Олексин Наталія Миколаївна

Олексин Наталія Миколаївна,
викладач

Олексин Наталія МиколаївнаНародилася  01 червня 1980 року в  м. Стебнику Дрогобицького р-ну Львівської обл.

Освіта. У 2002 році закінчила Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова і літератература. Зарубіжна література».

Трудова діяльність. У 2002 році почала працювати на кафедрі світової літератури на посаді викладача.

Наука. З 2003 р. наукові інтереси були пов’язані  з історією української та зарубіжної літератури другої половини ХХ ст., зокрема актуальними  питаннями  зарубіжної новітньої літератури.

Впродовж  2010-2015 рр. з метою науково-методичного забезпечення студентів-філологів з курсу  «Історія зарубіжної літератури ХХ століття « видано програму  та методичний посібник у співавторстві з професором  Кравченко Л.-Р.С.

Основні публікації
Публікації у наукових виданнях: 
  1. Олексин Н.М.,  Лазірко Н.О. Особливості рецепції творчості Райнера Марії Рільке в критиці Володимира Державина / Наталія Лазірко, Наталія Олексин // Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред.-упор.: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – Вип. 6.  – С. 182 – 189. (0,3 др. арк.)
  2. Олексин Н.М.,  Лазірко Н.О. Особливості рецепції творчості Райнера Марії Рільке в критиці Володимира Державина / Наталія Лазірко, Наталія Олексин // Розвиток сучасної освіти і науки : результати, проблеми, перспективи : Тези І-ї міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (м. Дрогобич, 21–22 листопада 2013 р.) – Дрогобич, 2013 р. – С. 161–162.
  3. Олексин Н.М., Лазірко Н.О. Творчий портрет Райнера Марії Рільке в рецепції Володимира Державина / Наталія Лазірко, Наталія Олексин // Рівень ефективності та необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та літератури : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – (15 – 16 травня 2015 р.).  – Львів, 2015. – С. 22 – 26. (0,2 др. арк.)
  4. Лазірко Н., Олексин Н. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті : Матеріали І-ї міжнародної науково-практичної конференції. – (19–20 листопада 2015 р.). – Ченстохова –  Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 71–72.
  5. Лазірко Н., Олексин Н. Творчий універсум Р. М. Рільке в літературознавчій критиці Володимира Державина // Райнер Марія Рільке й Україна. Наукові студії та переклади з Р. М. Рільке. – Т. 3. / ред. Леся Кравченко. – Вид. „Посвіт”. – Дрогобич, 2016. – С. 138 – 143.
  6. Лазірко Н., Олексин Н. Володимир Державин про поетичний універсум Стефана Ґеорґе // Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (29 – 30 січня 2016 р.). – Одеса, 2016. – С. 30 – 33.