Сабат Галина Петрівна

 Сабат Галина Петрівна,
доктор  філологічних наук, професор.

Сабат Галина ПетрівнаУ 2009 році захистила докторську дисертацію на тему «Казки Івана Франка як естетико-поетикальна система». Автор понад 100 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: франкознавство, винниченкознавство, теорія утопії та антиутопії.

Основні публікації
Монографії:
 1. Сабат Г.П.Казки Івана Франка: особливості поетики. «Коли ще звірі говорили» / Г. П. Сабат. – Дрогобич : Коло, 2006. – 364 с.
 2. Сабат Г.П. Казки Івана Франка як феномен націотворення / Г.П. Сабат. – Дрогобич : Коло, 2006. – 96 с.
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України:
 1. Сабат Г.П.Естетичні засади казкотворчості Івана Франка // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип.24. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2010. – С. 314-321
 2. Сабат Г.П.Про свиню, звірячий парламент і встидливу опозицію: сатирично-політичні казки Івана Франка // Слово і Час. – 2010. – № 5. – С. 38-45.
 3. Сабат Г.П.Експериментальна казка Івана Франка «Як звірі правувалися з людьми» // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – Вип. 26. Філологія. – С.92-108.
 4. Сабат Г.П.Нова інтерпретація Франка // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. – К.: Освіта України, 2012. – Вип. 18. – С. 365-367.
 5. Сабат Г.П. Духовна напруга моделі майбутнього в «Сонячній машині» В. Винниченка. – Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. Кривий Ріг: НВП Інтерсервіс, 2014. – С. 301-315.
 6. Сабат Г.П.«Брати Карамазови» Ф. Достоєвського та «Ми» Є. Замятіна: суголосність філософських концепцій // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. – Кривий Ріг: ДВНЗ «Криворізький національний університет». – С. 89-95.
 7. Сабат Г. П. Модель майбутнього в романі Олдоса Гакслі „Чудовий новий світ” // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2015. – № 11 (130). – С. 20 – 24.
 8. Сабат Г. П. Антиутопійна філософія тоталітарного щастя в романі Олдоса Гакслі „Чудовий новий світ” // Мандрівець: Всеукраїнський науковий журнал. – 2015. – № 6. – С. 30 – 36
Публікації у наукових виданнях:
 1. Сабат Г.П.Жанрова своєрідність «Сонячної машини» В. Винниченка // Філософія і поетика художнього тексту-твору: Наукові записки кафедри світової літератури. – Вип. ІІ / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2010. – С. 262-270.
 2. Сабат Г.П. «Коли ще звірі говорили «: до проблеми вивчення казок Івана Франка у школі // Іван Франко в школі. – Випуск другий. – Дрогобич: Коло, 2010. – С. 200-214. д.а.)
 3. Сабат Г.П.Жанр байки в літературознавчих зацікавленнях Мирона Борецького // Класична спадщина й сучасний літературний процес. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С. 19-27.
 4. Сабат Г.П.Генологічні домінанти казок про тварин (За збіркою Івана Франка «Коли ще звірі говорили») // Франкознавчі студії. – Вип. 5. – Дрогобич: Коло, 2012. – С. 225-261.
 5. Сабат Г.П.Про найпопулярнішу казку Івана Франка «Лис Микита» // Рідне поле. – 2012. – № 24. – С. 10.
 6. Сабат Г.П.Казковий світ Івана Франка // Іван Франко. Казки. Повне зібрання / упоряд., передмова, коментарі Г. Сабат. – Дрогобич: Коло, 2013. – С. 5-80
 7. Сабат Г.П.Коментарі // Іван Франко. Казки. Повне зібрання / упоряд., передмова, коментарі Г. Сабат. – Дрогобич: Коло, 2013. – С. 607-647.
 8. Сабат Г.П. «Сонячна машина». В. Винниченко. Художній аналіз твору. 10-й клас // Українська мова та література. – 2014. – № 6. – С. 36-42.
 9. Сабат Г.П.Поетика містичного в казках Івана Франка // Життя зі словом. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Миколи Ткачука. – Київ – Дрогобич: Посвіт, 2014. – С. 421-431.
 10. Сабат Г.П., Павлюх Н.М. Концепції адресата поезії Т.Г. Шевченка // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. – Випуск 35. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2014. – С. 152-157.
 11. Сабат Г.П. Деякі аспекти фольклористичних студій І. Франка та В. Гнатюка // Франкознавчі студії. – Вип. 6. – Дрогобич: Коло, 2015. – С. 163-169.
 12. Сабат Г. П. Літературно-мистецька Академія „Країна Франкіана” // Слово і Час. – 2016. – № 10. – С. 123 – 124
 13. Сабат Г. П. „Пречудний край. Підгірський край!”: мандрівний мотив у творах Івана Франка // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. Матеріали Міжнародного Форуму „IV Дні Австрії у Дрогобичі” (27 вересня – 3 жовтня 2015 р.). – Т. 4. / Упор., наук. ред. Я. Лопушанського та О. Радченка. – Дрогобич – Інсбрук: Посвіт, 2016. – С. 93 – 102
 14. Сабат Г. П. Слово про професора Григорія Штоня // Doctor honoris Григорій Штонь. Духовна складова поетичного мислення Івана Франка. Гуманітарна складова художнього мислення Івана Франка. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ, 2016. – С. 3 – 7
Публікації у закордонних наукових виданнях та у міжнародних науково-метричних базах даних:
 1. Сабат Г.П.,Павлюх Н.М. Петербургский читатель поэзии Т.Г. Шевченко // Брестская крепость: историко-культурный контекст. Сборник материалов Международного форума преподавателей русского языка и литературы стран СНГ и Европы. – Брест: БрГУ имени А.С. Пушкина, 2015. – С. 141-147.