Меньок Віра Володимирівна

Меньок Віра Володимирівна,
кандидат  філологічних наук, доцент.

Меньок Віра ВолодимирівнаУ 1994 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Жанрово-стильова своєрідність поеми в літературі ХХ століття (на матеріалі творчості Марини Цвєтаєвої, Юрія Клена, Федеріко Ґарсії Лорки)». Автор понад 70 наукових праць. Наукові стажування у Краківському Яґеллонському університеті на кафедрі історії польської літератури ХХ століття (2001, 2003) та Львівському національному університеті на кафедрі теорії літератури (2009). Науковий редактор циклу збірників з матеріалами Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі та інших колективних наукових видань. З 2005 року керівник Полоністичного науково-інформаційного центру імені Ігоря Менька Дрогобицького університету; з 2006 року директор Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі. Тричі стипендіатка програми «Gaude Polonia» Міністра Культури та Національної Спадщини РП (2006, 2008, 2012), відзначена нагородою Капітули львівського незалежного часопису «Ї» (2009) та почесною нагородою «Заслужена для польської культури» Міністра Культури та Національної Спадщини РП (2012), лауреат  нагороди «Карпатська Європа спільних цінностей» (2020).

Сфера наукових зацікавлень: теорія інтерпретації та герменевтика літературного тексту; теорія літературної рецепції; проблеми інтенцій автора та інтенціональності тексту; дослідження літературної творчості Бруно Шульца; дослідження польської літератури ХХ століття.

Основні публікації
Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України:
 1. Меньок Віра.Творчий акт як конфронтація креації та інтерпретації: прочитуючи Бруно Шульца // Актуальні проблеми філології та американські студії. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Національний авіаційний університет. – 21 – 23 квітня 2010 р. – Київ, 2010. – С. 82-86.
 2. Меньок Віра. Дискурс тексту-задоволення: екзотичні/деґрадовані птахи у Бруно Шульца та Юрія Андруховича // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Збірник наукових праць). – Випуск 16. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2011. – С. 207-214
 3. Меньок Віра. Унікальний та універсальний випадок Бруно Шульца у контексті багатокультурного Дрогобича // Київські полоністичні студії. – Т. ХХІІ. – 2013. – С. 167–178.
 4. Меньок Віра. Дискурс тексту-задоволення: екзотичні/деґрадовані птахи Бруно Шульца та Юрія Андруховича // Київські полоністичні студії. – Т. ХХІІ. – 2013. – С.186–201.
 5. Меньок Віра. «Немає нічого неможливого для спраглої душі»: інтриги й міти літературних інтерпретацій біографії Бруно Шульца // Біографія як текст: матеріали ХІ Міжнародної поетикологічної конференції (16–17 жовтня 2014 р.) – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 20 – 21.
 6. Меньок Віра. Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька ДДПУ ім. Івана Франка: діяльність у векторі європейської інтеґрації (хроніка подій 2014 року) // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологічні науки» (мовознавство): Збірник наукових праць. – № 3. – Дрогобич, 2015. – С. 302 – 311.
Публікації у закордонних наукових виданнях:
 1. MeniokWiera. «Przedwczesny sezon wiosenny» i «dalsze wypadki tej pamiętnej zimy»: «księga miasta» w Komecie Brunona Schulza // Białe plamy w schulzologii / Pod red.Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak. – Lublin: «Wydawnictwo KUL», 2010. – С. 87-97.
 2. Meniok Wiera. Entretien polyphonique sur l’érotisme et la sexualité dans les literatures slaves // Slavica bruxellensia. – № 9. – 2013. – С. 1–11. (Współautorzy: Dorota Walczak, Dalibor Blažina, Maria Kistereva).
 3. Meniok Wiera. «Zmierzch będzie zapadał», albo Historia Bianki // Schulz/Forum 2. – Gdańsk, 2013. – Fundacja Terytoria Książki. – S. 97–102.
 4. Meniok Wiera. Przypadek hermeneutyki fenomenologicznej Brunona Schulza // Schulz/Forum 3. – Gdańsk, 2013. – Fundacja Terytoria Książki. – S. 21–34.
 5. Meniok Wiera. Bruno Schulz jako człowiek i pisarz Pogranicza: biografia, dzieło, losy pośmiertne // Na pograniczach. Kulturowe obrazy ludzi i miejsc. – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku. – Sanok, 2015. – S. 213 – 225.
