Гулевич Лілія Олексіївна

Гулевич Лілія Олексіївна – кандидат філологічних наук, доцент.

2008 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Микола Устиянович і його творчість у контексті літератури українського романтизму». Автор близько 50 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: творчість письменників середини ХІХ ст., сучасний урок української літератури.

Основні публікації
Монографії:
 1. Гулевич Л.О. Микола Устиянович. Життя і творчість. – Дрогобич: Редакційно-видавничий центр Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 235 с.
Посібники:
 1. Гулевич Л.О. Методика навчання української літератури. Практикум (лист № 1/11 7537 від 20.05.2014).  – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 148 с.
 2. Гулевич Л.О. Методика навчання української літератури. Практикум. – Дрогобич: Посвіт, 2010. – 94 с.
 3. Гулевич Л.О. Методичні рекомендації до написання дипломної роботи з «Методики навчання української літератури» – Дрогобич: Посвіт, 2010. – 25 с.
 4. Гулевич Л.О. Методика навчання української літератури. Організація самостійної роботи студентів. – Дрогобич, 2013. – 35 с.
Статті у міжнародних наукометричних базах даних:
 1. Гулевич Л.О. Жіночі образи у прозі Миколи Устияновича // Рідне слово в етнокультурному вимірі / Збірник наукових праць. – Дрогобич, 2016. – С. 294-303.
Статті у фахових виданнях:
 1. Гулевич Л.О. Перекладацька діяльність Миколи Устияновича // Історико-літературний журнал. – Вип. 18. – Одеса, 2010. – С. 112-120.
 2. Гулевич Л.О. Духовний світ Миколи Устияновича: національне та християнське світобачення // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – Вип. 29. – Част. 1. – Київ: „Твім інтер”, 2010. – С. 131-140.
 3. Гулевич Л.О. Історична пам’ять у творчості Миколи Устияновича // Наукові праці. Серія «Філологія. Літературознавство» – Вип. 128. – Том 141.- Чорноморський державний університет імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія», 2010. – С. 19-24
 4. Гулевич Л.О. Вплив містичної релігійної традиції на поетику і проблематику прозових творів Миколи Устияновича // Питання літературознавства. Науковий збірник. – Випуск 83.– Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – С. 15-20
 5. Гулевич Л.О. Жанрово-стильова специфіка творів Миколи Устияновича на історичну тематику // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Серія: Філологічні науки. Я015. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 1. – С. 19 – 24.
 6. Гулевич Л.О. Дидактично-релігійне спрямування оповідань Миколи Устияновича «Допуст Божий» та «Толкущему отверзеться» // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2013. – № 4. – С. 63-67.
 7. Гулевич Л.О. Наративні форми моделюваня світу у прозі Миколи Устияновича // Проблеми гуманітарних наук. Філологія / Збірник наукових праць ДДПУ. – Вип. 32. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – С. 144-153.
 8. Гулевич Л.О. Співець верховинського краю (до 200-ліття Миколи Устияновича) // Літопис Бойківщини. – ЗСА – Канада – Україна, 2012. – Ч. 1/83 (93). – С. 3 – 12.
 9. Гулевич Л.О. Жіночі образи у прозі Миколи Устияновича // Рідне слово в етнокультурному вимірі. Збірник наукових праць. – Дрогобич, 2016. – С. 294-302.
 10. Гулевич Л.О. Образний світ Миколи Устияновича та Івана Франка: рух художньої думки // Проблеми гуманітарних наук. Збірник наукових праць. Серія «Філологія». – Вип. 38. – Дрогобич, 2016. – С. 108-115.
 11. Гулевич Л.О. Образний світ Миколи Устияновича та Івана Франка: рух художньої думки // Проблеми гуманітарних наук. Серія «Філологія» / Збірник наукових праць. Вип. 38. – Дрогобич, 2016. – С. 108-116.
 12. Гулевич Л.О. Жіночі образи у прозі Миколи Устияновича // Рідне слово в етнокультурному вимірі / Збірник наукових праць. – Дрогобич, 2016. – С. 294-303.
Статті у закордонних виданнях:
 1. Гулевич Л.О. Традиції Маркіяна Шашкевича в ранній поезії Миколи Устияновича // Studia Ingardeniana. – Volume III. – Lublin, 2013. – C. 61-66. (0,5 др.арк.)