Розлуцький Ігор Миколайович

Розлуцький Ігор Миколайович,
старший викладач.

Розлуцький Ігор МиколайовичПрацює над дисертаційним дослідженням на тему «Модернізм у літературно-критичній творчості Миколи Євшана». Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: історія української та зарубіжної літератури початку ХХ ст., зокрема модерністський та національні дискурси у художньому тексті.

Основні публікації:
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України:
 1. Розлуцький І. Ідейно-естетичні параметри польської літератури у літературно-критичному дискурсі Миколи Євшана //Проблеми слов’янознавства. – Випуск № 62. – 2013. – С. 90-100. (0,5 др. арк.)
 2. Розлуцький І. Фольклористичний дискурс Миколи Євшана // Література. Фольклор. Проблеми поетики. Збірник наукових праць. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – Випуск 39, частина 1. – С. 138-143. (0,3 др. арк.)
 3. Розлуцький І. Федюшка. Що таке Фольклор? // Література. Фольклор. Проблеми поетики. Збірник наукових праць. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – Випуск 39, частина 1. – С 143-152. (0,4 др. арк.)
Публікації у наукових виданнях
 1. Розлуцький І.М. Листи Ольги Кобилянської до Миколи Євшана // Філософія і поетика художнього твору /тексту. Наукові записки кафедри світової літератури. Вип.2 – Дрогобич: Посвіт, 2010. – С. 219 – 225 (0,3 др.арк.).
 2. Розлуцький І.М. Євшанознавство в контексті українського літературознавства ХХ століття // Філософія і поетика художнього твору /тексту. Наукові записки кафедри світової літератури. Вип.2 – Дрогобич: Посвіт, 2010. – С. 225 – 238 (0,5 др.арк.).
 3. Розлуцький І. Поет, що непідвладний часові. (До 690-річниці з дня смерті Данте Аліґ’єрі) // Календар класного керівника. /Упор. Ю. Кишакевич. — Дрогобич, 2011. — С. 1103-108. (0,2 др. арк.)
 4. Розлуцький І. З неоприлюдненого епістолярію (Листи Ольги Кобилянської до Миколи Євшана) // Проблеми гуманітарних наук. Збірник наукових праць ДДПУ. — Дрогобич, 2011. — С. 392-408. (0,7 др. арк.)
 5. Розлуцький І. Аспекти національно-екзистенціальної проблематики у публіцистиці Миколи Євшана // Класична спадщина й сучасний літературний процес. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю від дня народження Мирона Борецького (Дрогобич, 27­ – 28 вересня 2011 р.) / Упоряд. В. Зварич. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С. 214 – 219. (0,25 др. арк.)
 6. Розлуцький І. Хрещений батько Дон Кіхота (До 465-річниці від дня народження Мігеля Сервантеса) // Календар класного керівника на 2012 – 2013 навчальний рік /Упор. Ю. Кишакевич. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ. – 2012. – С. 33 – 36. (0,2 др.арк.).
 7. Розлуцький І. Театр став для нього життям (До 330-річниці з дня смерті Жана Батіста Мольєра) // Календар класного керівника на 2012 – 2013 навчальний рік /Упор. Ю. Кишакевич. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ. – 2012. – С. 108 – 111. (0,15 др. арк.).
 8. Розлуцький І. Політ у вічність (До 70-річчя з дня смерті Антуана де Сент-Екзюпері) // Календар класного керівника. /Упор. Ю. Кишакевич. — Дрогобич, 2013. С. 146-149. (0,2 др. арк.)
 9. Розлуцький І. Лицар духу (До 125-річчя від дня народження Миколи Євшана) // Календар класного керівника. /Упор. Ю. Кишакевич. — Дрогобич, 2013. С. 131-134. (0,2 др. арк.)
 10. Розлуцький І. Присутність національного у модерній естетиці Миколи Євшана (Федюшки) // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Тези І-ї міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. Дрогобич, 2013. – С. 171-172. (0,1др. арк.)