 6. Meniok Wiera. Ile Schulza w Drohobyczu // Czasopismo internetowe «Kultura Enter» (Lublin):http://kulturaenter.pl/article/ile-schulza-w-drohobyczu/ (режим доступу: 23.10.2015).
 7. Меньок Віра. Бруно Шульц и его «особенная провинция» //Вестник Европы. – 2011, №30. –http://magazines.russ.ru/vestnik/2011/30/me21.html (Режим доступу: 30.04.2011).
 8. Meniok Wiera. Drogi do Schulza w jego rodzinnym Drohobyczu zawsze są otwarte // O Drohobyczu, trójmieście i zagłębiu. Polsko-ukraińskie studia z socjologii historycznej / red. Jacek Kurczewski, Dariusz Wojakowski, Leonid Tymoszenko. – Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Rzeszów, 2016. – S. 207 – 226
 9. Meniok Wiera. Budowanie ukraińskiej recepcji Brunona Schulza jako narzędzie edukacji kulturowej // Na pograniczach. W kręgu historii, sztuki i mediów / red. Anna Chudzik, Robert Lipelt. – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku. – Sanok, 2016. – S. 221 – 235
 10. Меньок Віра. Бруно Шульц і дилеми багатокультурності: ретроспекції та перспективи інтерпретацій // Értékek és kihívások. – A 2015. március 26-28. között Beregszászon a Nyelvi és kulturális sokszínűség Kelet – Közép ­– Európában: érték és kihívások című konferencián elhangzott előadások anyagai. – II. kötet. – Történelem – és társadalomtudományok, oktatásmódszertan, irodalomtudomány. – Autdor-Shark, Ungvaír, 2016. – С. 316 – 323 (Цінності та виклики. Матеріали міжнародної наукової конференції „Мовне і культурне розмаїття у Центральній та Східній Європі: цінності та виклики”, 26 – 27 березня 2015 р)
 11. Meniok Wiera.  Bruno Schulz a współczesne zmiany społeczno-kulturowe Drohobycza: filozofia dialogu czy „wymyślanie wrogów”? // Na pograniczach. Dylematy społeczno-ekonomiczne pogranicza. – Tom VII serii „Na Pograniczach Kultur i Narodów” / red. Piotr Frączek, Jolanta Katarzyna Karolczuk. – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku. – Sanok, 2017. – S. 111–122
 12. Vira Meňoková. Osvícení Schulzem // PLAV: Měsíčník pro světovou literaturu. – Nr 9. – 2017. – S. 4–8 (стаття чеською мовою).
 13.  13Вера Меньок. „Няма нищо невъзможно за жадуващата душа”: интриги и митове в литературната интерпретация на биографията на Бруно Шулц // „Литературен Вестник”. – 22–28.11.2017 – С. 24–25 (стаття болгарською мовою).
 14.  Вера Меньок. Пристъвието на Бруно Шулц в съвременния Дрохобич // „Литературен Вестник”. – 22–28.11.2017 – С. 25 (стаття болгарською мовою).
 15.  Wiera Meniok. Bruno Schulz: pograniczność dzieła i losów // Dialog dwóch kultur. – Rocznik XII, Zeszyt 1. – Warszawa 2018. – C. 243–253.
 16.  Wiera Meniok. Oiseaux exotiques/oiseaux dégradés chez Bruno Schulz et Yuri Andrukhovych: le discours du texte de plaisir // Bruno Schulz entre modernisme et modernité / la direction de Malgorzata Smorąg-Goldberg et Marek Tomaszewski. – Paris: Éditions L’improviste, 2018. – C. 147–162 (стаття французькою мовою).
 17. Wiera Meniok, Egzotyczne / zdegradowane ptaki u Brunona Schulza i Jurija Andruchowycza: dyskurs tekstu-przyjemności // Przed i po. Bruno Schulz / pod redakcją Józefa Olejniczaka. – Kraków: Wydawnictwo Pasaże, 2018. – С.275–295 (1,25 др. арк.).
 18. Wiera Meniok, Bruno Schulz i dylematy wielokulturowości: retrospekcje i perspektywy interpretacji // Na pograniczach. Z odległej i bliskiej przeszłości. Studia o stosunkach kulturowych. – Tom XII serii „Na Pograniczach Kultur i Narodów” / red. Robert Lipelt. – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku. – Sanok, 2019. – S. 11 – 22 (0,75 др. арк.).
