, 2009. – С.134 – 138
  3. Новак С.М. Повість Володимира Бірчака «Проти закону»: трагедія психологічної роздвоєності // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. 2(6). – Івано-Франківськ, 2009 – С.320 – 337.
  4. Новак С.М. “…Завжди вірю, що служу добрій справі…” (Публіцистика Володимира Бірчака за матеріалами газ. “Українське слово”) // Слово і час. – 2010. – № 12. – С. 31 – 40
  5. Новак С.М. Літературознавчі засади Володимира Бірчака: націоцентричні та естетичні константи // Studia met – Випуск 30. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2010. – С. 183 – 190
  6. Новак С.М. Націотворчі концепти в “Нотатнику” Юрія Липи // Вісник Прикарпатського національного університету: Філологія. – Івано-Франківськ. – 2013. – Випуск 38 – 39. – С.198 – 203.
  7. 9 Новак С.М. Образ українського емігранта в малій прозі Володимира Бірчака // Київські полоністичні студії / Київ: Талком, 2019. – С. 267 – 271.
Статті у закордонних виданнях:
  1. Новак С.М. Літературознавчі засади Володимира Бірчака: націєцентричні та естетичні константи // Studia Ingardeniana. – Volume III. – Lublin, 2013. – C. 77-84.