Баган Олег Романович

Баган Олег Романович – кандидат філологічних наук, доцент.

2003 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Естетика і поетика вісниківського неоромантизму». Докторант кафедри української літератури ім. акад. М. Возняка Львівського національного університету ім. І. Франка. Автор близько 250 наукових та навчально-методичних праць.
Сфера наукових зацікавлень: українська літературна критика і публіцистика кінця ХІХ – 1-ої пол. ХХ ст.

Основні публікації
Монографії:
⦁ Баган О.Р. Ідея і чин Ярослава Стецька. – Київ, 2008. – 125 с.
⦁ Баган О.Р. Поміж містикою і політикою. (Дмитро Донцов на тлі української політичної теорії ХХ ст.). – Київ, 2008. – 77 с.
⦁ Баган О.Р. Іван Франко: інтерпретації. – Дрогобич: Видав. Відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 184 с.
⦁ Баган О.Р. Націоналізм і націоналістичний рух: історія та ідеї» – Львів: Піраміда, 2015. – 250 с.
⦁ Баган О.Р. Актуальна націософія: теоретичні, культурологічні, геополітичні, історіософські аспекти. – Львів: ЛА «Піраміда», 2016. – 336 с.
⦁ Баган О.Р. Творець українського вольового націоналізму. – Львів, 2018. – 28 с.
⦁ Баган О.Р. Художнє слово і національна ідентичність: Статті про методику навчання літератури в школі. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2021. –334 с.
⦁ Баган О.Р. Культурологічна і націософська проблематика в літературознавчих студіях Івана Франка (Пізній період творчості: 1895 – 1907 рр.). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2021. – 212 с.

Статті у фахових виданнях:
⦁ Баган О.Р. Історіософські акценти Петра Скунця // Науковий вісник Ужгородського університету: Серія «Філологія. Соціальні комунікації». – Ужгород. – 2012. – Вип. 28. – С.25-29.
⦁ Баган О.Р. Інтерпретація творчості поетів-неокласиків у школі // Дивослово. – 2013. – №9. – С.50-56.
⦁ Баган О.Р. Роль Павла Тичини у творенні естетичної парадигми соцреалізму (До проблеми: «Митець і тоталітаризм») // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія літературознавство / За ред. д.ф.н., проф. М.П.Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2014. – Вип. 39. – С.17-24.
⦁ Баган О.Р. Стиль реалізму в літературі: ідеологія, естетичні засади, поетика // Дивослово. – 2015. – Ч.10 і 11. – С. 55-61 і С. 47-56 .
⦁ Баган О.Р. Загадки топосу і націософські інтенції у романі Івана Франка «Перехресні стежки»: До проблеми літературної географії твору // Дивослово. – 2016. – №7-8. – С. 36-41.
⦁ Баган О.Р. Українська Національна Революція в Дрогобичі очима Володимира Бірчака (За матеріалами спогадів у «Літературно-науковому Вістнику» і «Вістнику») // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Спецвипуск ІІІ. – Дрогобич:Посвіт, 2017. – С.171 – 188.
⦁ Баган О.Р. Леся Українка в пізніх інтерпретаціях Дмитра Донцова: націософський і культурологічний континууми // Волинь філологічна. Текст і контекст: Науковий збірник: Універсум Лесі Українки. – Вип. 22. – Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2017. – С. 352 – 365.
⦁ Баган О. Р. Типологія позитивізму у творчості Болеслава Пруса й Івана Франка (романи «Лялька» і «Перехресні стежки») // Київські полоністичні студії. Том ХХХІХ: Іван Франко і польська культура. – К.: Університет «Україна», 2017. – С. 154-164.
⦁ Баган О. Р. Ментальний комплекс малоросійства в українській культурі: дискурс Євгена Маланюка // Слово і час. – 2018. – №2. – С. 25-30.
⦁ Баган О.Р. Нове видання з історії ідеології та геостратегії українського вольового націоналізму (Рецензія на монографію: Колодзінський М. Воєнна доктрина українських націоналістів. – Київ, 2019. – 287 с.) // Проблеми гуманітарних наук: Збірник наукових праць ДДПУ ім. І. Франка / Серія Історія. Вип. 2. – Дрогобич, 2019. – С. 319 – 330.

Статті у закордонних виданнях:
⦁ Баган О.Р. Koji narod živi iza Karpata? // Zakarpatśka Ukrajina: povijest – tradicija – identitet / Zbornik radova / Priredio J. Paščanko. – Zagreb. – 2013. – S. 207-226
⦁ Баган О.Р. Творчі контакти Івана Франка із південнослов’янськими літературами // Studia Ingardeniana. – Volume III. – Lublin, 2013. – C. 10-18.
⦁ Баган О. Р. Микола Євшан: естет-модерніст чи неоромантик-консерватор? // Spheres of culture: Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. Volume XI. – Lublin, 2015. – С. 130-141.
⦁ Баган О.Р. Федор Достоєвський в інтерпретаціях українського критика Євгена Маланюка // Cambridge Journal of Education and Science, 2015. – Juli-December, №2. – С. 143-151.
⦁ Баган О.Р. Іван Франко в оцінках Миколи Євшана // Spheres of culture: Journal of Philоlogi, Histori, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies. – Vol. XIII. – Lublin, 2016. – С. 90-99.