 19. Wiera Meniok, „Wojna przesuwa środek ciężkości tekstu”: zobowiązanie etyczne wobec Innego w tekstach Serhija Żadana // Na pograniczach. Z odległej i bliskiej przeszłości. Studia o stosunkach kulturowych. – Tom XII serii „Na Pograniczach Kultur i Narodów” / red. Robert Lipelt. – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku. – Sanok, 2019. – S. 23 – 4.
 20. 20. Wiera Meniok, Dokąd uciec? Myśl niemożliwa i absurdalna… // „Schulz / Forum”, nr 14, 2019. – S.112–120.
 21. Wiera Meniok, Siedem symulacji na temat pandemiczny. – „Forum Ekonomiczne”: http://www.forum-ekonomiczne.pl/wiera-meniok-siedem-symulacji-na-temat-pandemiczny/

 

У міжнародних наукометричних базах даних:

 1. Wiera Meniok, Wiosenne mgły Drohobycza. Alfredowi Schreyerowi na pożegnanie // «Konteksty» («Planeta Schulz»), nr 1–2 (324–325), 2019. – S. 209–211.
 2. Wiera Meniok, Zmierzch u Schulza i jego (Schulza) cień u Żadana // «Konteksty» («Planeta Schulz»), nr 1–2 (324–325), 2019. – S. 295–302.
 3. Wiera Meniok. Muzeum Pokój Brunona Schulza w Drohobyczu. Kilka uwag o genealogii miejsca // «Konteksty» («Planeta Schulz»), nr 1–2 (324–325), 2019. – S. 417–419 .
 4. Wiera Meniok, Bruno «nieocalony» w czasoprzestrzeni ukraińskiej // «Konteksty» («Planeta Schulz»), nr 1–2 (324–325), 2019. – S. 431–437 .
 5. Wiera Meniok, «Bezimienna i kosmiczna» mapa Drohobycza według Brunona Schulza. Itinerarium // «Konteksty» («Planeta Schulz»), nr 1–2 (324–325), 2019. – S. 474–477
 6. Wiera Meniok, Dokąd uciec? Myśl niemożliwa i absurdalna… // „Schulz / Forum”, nr 14, 2019. – S.112–120 .
Публікації у наукових виданнях:
 1. Меньок Віра. Бруно Шульц, прихований і явний, у текстах Юрія Андруховича // Бруно Шульц як літературний герой – Шульцівські інспірації та інтерпретації. Літературні та наукові нотатки IV Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі. – Дрогобич: «Швидкодрук», 2010. – С. 178-186.
 2. Меньок Віра.«Наречений» реальний і містичний у «медитації про сакрамент подружжя» Кароля Войтили // Я вибрала долю собі сама. Збірник на пошану професора Тетяни Біленко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2010. – С. 237-244.
 3. Меньок Віра.Універсалізм і герметизм поетичного мислення у творчості скамандритів: незалежність держави – вивільненість поезії // Гуманізм. Людина. Політика: Матеріали 22-х міжнародних людинознавчих філософських читань. – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2010. – С. 92-98.
 4. Меньок Віра.Універсальний випадок Бруно Шульца в контексті багатокультурного Дрогобича // Етнос. Культура. Нація. Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: «Вимір», 2010. – С. 85-95.
 5. Меньок Віра.«Особлива провінція»: шульцівська креація й інтерпретація міста // Філософія і поетика художнього тексту-твору. Наукові записки кафедри світової літератури. – Дрогобич: «Посвіт», 2010. – С. 71-80.
 6. Меньок Віра.Мітологізація дійсності як індивідуально-авторська нарація в творчості Бруно Шульца // Філософія і поетика художнього тексту-твору. Наукові записки кафедри світової літератури. – Дрогобич: «Посвіт», 2010. – С. 81-107.
 7. Меньок Віра. Екзотичні/деґрадовані птахи Бруно Шульца та Юрія Андруховича: дискурс тексту-задоволення // Обрії особистості. Книга на пошану Івана Дзюби. – Київ: «Дух і літера», 2011. – С. 241-254.
 8. Меньок Віра. Про взаємини інтенціональності літературного тексту та інтенцій автора: в річищі теорії Романа Інґардена // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т. Біленко, М. Федурко, П. Мацьків та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – Випуск двадцять шостий. Філологія. – С. 169-185.