 11. Розлуцький І. Кілька штрихів до естетики Ольги Кобилянської у літературно-критичній спадщині Миколи Євшана // Міжнародна науково-практична конференція. Україна-Канада-США. Ольга Кобилянська у літературному та громадському житті України. – Львів, 2013. – С. 51-55. (0,2 др. арк.)
 12. Лексикон античної словесності // За ред. М. Борецького, В. Зварича. – Дрогобич: Коло, 2014. – С. 41. (Авторська частка 3 др. арк.)
 13. Розлуцький І. Йому судилося стати великим (До 450-річниці з дня народження Вільяма Шекспіра (1564-1616) // Календар класного керівника. /Упор. Ю. Кишакевич. — Дрогобич, 2014-2015. С. 153-156. (0,2 др. арк.)
 14. Розлуцький І. «Я не змарнував несвідомо ні одного дня» (До 710-ої річниці від дня народження Франческа Петрарки) // Календар класного керівника. /Упор. Ю. Кишакевич. — Дрогобич, 2014-2015. С. 186-189. (0,2 др. арк.)
 15. Розлуцький І.М. Старий паломник, який став сумлінням епохи. (До 45-річчя з дня смерті Франсуа Моріака) Календар класного керівника. /Упор. Ю. Кишакевич. — Дрогобич, 2015-2016. (0,2 др.)
 16. Розлуцький І.М. Орфей, який оспівував Україну. (До 140-річчя з дня народження Райнера Марії Рільке)  Календар класного керівника. /Упор. Ю. Кишакевич. — Дрогобич, 2015-2016. (0,2 др.)
 17. Розлуцький І.М. Микола Євшан – літературний критик і державотворець. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Тези ІІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. Дрогобич, 2015. – С. 168-171. (0,15 др.арк.)
 18. Розлуцький І. М.Старий „Чужинець”, який посвятив себе Україні (До 125-річчя з дня народження Освальда Бурґардта (Юрія Клена) // Календар класного керівника / Упор. Ю. Кишакевич. – Дрогобич, 2016 – 2017. — С. 47 – 50 (0,2 др. арк.)
 19. Розлуцький І. М. Українські мотиви у творчості Райнера Марії Рільке // Райнер Марія Рільке й Україна. Наукові студії та переклади з Р. М. Рільке. – Т. 3. / ред. Леся Кравченко. – Вид. „Посвіт”. – Дрогобич, 2016. – С. 151 – 158 (0,3 др. арк.)
 20. Розлуцький І. Іван Франко та Микола Євшана: традиційне і модерне прочитання творчості польського письменства // Полоністичні студії. – К., 2017. – С. 411- 418.
 21. Розлуцький І.М. Фрагмент з бойківського Різдва // Календар класного керівника / Упор. Ю. Кишакевич. – Дрогобич, 2017 – 2018. – С.99 – 105
 22.  Розлуцький І. Школи, концепції щодо вивчення критики Миколи Євшана // Сучасні філософські та філологічні дослідження поетики художнього тексту/твору: наукові записки кафедри світової літератури та славістики. – Дрогобич,2018. – С. 98 – 109.
 23.  Розлуцький І. Вияв тематики національної світорецепції Миколи Євшана // Сучасні філософські та філологічні дослідження поетики художнього тексту/твору: наукові записки кафедри світової літератури та славістики. – Дрогобич,2018. – С. 110 – 114.
 24.   Розлуцький І., Острубацька Т. Незнана постать о. Кирила Селецького // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць кафедри світової літератури та славістики /За ред.Л.Кравченко. – Вип. 2. – Дрогобич,2018. – С.93 – 96 (авторська частка 0,4 др.арк.)
 25.  Розлуцький І. Сіяч здорового зерна для свойого люду // Кирило Селецький. Вибрані твори : У 2-х т. Т.1 [упоряд. та ред.: Ігор Розлуцький]. – Дрогобич: Коло, 2018. – С. 15-42.
 26. 26.  Розлуцький І. Націософський дискурс у творчості Миколи Євшана// Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Том 3, № 28 (2020)http://journals.uran.ua/index.php/2308-4855/article/view/208741
Публікації у закордонних наукових виданнях:
 1. Розлуцький І. Польсько-українські естетичні взаємовпливи крізь призму літературно-критичного доробку Миколи Євшана // Spheres of culture. Volume III. – Lublin, 2012. – С.187-193. (0,5 др. арк.)
 1. Iwan Franko. Szkice o literaturze.Kultura, Literaturoznawstwo, Publicystyka / pod red. dr Jana Matkowskiego i Ihora Rozłuckiego. – Warszawa–Drohobycz, 2016. -389 с.