 9. Меньок Віра. Конфронтаціяidem та ipse: герменевтика ідентичності за Полем Рікером у контексті літературної інтерпретації // Проблеми гуманітарних наук: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т. Біленко (головний редактор), М. Федурко, Я. Яремко та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – Випуск двадцять восьмий. Філологія. – С. 312-327.
 10. Меньок Віра. Від марґінесів літературознавства до привілейованої дисципліни: про герменевтику перекладу // Класична спадщина й сучасний літературний процес. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю від дня народження Мирона Борецького (Дрогобич, 27 –28 вересня 2011 р.) / Упоряд. В. Зварич. – Дрогобич: Посвіт, 2012. – С. 166-178.
 11. Меньок Віра. Пам’ять і обітниця: феноменологія пам’яті за Полем Рікером // Людинознавчі студії: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т. Біленко (головний редактор). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – Випуск двадцять шостий. Філософія. – С. 43-59.
 12. Меньок Віра. «Регіони великої єресі», або Дрогобич Бруно Шульца // Пограниччя: Польща – Україна. – Науковий щорічник. – Вип. 4, за редакцією  Віри Меньок та Генрика Ґмітерека. – Дрогобич – Люблін: Коло, 2013. – С. 91–102.
 13. Меньок Віра. Ієрофанії у життєтворчій поставі: роздуми, присвячені Професору Вірі Мовчан // Єдність Істини, Добра і Краси. Збірник на пошану професора Віри Серафимівни Мовчан. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка. – 2013. – С. 168–173.
 14. МеньокВіра. Прецедент феноменологічної герменевтики Бруно Шульца // Бруно Шульц як філософ і теоретик літератури: Матеріали V Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі / ред. Віри Меньок. – Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька ДДПУ ім. Івана Франка. – Дрогобич: Коло, 2014. – С. 191–214.
 15. Меньок Віра. «Особлива провінція»: шульцівська креація й інтерпретація Міста // ІмперативPROVINCIA: колективна монографія / упорядк. О. Червінської. – Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2014. – С. 87 – 98.
 16. Меньок Віра. Згадка про антипозитивістичний злам у теорії літератури та кілька слів про феноменологію поетичного образу Ґастона Башляра // Слово як осердя буття. Збірник на пошану професора Тетяни Іванівни Біленко / Ред. колегія: В. С. Возняк та ін. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 184 – 192.
 17. Меньок Віра. Бруно Шульц і дилеми багатокультурності: ретроспекції та перспективи інтерпретацій // Мовне і культурне розмаїття у Східній та Центральній Європі: цінності та виклики. Міжнародна інтердисциплінарна конференція. Берегово, 26-28 березня, 2015. – С.103 – 104
 18. Меньок Віра. На ювілей шановної пані Надії Скотної // Перша в історії університету жінка-ректор. Видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 39 – 41
 19. Meniok Wiera. „Nie ma nic niemożliwego dla duszy pragnącej”: intrygi i mity literackich interpretacji biografii Brunona Schulza // Бруно Шульц: тексти і контексти. Матеріали VI Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі / редакція Віри Меньок. – Вид. „Посвіт”. – Дрогобич, 2016. – С. 263 – 282
 20. Меньок Віра. „Неминучий і всюдисутній профіль” Франца Йосифа І та „фантазії душі” в оповіданні Бруно Шульца „Весна” // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Т. 4. – Матеріали Міжнародного Форуму „IV Дні Австрії у Дрогобичі” / ред. Ярослав Лопушанський, Олег Радченко. – Вид. „Посвіт”. – Дрогобич – Інсбрук, 2016. – С. 157 – 166
 21. Meniok Wiera. Pogranicze kultur i wyobraźni artystycznej Brunona Schulza a ukraińska recepcja jego dzieła // Польська мова та полоністика у Східній Європі: минуле і сучасність. Збірник праць з нагоди десятиліття кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка (Матеріали Міжнародної наукової конференції „Польська мова та полоністика у Східній Європі: минуле і сучасність”, 24 – 26 жовтня 2014, Львівський національний університет імені Івана Франка) / За ред. І. Бундзи, Є. Ковалевського, А. Кравчук, О. Сливинського. – Київ: Фірма „ІНКОС”, 2015. – C. 170 – 179
 22. Меньок Віра. Суміжність поетософських просторів, або Трактати про манекенів/ляльок у Бруно Шульца та Райнера Марії Рільке // Становлення людини – становлення слова. Ювілейний збірник на пошану доктора педагогічних наук, професора Петера Штеґера / ред. Василь Лопушанський, Оксана Бродська. – Вид. „Посвіт”. – Дрогобич – Інсбрук, 2016. – С. 216 – 226
 23. Меньок Віра. Ретроспекція в антипозитивістичний злам у теорії літератури та згадка про феноменологію поетичного образу Ґастона Башляра // „Гармония – абсолютна, а дисгармония – относительна”. Памяти М. М. Гиршмана. – Вид. Издательский дом Дмитрия Бураго. – Київ, 2016. – С. 136 – 147
 24. Меньок Віра. Мєчислав Яструн – польський поет, перекладач Райнера Марії Рільке. Післямова Яструна до польського видання творів Рільке // Райнер Марія Рільке й Україна. Наукові студії та переклади з Р. М. Рільке. – Т. 3. / ред. Леся Кравченко. – Вид. „Посвіт”. – Дрогобич, 2016. – С. 54 – 62 (0,5 др. арк.)
 25. Меньок Віра. Трактати про манекенів / ляльок у Бруно Шульца та Райнера Марії Рільке // Райнер Марія Рільке й Україна. Наукові студії та переклади з Р. М. Рільке. – Т. 3. / ред. Леся Кравченко. – Вид. „Посвіт”. – Дрогобич, 2016. – С. 111 – 120
 26. Меньок В.В. „У кожному досконалому вірші все мусить бути інтенцією, і все – інстинктом”: про літературний романтизм Фрідріха Шлеґеля та Бруно Шульца // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів.– Том V: Ювілейний збірник на пошану кандидата психологічних наук, доцента Василя Лопушанського /упор., наук. ред. Ярослава Лопушанського, Олега Радченка та Оксани Бродської. – Дрогобич: Посвіт,2017. – С. 109–117.
 27. Wiera Meniok. Schulza poetyka przesady (wokół jednego wątku Umberta Eca) // Bruno Schulz a współczesna teoria kulturowa. Materiały VII Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu / Бруно Шульц і сучасна теорія культури. Матеріали VII Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі / за ред. Віри Меньок. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – С. 269 – 286.
 28.  Меньок Віра. Філософські обрії пам’яті за Полем Рікером: пам’ять і обітниця // Актуальні проблеми філософії освіти: загальнофілософські, психолого-педагогічні та організаційні виміри. – Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції до 70-річчя від дня народження професора В. Г. Скотного. – Дрогобич, 2018. – С. 34 – 42.
 29.  Меньок Віра. Містична онтологія амбівалентності філософсько-поетичних епох у збірці „Срібне і чорне” Яна Лєхоня // Сучасні філософські та філологічні дослідження поетики художнього тексту/твору: наукові записки кафедри світової літератури та славістики.  – С. 83 – 98.
 30. Меньок В. Музей Кімната Бруно Шульца в Дрогобичі. Кілька зауваг про генеалогію місця // Місце. „Кілька посутніх зауваг нехай посприяють розумінню справи…”. На 15-ліття Музею Кімнати Бруно Шульца в Дрогобичі. – „Acta Schulziana”. – № 3. – Дрогобич – Люблін, 2018. – С. 10–25
 31. Меньок В. Сецесійний оніризм у літературній дилогії Бруно Шульца та „Новелі про сни” Артура Шніцлера // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. Матеріали Міжнародного Форуму „V Днів Австрії у Дрогобичі” / редактори-упорядники Ярослав Лопушанський та Олег Радченко. – Том 7. – Дрогобич – Ґрац: Посвіт, 2018. – С. 179–189.
 32. Меньок В. Понад картографіями // MONO: альманах / упорядник Роман Малиновський. – Івано-Франківськ: Цивілізація, 2019. – С. 53–63.
 33. Меньок В. Мінливий усміх Казанови: „Повернення Казанови” Артура Шніцлера – „Кримінальні сонети” Юрія Андруховича // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. Матеріали Міжнародного форуму „VІ Днів Австрії у Дрогобичі” / редактори-упорядники Ярослав Лопушанський та Олег Радченко. – Том 8. – Дрогобич – Зальцбурґ: Посвіт, 2020. – С. 66–77.